close

Enter

Log in using OpenID

Abdominal Aorta ve Bilateral Subklavyan Arteri Tam Tıkalı Olan

embedDownload
Abdominal Aorta ve Bilateral
Subklavyan Arteri Tam Tıkalı
Olan Hastaya Konvansiyonel
Koroner Anjiyografi Uygulaması
Dr. Vedat KOCA
• A.H.İ. 58 yaşında erkek hasta.
2 yıldır eforla göğüs ağrısı olan hastanın son 1 aydır
istirahatte de göğüs ağrıları olmaya başlamış.
Özgeçmiş: Hasta 2 yıldır periferik arter hastalığı tanısı ile takip
ediliyor.KOAH mevcut 1.5 yıl önce periferik MR anjiyografi çekilmiş.
Hastaya koroner arter hastalığı öntanısı ile 8 defa konvansiyonel
koroner anjiyografi girişiminde bulunulmuş ancak başarılı olmamış ve
multislice CT çekilmiş.
Hastaya 1.5 ay önce AC tüberkülozu tanısı konmuş ve hasta yatarak 1
ay tüberküloz tedavisi almış. Ayrıca AC tm şüphesi de var
• Fizik Muayene:GD iyi TA:115/85 mmHg NDS:96/dk. Ritmik
S1, S2 normal MO:1 /6 pansistolik üfürüm mevcut
Solunum sesleri kaba expiryum hafif uzun
Sağ ve sol karotis hariç diğer tüm periferik nabızlar
nonpalpabl
Göğüs ağrısı sırasında EKG; aVR, V1-V3 ST elevasyonu,
DI, aVL, V5, V6 ST depresyonu
• Laboratuvar Bulguları:
Wbc: 13300, Hgb:12.4 gr/dl, Plt:323000,
Glukoz: 88 mg/dl, Üre:19 mg/dl, Kreatinin: 0.7 mg/dl,
Na:139 mEq/L, K:4.7 mEq/L,
TG:120 mg/dl, T.Kol:187 mg/dl, LDL:122 mg/dl, HDL:37mg/dl,
CK:46 mg/dl, CKMB: 20 mg/dl, TnT:0,11 ng/dl.
EKO: LV: 4.5 – 3.2 cm, EF>%50, MY(1), TY (1-2),
PAP: 38 mmHg.
1.5 yıl önce çekilen periferik MR anjiyografi; Renal arterler sonrası tam
tıkalı abdominal aorta ve kollateraller ile dolan femoral arterler
1 yıl önceki multislice CT de
RCA da %40 lezyon mevcut
LMCA da >%70 dalık LAD de %30-40
darlık ve kalsifikasyon
CX başında %30-40 darlık
Sol subklavyan arter başından tıkalı
Guide-wire ile lezyon geçilerek PTA
yapıldıktan sonra
Sol subklavyan artere periferik stent
yerleştirilmesi
Periferik stent sonrası sol subklavyan arter
Sol kaudal pozda LMCA, LAD ve CX.
Sağ kaudal pozda LMCA, LAD ve CX.
AP kraniyal pozda LMCA, LAD ve CX.
Sol anterior oblik pozda RCA
• Anjiyografi Kararı:
Koroner anjiyografi sonrası hastaya CABG
+ periferik operasyon önerildi.
TARTIŞMA
• 1) Bu hasta örneğinde olduğu gibi periferik
arterlerinin tamamı tıkalı olan hastalarda CABG
için multislice CT yeterlimidir yoksa mutlaka
konvansiyonel anjiyografi yapılmalımıdır.
• 2) Bu şekilde LİMA ve RİMA dan kollateraller
alan periferik arter hastalarında CABG
operasyonunda LİMA ve RİMA grefti kullanılmalı
mı, önce periferik operasyon mu CABG
operasyonu mu yapılmalı.
SONUÇ
• Konvansiyonel koroner anjiyografi CABG
kararı için hala gold standarttır.Bu açıdan
değerlendirildiğinde CABG kararı için
mutlaka yapılmalıdır.
SONUÇ
• Periferik arter hastalığı ve koroner arter
hastalığı birlikte olan hastalarda kollateral
dolaşım görüntülenmeli; RİMA ve LİMA
dan kollateral akım varsa RİMA ve LİMA
grefti kullanılmamalı veya mümkünse
periferik arterlerdeki darlık giderildikten
sonra RİMA ve LİMA kullanılmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
858 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content