close

Enter

Log in using OpenID

ASKORBİK ASİT TAYİNİ Genel Bilgiler Askorbik asit, oksidasyonla

embedDownload
ASKORBİK ASİT TAYİNİ
Genel Bilgiler
Askorbik asit, oksidasyonla ve yüksek sıcaklıklarda çok kolay parçalanır. Gıdaların işlenmesi,
depolanması ve pişirilmesinde en fazla kaybolan vitamin askorbik asittir. Çeşitli işlemlere bu kadar
duyarlı olması nedeniyle, gıdalara uygulanan birçok işlemin olumsuz etkisinin belirlenmesinde
askorbik asitteki kayıp miktarı bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.
Prensip
Askorbik asit tayini yapılacak olan materyalin asidik bir ekstraktı hazırlanır ve daha sonra kuvvetli bir
oksitleyici bileşik olan 2,6-diklorofenolindofenol kullanılarak bu ekstraktın indirgeme gücü belirlenir.
Gerekli Çözeltiler
Okzalik asit (%0,4’lük)
2,6 diklorofenolindofenol (12 mg/L)
Askorbik asit standardı hazırlanması
1 g askorbik asit 500 ml okzalik asit çözeltisinde eritilir ve saf su ile litreye tamamlanarak stok
askorbik asit çözeltisi (1000 ppm) hazırlanır. Bu çözeltiden 5 adet 100 ml'lik balon jojelere 1-2-3-4-5
ml alınarak 10-20-30-40-50 ppm'lik seri hazırlanır.
A,B,C,D diye isimlendirilen dört adet deney tüpüne sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır :
1.
A tüpüne 10 ml saf su konulur.
2.
B tüpüne 1 ml okzalik asit çözeltisi konulur.
3.
C tüpüne 10 ppm'lik 1 ml standart askorbik asit çözeltisi ve 9 ml saf su konulur.
4.
D tüpüne 10 ppm'lik standart askorbik asit çözeltisinden 1 ml konulur.
5.
Spektrofotometre 500 nm dalga boyunda A tüpü kullanılarak sıfırlanır.
6.
(L1).
B tüpüne 9 ml standart boya çözeltisi ilave edilir, karıştırılır ve 15 saniye sonra okuma yapılır
7.
C tüpü ile spektrofotometre sıfırlanır.
8.
D tüpüne 9 ml standart boya çözeltisinden ilave edilir, karıştırılır ve 15 saniye sonra okuma
yapılır (L2).
9.
20, 30, 40ve 50 ppm'lik standart askorbik asit çözeltileri içinde aynı işlemler tekrarlanır.
10.
Askorbik asit konsantrasyonları absise ve her okunan standart için (L1-L2) değerleri ordinata
yazılarak standart eğri çizilir.
Örnek standart eğri:
0,25
y = 0,0033x + 0,0597
R² = 0,9522
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
10
20
30
40
50
60
Analiz:
50 g veya 50 ml örnek 500 ml’ye okzalik asit çözeltisi ile tamamlanır iyice karıştırılır ve filtre edilir. C
tüpüne 1 ml filtrat, 9 ml saf su konularak spektrofotometre sıfırlanır. D tüpüne 1 ml filtrat, 9 ml boya
çözeltisi konulur, karıştırıldıktan 15 sn sonra okuma yapılarak L2 değeri saptanır.
Hesaplama:
Elde edilen formülde örneğin L1-L2 değeri yerleştirilerek 1 ml seyretilmiş örnekte bulunan askorbik
asit miktarı hesaplanır. Daha sonra seyreltme faktörüyle birlikte 1 ml veya 1 g örnekte bulunan
askorbik asit miktarı hesaplanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content