close

Enter

Log in using OpenID

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ

embedDownload
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen SAN-TEZ Destek
Programı’na İlişkin Yönetmelik Yenilendi
Vergi Bülteni
Tarih : 07.03.2014
Sayı : 2014/2
İçerik : San-Tez Programı Yönetmeliği Değişikliği Duyurusu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez programı
kapsamında daha etkin destekler verilebilmesi ve uygulamada yaşanan
aksaklıkların giderilmesi adına Sanayi Tezleri projelerinin desteklenmesi
hakkında yönetmelik değişikliği 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi
Gazete’de duyurulmuştur.
Yönetmelik Değişikliğinin Yapılma Amacı:
Yeni yönetmelik kapsamında uygulamada yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi, desteklerin daha
etkin verilmesi, mikro işletmelere daha fazla destek sağlanması ve üniversitelere verilen desteğin
artırılması hedeflenmektedir.
Yönetmelik ile yapılan iyileştirme çalışmaları, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında değerlendirilen
San-Tez projelerine olan ilgiyi artırmak, projelerin desteklenmesini kolaylaştırmak ve destek
süreçlerinde karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla yapılmıştır.
San-Tez Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Değişiklikler Aşağıda Dikkatinize
Sunulmaktadır:
1.
Yapılan değişiklikle, yüksek teknolojili üretim yapan mikro işletmelere verilen Bakanlık
desteği yüzde 10 daha artmıştır. Bir başka deyişle yüksek teknolojili üretim yapan ancak yüzde 25'lik
katkı payını ödemeleri zor olan KOBİ'lerin projelerine destek olmak için ödeyecekleri katkı payı oranı
düşürülmüştür. Eğer firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az yüzde 15'ini karşılayacak,
yüzde 85'ini Bakanlık ödeyecektir. Firma küçük işletme ise yüzde 80'i, firma orta büyüklükteki işletme
ise yüzde 75'i, büyük işletme ise yüzde 65'i Bakanlık tarafından karşılanacaktır.
2.
Eskiden 2 dönem olarak alınan proje başvuruları yeni yönetmelik ile herhangi bir süre
sınırlaması olmaksızın sürekli olarak alınacak şekilde düzenlenmiştir. Projesi olan firmalar
başvuruların açılmasını beklemeyecek, hazırladıkları anda başvurusunu yapabileceklerdir.
3.
Yönetmelik kapsamında artık projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında
üniversitelerin imkanlarından faydalanılması durumunda proje bütçesinin yüzde 5'ine karşılık gelen
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi olarak üniversitelere
aktarılacaktır.
4.
Yapılan değişiklikle, seri üretimde kullanılabilecek özellikte olup proje için alınması veya
yaptırılması zorunlu olan makine-donanım alımlarının da kısmi olarak destekleneceği belirtmiştir.
Yatırım yönü ağır basan ancak düşük oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak makinedonanım bütçesi kısmi olarak (en fazla yüzde 40 olmak kaydıyla) Bakanlık tarafından karşılanacaktır.
5.
Daha önce San-Tez projelerinin hakemlerinin seçimi Bakanlık’ın seçtiği uzmanlar tarafından
yapılmaktayken yeni yönetmelik kapsamında her teknoloji alanı için alan uzmanı ve sektörü de çok iyi
tanıyan akademisyenlerden oluşan ayrı komisyonlar oluşturulacaktır. Proje başvurusu hangi alanda ise
o alandaki komisyon üyeleri projeyi değerlendirecek olan hakemleri seçeceklerdir.
Saygılarımızla,
Kadir Baş,
Vergi Bölümü Ortağı
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content