close

Enter

Log in using OpenID

BAŞ DENETÇİ GÖREV TANIMI 1. Aranan nitelikler: 1.1 En az lise ya

embedDownload
BAŞ DENETÇİ GÖREV TANIMI
1. Aranan nitelikler:
1.1 En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
1.2 En az bir yönetim sisteminde uluslararası geçerliliği olan baş denetçi/denetçi
eğitimini almış olmak,
1.3 ISO 19011 ve R.40.02 dokümanlarının kriterlerini karşılıyor olmak.
1.4 Baş denetçi olarak yeterli denetim tecrübesine sahip olmak.
1.5 Belgelendirme kuruluşu süreç bilgisine sahip olması.
1.6 İş Yönetimi ve Sektör bilgisine sahip olması.
1.7 Denetim ilkeleri, uygulamaları, yönetimi konusunda teknik bilgiye sahip olmak.
1.8 Organizasyonda her seviye için uygun dil ve görüşme becerisine sahip olmak.
1.9 Müşteri Ürün, proses ve organizasyon bilgisine sahip olması.
2-Görev, sorumluluk ve yetkileri:
2.1 Denetim yapacağı konu veya konularla ilgili standart, kılavuz ve benzeri
dokümanları incelemek, bilgi sahibi olmak,
2.2 Ürün Denetimlerinde ürünle ilgili standardları temin ettirmek, gerekirse
çevrilmesini sağlamak (Türkçe değil ise), soru listesini hazırlamalı ve testlerini
çıkartmalı,
2.3 Sahip olduğu kodları görevlendirildiği denetimin kapsamı ile uyuşmadığında
Belgelendirme Müdürü’nü uyarmak,
2.4 Sistem Denetimleri için ISO 19011:2002, TS EN ISO/IEC 17021:2011 standartları ve
belgelendirme prosedürümüze uygun olarak denetim planlarını hazırlayıp
denetimleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını not tutma ve rapor etmek,
(Denetimlerde, açılış ve kapanış toplantılarında gerekli açıklamaları yapmak ve
denetim sonucu ile ilgili son kararın Belgelendirme Komitesi’ne ait olduğunu
vurgulamak,
2.5 Ürün Denetimleri için, TS EN ISO/IEC 17020, TS 45011 standartları Asansör veya
Makine Emniyet Yönetmeliği ve diğer ürün standardları – kodeksler – tebliğler ve
UDEM ürün belgelendirme prosedürümüz ile talimatlara uygun olarak denetim
planlarını hazırlayıp denetimleri/muayeneleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını rapor
etmek, (Denetimlerde, açılış ve kapanış toplantılarında gerekli açıklamaları
yapmak ve denetim sonucu ile ilgili son kararın Belgelendirme Komitesi’ne ait
olduğunu vurgulamak)
2.6 Denetim sonucunda bulunan uygunsuzlukları müşteriye bildirmek, müşterinin
bildirdiği DÖF’ lerin uygulama delillerini denetim ekibiyle gözden geçirip
belgelendirmeye dair tavsiyesini denetim raporunda belirtmek, denetim dosyasını
son haline getirerek Teknik Gözden Geçirme Sorumlusu’na iletmek,
GT.11-04/25.04.2012/02.01.2008 Sayfa 1 / 3
BAŞ DENETÇİ GÖREV TANIMI
2.7 Denetim ekibini organize ederek ve yönlendirerek uyum içerisinde çalışmasını
sağlamak ve denetim boyunca ekibini en iyi şekilde temsil etmek,
2.8 Eğitim gören (aday denetçilere) denetçilere yol gösterici bilgiler vermek,
2.9 Yapmakta olduğu bütün faaliyet ve çalışmalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine
azami derecede riayet etmek,
2.10 Uygulamakla yükümlü olduğu dokümanlarla ilgili görüş bildirmek, sadece
güncel ve geçerli dokümanların kullanılmasını sağlamak,
2.11 Denetim ekibindeki denetçiler ve teknik uzmanlarla ilgili değerlendirme
yapmak,
2.12 Kademe atlayacak aday/denetçilerin değerlendirilmesini yapmak,
2.13 Uzman gözetiminde denetçilerin performanslarını izlemek adına denetçiler ile
yılda en az bir kez Belgelendirme Müdürünün atayacağı firmalara refakat etmek.
2.14 Denetim sonucunda tanzim edilen rapor ve eklerini kuruluşa ait dokümanları,
Belgelendirme Müdürü’ne zamanında teslim etmek,
2.15 Daha önce herhangi bir ilişkisinin bulunduğu bir kuruluşa denetim görevine
atandığında Belgelendirme Müdürü’nü uyarmak. (Bkz: Çıkar çatışması analizi
prosedürü)
2.16 Bir kuruluşta eğitim veren baş denetçi, daha önce eğitim verdiği bir kuruluşun
belgelendirilmesi için görevlendirildiğinde, Belgelendirme Müdürü’nü uyarmak (Bkz:
Çıkar çatışması analizi prosedürü)
2.17 Herhangi bir müşteriye sağladığı tüm özel hizmetlerin yapısı ve bu hizmetler için
alınan ücretler hakkında UDEM yönetimini bilgilendirmek. (Bkz: Çıkar çatışması
analizi prosedürü)
2.18 Belgelendirme müdürü ile birlikte dış kaynaklı olarak kullanılan belgelendirme
kuruluşlarının değerlendirmesini gerçekleştirmek.
2.19 Ayrıca, bir denetim için görevlendirilen baş denetçi denetimi gerçekleştirirken
şu noktalara dikkat etmelidir:
a) Müşteri kuruluşun yönetim sistemi ile ilgili yapısını, politikalarını, proseslerini,
prosedürlerini, kayıtlarını ve ilgili dokümanlarının incelenmesi,
b) Bunların amaçlanan belgelendirme kapsamının bütün şartlarını kapsadığının
tayin edilmesi,
c) Müşteri kuruluşun yönetim sistemine güven duyulmasına bir temel sağlamak
üzere, prosesler ve prosedürlerin oluşturulduğunun, etkin bir şekilde uygulandığının
ve sürdürüldüğünün belirlenmesi,
d) Faaliyetlerin ve müşterinin politikaları, hedefleri ve amaçları ilgili yönetim sistemi
standardı ve diğer hüküm ifade eden dokümanlarla tutarlı beklentiler ile sonuçlar
arasındaki tutarsızlıkların müşteriye bildirilmesi.
GT.11-04/25.04.2012/02.01.2008 Sayfa 2 / 3
BAŞ DENETÇİ GÖREV TANIMI
e) Denetim süresince denetimin ilerleyişi ile ilgili müşteriyi bilgilendirmek ve müşteri
sorularını yanıtlamak.
f) Denetim sırasında, gerekirse denetim ekibinin ara görüşmelerle bilgi değişimi
yapmasını sağlamak.
g) Denetim sırasında çıkan uygunsuzluklarla ilgili müşteriye çözüm öneremez ve
tavsiyede bulunamaz.
GT.11-04/25.04.2012/02.01.2008 Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content