close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

embedDownload
20 EYLÜL 2014 TARİHLİ VE 29125 SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6757 154 kV Selçuklu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6766 Rize İlinde Tesis Edilecek Alicik I-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
2014/6767 Isparta İlinde Tesis Edilecek Gökböğet Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
2014/6768 380 kV Adapazarı-Tepeören (Kuzey)?Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6769 154 kV Birecik HES-Belkıs Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6770 154 kV Germencik-Aslanlar (Yenileme)?Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6771 154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa TM Enerji İletim Hattı Yenileme
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6772 380 kV Pervari HES TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6773 380 kV Pervari Havza TM-Siirt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6774 380 kV (Gaziantep V-Gaziantep II) Brş.N-Şehitkamil OSB TM Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6776 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Suç
Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Meşrulaştırılması (Karapara Aklama) ve Terörizmin
Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar
2014/6777 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ile Bangladeş, Bangladeş Merkez Bankası, Bangladeş Mali
İstihbarat Birimi (BFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili
Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar
2014/6779 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile
Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve
Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
YÖNETMELİK
— Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
— Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6009 Sayılı
Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6010 Sayılı
Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6015 Sayılı
Kararı
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content