close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos - 2014 Aylık Çalışma Raporu için tıklayınız.

embedDownload
MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu
1. Büyükçay Mikrohavzası’nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir
getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi
gerçekleştirilmiştir. Su temini Sarıkamış Köyü tarımsal sulama cazibe suyundan
sağlanmaktadır. Sulama suyunun uzun süren yağışsız yaz dönemi nedeniyle azaldığı,
sulama havuzunun dolma süresinin uzadığı, bu nedenle damlama sulamanın haftada 1
gün her fidana su gelecek şekilde yürütüldüğü, yüksek sıcaklıklar karşısında haftada bir
gün sulamanın yetersiz geldiği, toprağın alüvyon olması nedeniyle yüzeysel ısının arttığı ve
ceviz fidanı gövdelerinde bir takım yanıklar gerçekleştiği, bu nedenle sahada gövde
yanıklarına bağlı kurumaların gerçekleştiği gözlenmiştir.
Foto: Elazığ Büyükçay MH Sarıkamış KTK gelir getirici tür ceviz ağaçlandırma sahasında
damla sulama tesisinden görüntüler
2. Büyükçay, Karakütük ve Lediz Mikrohavzalarında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla 12 adet fiziki ve mali şartları uygun olan istekliye sera tesis
edilmiştir. Elazığ İli’nde sera faydalanıcılarına salatalık ekimleri yaptırılmıştır.
Foto: Elazığ İli Kartaldere Köyü’nde serada salatalık üretimlerinden görüntüler
Foto: Muş İli Karakütük MH Koçköy’de tesis edilen seralarda üretim faaliyetleri
3. Planlaması yapılmaya başlanan Elazığ’da 2, Bingöl’de 3, Muş’ta 2 adet olmak üzere 7 adet
mikrohavzanın planları tamamlanarak 21-30.08.2014 Tarihleri arasında mikrohavza planları
teslim edilmiştir. MHPE’ler PİE’ler ve İl Odak Noktaları katılımıyla 03-05.09.2014 tarihinde
mikrohavza planları değerlendirme toplantısı yapılması planlanmıştır.
4. Bingöl ve Elazığ İllerinde MNHRP kapsamında ihale edilen makinalı toprak işleme faaliyetleri
tamamlanmıştır. Buna göre; Elazığ Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında toplam 1000 Ha
sahada, 510 km teras yapımı ve 25 km servis yolu yapımı işi tamamlanmıştır. Bingöl Lediz
Mikrohavzasında teras yapımı ve dikenli tel ihata ile erozyon kontrol sınai tesisleri yapım işi
birlikte ihale edilmiş olup, Teras yapımı işi tamamlanmıştır. Oyuntu ıslahı sınai tesisleri %85
oranında tamamlanmıştır. Elazığ İli’nde Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında Toprak
Muhafaza Oyuntu Tahkimatları keşif ve metrajları çıkartılarak hizmet satın alma sürecine
girilmiştir.
Foto: Bingöl Lediz MH Oyuntu tahkimatı çalışmalarından bir görünüm
Foto: Bingöl Lediz MH Oyuntu tahkimatı çalışmalarından bir görünüm
5. DAP’a teklif edilen sulama projelerinden Elazığ'da 6 adet sulama projesi (2.198.920,00TL),
Elazığ Özel İdaresi tarafından ihale edilmek üzere proje keşif ve kontrolleri
tamamlanmıştır. Eylül Ayının ilk haftasında ihale edilmesi beklenmektedir. Muş İl’inde 3
adet sulama projesinin (489.522,00TL) uygulanmasına başlanmıştır. Bingöl’de 2 adet
sulama projesi (1.513.000,00TL), Bingöl İl Özel İdaresi tarafından yedek listeye alınmıştır.
Asıl listeye alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ya da Bakanlıklar düzeyinde
görüşmeler yapılması beklenmektedir.
Foto: Muş İli Karakütük MH Otaç Köyü’nde DAP-Muş İl Öz. İd. Tarafından yapımına başlanan
sulama havuzu tesisi hafriyat çalışmalarından görüntüler
Foto: Muş İli Karakütük MH Otaç Köyü’nde DAP-Muş İl Öz. İd. Tarafından yapımına başlanan
Sulama kanallarının rehabilitasyonu tesisi hafriyat çalışmalarından görüntüler
6. Sulama havuzlarının proje bütçesinden yapılması amacıyla illerde tespitler yapılmış ve
Bingöl İli’nde yapılacak 32 adet 30-50 m3’lük havuzlar yaklaşık 510.000TL bedelle ihale
edilmiştir. İhale süreci (itiraz süreci) bitiminde sözleşmesi Eylül ayının ilk haftasında
imzalanarak yapımına başlanacaktır. Elazığ’da 15 Adet sulama havuzu yapılmasına karar
verilmiştir. Beton sulama havuzlarının yaklaşık maliyet- tip proje dökümanları
hazırlanmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayının ilk haftasında ihale
edilmesi beklenmektedir.
