close

Enter

Log in using OpenID

2. Ödev Teslim Tarihi: 28.10.2014 1) Aşağıda verile ala büyüklükleri

embedDownload
Elektromanyetik Dalgalar - Ali Yapar
20.10.2014
2. Ödev
Teslim Tarihi: 28.10.2014
 it
1) Aşağıda verile ala büyüklükleri i ko pleks fazör gösterilimlerini e
za a bağlılığı içi bulu uz.
tx y
 ) ez
a) E(r, t)  cos(
4
3
b) E(r, t)  sin(kx) cos(ky)sin( t) e z
c) E(r, t)  2sin(2 x  t) e y
2) Boşlukta yayıl akta ola 300 MHz freka slı bir elektro a yetik dalga ı elektrik ala
vektörü E( y, z, t)  E0 sin(ay  bz   t)(e y  3 ez ) olarak veril iştir.
a) Helmholtz denklemini ve   E  0 eşitliği i kulla arak a ve b sabitlerini belirleyiniz.
b) Eş faz yüzeyleri i ve faz hızı ı bulu uz.
c) Manyetik alan vektörünün ve Poynting vektörünün zaman domenindeki ifadelerini
belirleyiniz.
3) Boşlukta yayıla bir
o okro atik dalga ı elektrik ala vektörü E  E0 ei 20 (x 
3 y)
ez olarak
veril iştir.
a) Dalga ı freka sı ı, faz hızı ı, dalga boyu u ve dalga sayısı ı bulu uz.
b) Manyetik alan vektörünün ve Poynting vektörünün zaman domenindeki ifadelerini
belirleyiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
81 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content