close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
KONYA
Laboratuvar Ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0060-T
Revizyon No: 09 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0060-T
Adresi :
Fevzi Çakmak Mah. Muhammet İkbal Cad.
No:12 KARATAY 42050
KONYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 332 342 38 68
Faks
: 0 332 342 19 79
E-Posta : [email protected]
Website : www.kld.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Buğday Unu
Kül Tayini
AACC 08-01
Buğday ve
Değirmen Ürünleri
Ham Protein Tayini
TS ISO 1871
Buğday, Mısır, Soya
Unu
Ham Yağ Tayini
AACC 30-25
Buğday Unu ve
Mısır Kırması,
Çavdar, Arpa, Diğer
Hububatlar ve
Maltlanmış Tahıllar
Düşme Sayısı Tayini
TS EN ISO 3093
Baharat,
Kurutulmuş
Meyve, Kabuklu
Meyveler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
AOAC 999.07
Fındık
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁ + B₂ + G₁ + G₂) Tayini
AOAC 991.31
Gıdalar
Staphylococcus aureus Sayımı
FDA BAM Bölüm 12
Gıdalar
Koliform Bakteri ve Esherichia coli Sayımı
FDA BAM Bölüm 4
Koloni Sayım Tekniği
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
FDA BAM Bölüm 18
Gıdalar
Clostridium perfringens Sayımı
FDA BAM Bölüm 16
Gıdalar
Aerobik Koloni Sayımı
FDA BAM Bölüm 3
Gıdalar
Salmonella Aranması
Public Health England FNES
16 [F13]
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
KONYA
Laboratuvar Ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0060-T
Revizyon No: 09 Tarih: 10 Kasım 2014
AB-0060-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kimyevi Gübre
pH Tayini
İşletme İçi Metot - MT G02
04
(Modifiye edilen Gübrelerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği, Ek-3, Metot 7.4)
Kimyevi Gübre
Suda Eriyen Mikroelement (Fe, Zn, Cu)
Tayini
İşletme İçi Metot - MT G13
04
(Modifiye edilen AOAC
965.09)
Kimyevi Gübre
Amonyum Azotu Tayini
İşletme İçi Metot - MT G 08
04
(Modifiye edilen TS EN
15475)
Kimyevi Gübre
Amonyum ve Nitrat Azotu Tayini
İşletme İçi Metot - MT G 09
04
(Modifiye edilen TS EN
15476)
Kimyevi Gübre
Toplam Azot Tayini
İşletme İçi Metot - MT G 20
04
(Modifiye edilen TS EN
15570)
Buğday Unu
Farinograf Analizleri
(Su Kaldırma, Gelişme Süresi, Yumuşama
Derecesi, Stabilite)
AACC 54-21
Ekstensograf Analizleri
(Enerji, Uzamaya Karşı Direnç, Uzama
Yeteneği, Maksimum Direnç)
AACC 54-10
Alveograf Analizleri (Enerji, Direnç (P),
Elastikiyet (L), P/L)
AACC 54-30
Zeleny Sedimentasyon
AACC 56-60
Zedelenmiş Nişasta
AACC 76-33
Kuru Gluten Tayini
AACC 38-12
Yaş Gluten
AACC 38-12
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
KONYA
Laboratuvar Ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0060-T
Revizyon No: 09 Tarih: 10 Kasım 2014
AB-0060-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Buğday ve Buğday
Unu
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gluten Indeks Tayini
AACC 38-12
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content