close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ 2.GRUP S. No ADI SOYADI İLİ

embedDownload
Av. Yasin BECENİ (LL.M.)
1977 yılında Bursa’da doğdu. 2001 yılında Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl
Golden Gate, Kansas ve South Texas Üniversitelerinin
ortaklaşa düzenledikleri uluslararası hukukla ilgili bir programı
başarıyla tamamladı. 2005 Yılında Ekonomi Hukuku Alanında
Yüksek Lisans derecesi aldı.
Profesyonel olarak bilgi ve iletişim iletişim teknolojileri hukuku – politikası ve stratejileri üzerine
serbest danışmanlık faaliyetlerini Beceni-Türkekul-Sevim Avukatlık Ortaklığı - BTS & Partners’da
(www.bts-legal.com ) Yönetici Ortak sıfatıyla yürüten Av. Yasin Beceni, bu çatı altında dünyanın ve
Türkiye’nin en önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri, holding, finans ve yatırım şirketlerine
danışmanlık hizmeti sunmakta, teknoloji – hukuk, uluslararası ticaret, Avrupa Birliği, Ar-Ge,
İnovasyon ve Bilim-Teknoloji Politikası, Bilgi Toplumu ve Ekonomisi, yönetişim, e-devlet, bilgi
özgürlüğü gibi alanlarda çeşitli makale, rapor, bildiri ve çeviriler yayınlamakta, konferans, eğitim,
kongre, kitap, seminer, şura, panel, kanun komisyonu, atölye ve strateji çalışmaları gibi etkinliklere
aktif olarak katkı sağlamaktadır.
Yasin Beceni, İstanbul Bilgi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olup; aynı üniversitenin
sosyal bilimler enstitüsü ekonomi hukuku yüksek lisans programında güz döneminde “Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Hukuku, Politikaları ve Stratejileri”, ayrıca aynı üniversiteye bağlı Bilişim ve Teknoloji
Hukuku Enstitüsü Yüksek Lisans programında da bahar döneminde “Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Hukuku Uygulamaları” derslerini vermektedir. Beceni, teknoloji – hukuk ilişkisi bağlamında çeşitli sivil
toplum kuruluşlarında, sermaye şirketlerinde ve akademik kurumlarda aktif olarak görev almakta ve
danışmanlık yapmakta olup kendisi Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Üyesi ve baş hukuk
danışmanı, Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD)’ın İcra Kurulu Üyesi ve Baş Hukuk
Danışmanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Akademik Baş Danışmanı,
T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu Yapı ve
İşleyiş Kurulları Çalışma Grubu Başkanı, T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Elektronik
İmza Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, TÜSİAD Yenilikçilik ve Girişimcilik
Komisyonu Üyesi, Elektronik Ticaret Kanun Tasarısı Bilim Komisyonu Üyesi, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Türk Ticaret Kanununun Bilişimle İlgili Hükümlerine Yönelik İkincil Düzenlemelerin
Hazırlanması Amacıyla Kurulan Bilim Komisyonunun Başkan Yardımcısı, Uluslararası Barolar Birliği
(International Bar Association - IBA) Teknoloji Hukuku Komitesi Üyesi, Uluslararası Teknoloji
Hukukçuları Birliği (ITECH Law Association) Üyesi, T.C. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu’nun
Üyesi’dir.
Beceni –Türkekul- Sevim Attorney Partnership
Mesrutiyet Cad, Gunes Han No: 19 Kat: 1 Beyoglu 34430 Istanbul, Turkey T: +90 (212) 292 7934
www.bts-legal.com
F: +90 (212) 292 7939
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content