close

Вход

Log in using OpenID

çalışma soruları

embedDownload
ÇALIŞMA SORULARI
Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N
ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal
ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D
noktasından
bağlanmış
halatlarla
desteklenmektedir.
Serbest cisim diyagramını çizerek, her
kablodaki kuvvetleri bulunuz.
Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş
ankastre mesnetli kirişteki mesnet
tepkilerini bulunuz.
AC çubuğu 2 adet 400 N şiddetinde
yük taşımaktadır.çubuğun A ve C
uçları
sürtünmesiz yüzeylere
dayanmaktadır.B noktasından ise bir
iple D noktasına bağlanmıştır.
a) BD ipindeki kuvveti b) A daki
tepki kuvvetini c) C deki tepki
kuvvetini bulunuz.
50 kg kütleli homojen bir ABCD levhası
AB kenarı boyunca menteşeler ile ve C
köşesinden ise bir CE teli ile tespit
edilmiştir.
CE
telindeki
kuvveti
bulunuz.
BE ve CF kablolarındaki
kuvvetleri ve D deki
tepkiyi bulunuz.
450 N luk bir yük şekildeki
gibi
bükülmüş
borunun
bir
C
rijid
köşesine
uygulanmıştır.
Boru
A
da
zemine ve D de düşey duvara
küresel mafsal ile E de ise EG
kablosu
yardımı
ile
tesbit
edilmiştir.
a)
EG
kablosundaki
gerilme
kuvvetinin minumum olması için
kablonun
bağlandığı
karşı
G
noktası
duvara
nerde
olmalıdır.
b) Bu durumdaki minumum kablo
kuvvetinin şiddetini bulunuz.
26 cm lik bir kaldıraç B de
mafsallanmış ve A da bir kontrol
kablosuna
bağlanmıştır. P kuvvetinin
şiddetinin 200 N olduğu
bilindiğine göre kablodaki çekme
kuvvetini ve B deki tepkiyi
bulunuz.
Şekildeki gibi bükülmüş
ABEF kolu C ve D de
rulmanlı yataklarla A dan
ise AH ipi
ile tespit edilmiştir.
Kolun E ucuna 400 N
şiddetinde bir yük
uygulanmıştır. Kolun AB
kısmının uzunluğunun 250
mm olduğu biliniyor. C ve
D deki yatakların moment
taşımadığı
ve ayrıca D deki yatağın
eksenel yük taşımadığını
kabul ederek
a) AH ipindeki kuvveti
bulunuz.
b)
C
ve
D
yataklarındaki
tepki
kuvvetlerini bulunuz.
Şekildeki gibi yayılı yük
etkisindeki basit mesnetli
kirişteki mesnet tepkilerini
hesaplayınız.
Üç kablo A da birleştirilmiş
ve bu düğüm noktasına x
ekseni doğrultusunda P
kuvveti uygulanmıştır. AD
deki kablo kuvvetinin
şiddetinin 305 Newton olduğu
bilindiğine
göre P kuvvetini ve diğer
kablolardaki
bulunuz.
kuvvetleri
Şekildeki
gibi
bükülmüş
ve
yüklenmiş kolda α = 200 için A
ve E deki mesnet
tepkilerini bulunuz.
Şekildeki gibi bükülmüş ACDE borusu A
ve E de küresel mafsal ile D den ise
DF
kablosu yardımı ile tutturulmuştur. B
ye düşey doğrultuda 640 N şiddetinde
bir kuvvet
uygulanırsa kablodaki kuvveti bulunuz.
3 metre uzunluğundaki bir AC
kolu
A ucundan küresel mafsal ile C
ucundan ise
CE ve CD kabloları ile
bağlanmıştır. Kola
B noktasından düşey xoy
düzleminde düşey
doğrultu ile 300 derecelik açı
yapan 5 kN
şiddetinde bir kuvvet
uygulanmıştır.
a) Kablolardaki kuvvetleri
b)
A
mafsalındaki
tepkiyi
bulunuz
Mesnet tepkilerini bulunuz.
Şekilde
BD
gösterilen
ipindeki
çerçevenin
kuvvetin
1300
N
olduğu bilindiğine göre
C
ankastre
mesnetinden
tepkileri bulunuz.
gelen
Şekildeki
sistemde
bileziği
OA
üzerinde
çubuğu
serbestçe
hareket
Bir
P
edebilmektedir.
elastik
ip
dik
çubuğun C noktasından P
bileziğine
bağlıdır.
OP
mesafesinin 6 cm ve PC
ipindeki gergi kuvvetinin
30 N olduğu biliniyor.
a) OA çubuğu ile PC ipi
arasındaki açıyı, b) PC
ipindeki
kuvvetin
OA
doğrultusundaki
izdüşümünü
bulunuz.
Ölçüler
cinsindendir
.)
cm
(
10 kg ağırlığındaki üniform
bir AB çubuğu A da küresel
Mafsal ile orta noktası olan
G den ise bir GC ipi ile
bağlıdır.Çubuğun B
noktasının sürtünmesiz dikey
duvara dayandığı
bilindiğine göre ,a) GC
ipindeki kuvveti , b)A ve B
deki
bulunuz
tepki
kuvvetlerini
b= 60 ve b=120 mm için B’deki mesnet
tepkisini bulunuz.
A
da
ankastre
cismi
mesnetli
şekildeki
ABCDE
gibi
yüklenmiştir.
a)
A
ankastre
mesnetindeki
tepkileri hesaplayınız.
b) A ya çok yakın x eksenine dik
kesitteki
bulunuz.
kesit
zorlarını
C’de
oluşan
tepkilerini gösteriniz.
mesnet
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 650 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа