close

Вход

Log in using OpenID

beton yol 2 İndirmek için tıklayınız.

embedDownload
BETON YOL
Hasdal-Kemerburgaz
1
İçerik
1. Beton yol lokasyonu
2. Beton yol özellikleri
2.1) Beton tabaka kalınlığı
2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi
3. Mevcut beton karışım dizaynı
4. Beton yol yapım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
4.1) Sevkedilen taze beton kontrolü
4.2) Kayma demirlerinin kontrolü
4.3) Finişer duyargalarının kontrolü
4.4) Bağlantı demirlerinin kontrolü
4.4.1 Boyuna derz detayları
4.4.2 Boyuna bağlantı demiri
4.5) Yüzey pürüzlendirme işleminin ve kür kimyasal katkısının kontrolü
4.6) Enine derzlerin kontrolü
4.6.1 Enine ve boyuna derz uygulamaları
5. Beton yol yapımı sırasında karşılaşılan problemler
5.1) Beton yolda Ondülasyon Meydana gelmesi
5.2) Derz makinesinin yanlış kullanımından oluşan hatalar
5.3) Sertleşmiş beton çatlakları
6. Beton yol yapımı sırasında karşılaşılan problemlerin çözümü
6.1) Ondülasyon probleminin giderilmesi
6.2) Beton çatlaklarının giderilmesi
7. Beton yolun tamamlanmış hali
2
1. Beton Yol Lokasyonu
İstanbul’da yapımı devam etmekte olan beton yol
güzelgahı TÇMB ve KGM arasında imzalanan
protokol ile belirlenmiştir.
Beton Yolun Güzelgahı : İstanbul’da Hasdal
kavşağı – Kemerburgaz yolunun 40+000 ve 43+500
km’leri arasındaki bölünmüş yolun km artışına göre sol
tek taşıt yönüdür.
3
2. Beton Yol Özellikleri
2.1) Beton Tabaka Kalınlığı:
Yolun 40+000 ila 42+500 kilometreleri arası 5 cm asfalt,
27 cm beton; 42+500 ila 43+500 kilometresinde ise 32 cm
beton ile kaplanacaktır. Yolun eğimi % 2’dir. Bu eğim düz
yolda ve sağa kurpta bankete doğru, sola kurpta ise refüje
doğru olacaktır.
4
2. Beton Yol Özellikleri
2.2) Yolun Enkesitinin Şematik Gösterimi
Şekil 1: Beton Yol Enkesiti
%2
Yol çizgileri
Agrega veya asfalt banket
Asfalt tabakası 5 cm
Plentmiks temel 15 cm
Agrega alttemel 15 cm
1,0
İç
Aydınlık
4,5
Hızlı Şerit
Kayar kalıp finişerin
ikinci geçişi
4,5
Yavaş Şerit
0,5
2,0
Banket
Kayar kalıp finişerin
birinci geçişi
Not: Yolun 43+500 ila 42+500 km arası asfalt tabakası serilmemiş ve beton tabakası
32 cm dökülmüştür.
5
3. Mevcut Beton Karışım Dizaynı
Beton Yol için beton basınç dayanım sınıfı C 35/45 olarak
belirlenmiştir. Karışımda kullanılan malzemeler aşağıdaki gibidir:
Tablo 1: Betonda kullanılan malzeme kaynakları ve miktarları
Malzeme kaynağı
Malzemeler
1 m³’deki
Malzeme
miktarları
(kg/m³)
1 m³’deki *
Malzeme
miktarları
(kg/m³)
Tüm imalat için**
kullanılan malzeme
miktarları
(~Ton)
Çimento
CEM I 42,5 (Set Anadolu Çimentoları)
385
400
4187
Su
Şebeke Suyu
178
180
1901
Doğal Kum
Ergen
487
327
4001
Kırma Kum
Grup İnş. (Cebeci Taş Ocakları)
273
258
2784
Kırmataş No:1
Grup İnş. (Cebeci Taş Ocakları)
493
521
5427
Kırmataş No:2
Grup İnş. (Cebeci Taş Ocakları)
543
610
6238
*: Set Beton Merkez AR&GE Laboratuvarında TÇMB ile yapılan çalışma sonucu oluşturulan ve 22/06/2006 tarihinde
uygulanmaya başlanan yeni karışım dizaynıdır.
**: Tüm İmalat için sevkedilen 22/06/2006 tarihine kadar 3352 m³, bu tarihten işin bitimine kadar 7243 m³ beton
miktarlarına göre hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
6
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.1) Sevkedilen taze beton kontrolü:
Yapılanlar:
Günde en az iki defa olmak
üzere taze betonun çökme
değeri ve hava miktarına
bakılmaktadır.
Şartname gereği:
Çökme (Slamp): 3,5 0,5 cm
Hava İçeriği: % 5 1
Resim 1: Kayar finişer ve taze beton
7
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.2) Kayma demirlerinin kontrolü:
Yapılanlar:
Sehpalara monte edilen kayma
demirlerinin aralık ve özellikleri ve
önceden belirlenen enine derzlerin
oluşturulacağı hatta dik olacak şekilde
kayma demirlerinin konulup konulmadığı
kontrol edilmektedir.
Şartname gereği:
İki kayma demiri mesafesi en az 150,
en çok 300 mm, kayma demirlerinin
uzunluğu 600 mm, kalınlığı 25mm, çelik S220.
Resim 2: Kayma demirleri
8
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.3) Finişer duyargalarının kontrolü:
Yapılanlar:
KGM’nin daha önceden hazırlamış olduğu
kot teli ile duyargaların temasının
sürekliliğinden emin olmak için sık sık
kontrol edilmektedir.
Resim 3: Finişer duyargası
9
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.4) Bağlantı demirlerinin kontrolü:
Yapılanlar:
Bağlantı demirlerinin, yerine yerleştirilen
taze betonun mastarlanması aşamasında
yarısının betonun yan yüzüne
yerleştirilmesinin kontrolü yapılmaktadır.
Şartname Gereği:
Bağlantı demirleri uzunluğu 1000 mm,
çapı 12 mm, iki bağlantı demiri
arasındaki mesafe 1000 mm.
Resim 4: Bağlantı demirleri
10
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.4.1 Boyuna derz detayları
Şekil 2,3: Boyuna derz enkesitleri
Üstten görünüş
A
Enine derz
b
1000
750 ≤ b ≤ 1000
Bağlantı demiri
Boyuna inşaat derzi
A
h/3
h/2
Beton kalınlığı: h
1000
Çap: Ø 12
A-A Kesiti
11
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.4.2 Boyuna bağlantı demiri
Resim 5: Yan düzeltme kalıpları ve
1 metre aralıklı bağlantı demirleri
Resim 6: Bağlantı demiri ve enine derz
12
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.5) Yüzey pürüzlendirme işleminin ve kür kimyasal katkısının
kontrolü:
Yapılanlar:
Yerleştirilen betonun fırça ile
pürüzlendirilmesinin ve kür kimyasal
katkısının mastarlamadan sonra betonun
yüzeyini kaplayacak şekilde
püskürtüldügünün kontrolü yapılmaktadır,
Resim 7: Yerine yerleştirilmiş olan
betonu kürleme işlemi
Şartname Gereği:
Yüzeyin pürüzlendirilmesi,
kür kimyasal katkısı ile beton yüzeyinin
zamanında tamamen kaplanması
(Ortalama: 200g/m² ).
13
4. Beton Yol Yapım Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
4.6) Enine derzlerin kontrolü:
Yapılanlar:
Enine derzlerin beton yerleştirildikten
6-24 saat içerisinde yol hattına dik olarak
5 m aralıklarla, beton kalınlığının
1/3 derinliğinde kesilmesinin
kontrolü yapılmaktadır.