Foto: Elazığ İli’nde Büyükçay Mikrohavzası Sarıkamış Köyü’nde İl Özel İdaresi İle tespitleri
yapılan sulama havuzu tesis edilecek sahadan bir görünüm
7. İllerde hane izolasyonu yapılacak faydalanıcılar belirlenmiştir. Buna göre Elazığ’da iki
mikrohavzada 96 Hane, Bingöl’de 60 Hane, Muş’ta 15 hane izolasyonu yapılacaktır. Bingöl
Lediz Mikrohavzasında Alt Havza köylerinden olan Dereköy’de hane izolasyonlarına
başlanmıştır. Muş’ta satınalma yöntemi ve teklifler alınmış olup Eylül ayının ilk haftasında
çalışmalar başlatılacaktır. Elazığ’da yüklenici belirlenmiş olup saha teslimi yapılmıştır.
Foto: Bingöl Lediz MH Dereköy’de yapılan hane izolasyonlarından görüntüler
8. Meralarda yapılacak gölgelik ve sıvat yerleri tespit edilmiş olup, sıvat modeli ve tipine
göre (Beton ya da trapez sac) yapımına başlanacaktır. Meralara yaptırılacak olan gölgelik
modelleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Profil veya köşebent demir malzeme
kullanılmak üzere, genişlikleri 10-12 metre uzunlukları 25-30 m, çatı örtüsünün trapez sac
olmasına karar verildiğinde çatı makas ve aşık sistemlerine gereksinim olacağından birim
gölgelik başına maliyetler 30.000TL gibi rakamların üzerine çıkmaktadır. Bununla birlikte
çatı örtüsü %85-90 sıklıkta UV katkılı siper-gölge filesi ya da daha hafif (hasır vb)
malzemeler kullanıldığında yoğun çatı makası ve aşık sistemlerine gereksinim olmayacak,
birim maliyet 2/3 oranında düşecektir. Muş’ta 1 adet file örtülü gölgelik, sıvat ve kaşınma
kazığı teklifleri alınmıştır. Yüklenici belirlenmiş olup tesisi gerçekleştirilecektir.
9. Elazığ ve Bingöl İllerinde tarım kredi kooperatifleri üzerinden damla sulama malzeme satın
alımları gerçekleştirilerek belirlenen faydalanıcıların sebze ve meyve bahçelerine damla
sulama tesisleri gerçekleştirilmiştir. Faydalanıcılardaki memnuniyet dikkat çekicidir.
Foto: Bingöl Lediz MH Meyve bahçelerinde gerçekleştirilen damla sulama tesisleri
Foto: Elazığ Büyükçay MH damla sulama tesislerinden görüntüler
10. Elazığ’da 90 adet güneş enerji ünitesinin montajı tamamlanmıştır. Muayene kabul
akabinde hakediş evrakları düzenlenerek ödemesi yapılacaktır. Bingöl Lediz MH’da 250
adet, Muş Karakütük MH’da 100 adet faydalanıcıya tesis edilecek su ısıtma amaçlı güneş
enerjisi ünitelerinin alt havza ve üst havza köyleri olarak 2 kısımda satın alması yapılmış
olup yüklenicilerine saha teslimi yapılmıştır. Sözleşme süreleri kısa tutularak en geç Ekim
ayı ortalarında montajları tamamlanacaktır.
11. Ahır iyileştirme faaliyeti yapılacak faydalanıcılar belirlenmiş olup, Muş Karakütük MH’da
40 faydalanıcı, Elazığ Kuşhane ve Büyükçay mikrohavzalarında 70 faydalanıcı , Bingöl Lediz
MH’da 15 faydalanıcı bulunmaktadır. Yapılacak çatı modelleri geliştirilmiştir. Muş’ta ahır
modernizasyonları tamamen çatı olarak gerçekleştirilirken, Bingöl ve Elazığ’da zemin
düzeltmesi, pencere ve buzağılık bölmeleri ile sıva ve badana faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. Proje keşif ve metrajları Ağustos ayı süresince netleştirilmiş olup
Satın alma süreci başlatılmıştır. Eylül ayı içerisinde ahır çatı tesislerinin büyük bir kısmının
gerçekleşmesi beklenmektedir.
Foto: Bingöl Lediz Mikrohavzasında ahır iyileştirme tespitleri yapılan hayvan barınakları
12. MNHRP kapsamında Bingöl, Elazığ ve Muş İllerinde birer adet olmak üzere 3 adet mikrohavza
belirlenmiştir. Mikrohavza Planlama İhale ilanı; 21.08-2014-10.09.2014 tarihleri arasından OGM
ve Elazığ OBM web sayfalarında yayınlanmaktadır. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü ihale edilecektir.
Foto: Mikrohavza Planlaması yapılacak Elazığ Kovancılar(Altta), Bingöl Solhan (Üstte) Mikrohavzaları
Rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.02.09.2014
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdür Yardımcısı/ MNHRP Proje Saha Yöneticisi
Şahin İNCEDEMİROĞLU
MNHRP Proje Yönetici Yardımcısı
Oğuz Kağan NARİÇİ
Orman Mühendisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content