Resim 8: Enine derz
Şartname Gereği:
Enine derz derinliği: beton kalınlığı / 3
Enine derz aralığı: 5 metre
Enine derz kesim zamanı: 6-24 saat
14
4.6.1 Enine ve Boyuna Derz Uygulamaları
Resim 9: Yardımcı Şerit (fitil)
Resim 10: Dolgu malzemesi (pah)
15
4.6.3 Enine ve Boyuna Derz Uygulamaları
Resim 11,12: Enine ve boyuna derz uygulamalarına örnek.
16
5. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemler
5.1) Beton yolda ondülasyon meydana gelmesi
Resim 13: Hazır betonun yeterli miktarda
Sevkedilememesinden dolayı beklemeye
alınan finişer
Beton yol yapımı sırasında hazır beton
santral kapasitenin yol yapımında
kullanılan kayar finişer kapasitesinden
daha düşük olmasından dolayı kayar
finişer belli zaman aralıklarında
durdurulmak zorunda kalınmıştır.
Bunun sonucunda yol betonunda yer
yer ondülasyon (Dalgalanma)
meydana gelmiştir. Hazır beton
santralinin kapasite düşüklüğü beton
yolda ondülasyona sebebiyet vermekle
birlikte iş gücü ve zaman kaybına da
yol açmıştır.
17
5. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemler
5.1) Beton yolda ondülasyon meydana gelmesi
Resim 14, 15: Görsel olarak net farkedilememesine rağmen sürüş konforunu
etkileyen ondülasyon (dalgalanma)’a iki örnek.
18
5. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemler
5.3) Derz Makinesinin yanlış kullanımından doğan hatalar
Resim 16: Derz
kenarlarındaki yıpranmalar.
Resim 17: Derz bıçağı ile iki
defa kesilen yerler.
19
5. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemler
5.2) Derz Makinesinin yanlış kullanımından doğan hatalar
Resim 18: Gerek inşaat gerekse
enine derzlerinde meydana gelen
doğrultu sapmaları.
Resim 19: Doğru uygulama.
20
5. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemler
5.3) Sertleşmiş beton çatlakları
Resim 20,21: Sertleşmiş beton çatlaklarına iki örnek
21
6. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemlerin Çözümleri
6.1) Beton yolda ondülasyon probleminin giderilmesi
Resim 22,23: Ondülasyon tespit edilen bölgelerin derz makinesiyle
kesilmesi
22
6. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemlerin Çözümleri
6.1) Ondülasyon probleminin giderilmesi
Ondülasyon tespit edilen bölgeler
işaretlendi ve derz makinesı ile Resim
22,23’te de görüldüğü gibi kesildi.
Parçalara ayrılan beton kütlelerin delici
makineler vasıtasıyla kırılma ve çıkarılması
işlemi devam etmektedir. Çıkarılıp
temizlenen bölgeler yeni beton uygulaması
ile onarılacaktır.
Resim 24: Ondülasyon tespit edilen
bölgelerdeki betonun kırılarak çıkarılması
23
6. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemlerin Çözümleri
6.1) Ondülasyon probleminin giderilmesi
Ondülasyon problemi olan bir bölgenin iyileştirilme çalışmalarına bir örnek
24
6. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemlerin Çözümleri
6.2) Beton çatlaklarının giderilmesi
Meydana gelen beton çatlakları tespit
edilmiştir. Tespit edilen çatlaklar epoksi
uygulaması ile düzeltilecektir.
Resim 25: Beton çatlak örneği
25
6. Beton Yol Yapımı Sırasında Karşılaşılan
Problemlerin Çözümleri
6.2) Beton çatlaklarının giderilmesi (epoksi harcı uygulaması)
Yol betonunda oluşan çatlak tamiri için yapılan epoksi harç uygulamasına bir örnek
26
7. Beton Yolun Tamamlanmış Hali
27
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 184 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа