close

Enter

Log in using OpenID

3-4 Dönem Yozgat Milletvekilleri ve Siyasi Faailiyetleri.

embedDownload
ÖZET
Birinci meclis istilacı güçleri ülkeden atmış ve akabinde yeni bir devlet kurmuş,
İkinci Dönem kurulan bu devleti kurumsallaştırmıştır. Üçüncü ve Dördüncü meclisler
ise çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda köklü yeniliklerin yapıldığı bir süreç
olup tarihimizde önemli bir yere sahiptir.
Bu araştırmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra köklü çalışmaların
yapıldığı.1927 ile 1931 yılları arasındaki III. Dönem ile Atatürk devrimlerinin toplumca
benimsendiği devletin gelişip kurumsallaştığı ve inkılâpların tamamlandığı 1931 ile
1934 yılları arasında hizmet vermiş IV. Dönemde görev alan Yozgat milletvekilleri ve
onların siyasi faaliyetleri ele alınmıştır.
Mustafa Kemal’in 29 Ağustos 1927 tarihli genelgesine istinaden yapılan ve 6
Eylül 1927’de tamamlanan III. Dönem milletvekili seçimlerinde Yozgat’tan Salih
Bozok, Hasan (Yasin) Tahsin Coşkan, Ahmet Hamdi Divanlıoğlu, Avni Doğan ve
Süleyman Sırrı İçöz milletvekili olarak seçilmişlerdir. Bunlarda sadece Hasan Tahsin
(Coşkan) ilk kez milletvekili seçilmiştir. Diğer dört milletvekili ise meclisin daha
önceki dönemlerinde de milletvekili olarak görev almışlardır.
24 Nisan 1931’de yapılan IV. Dönem milletvekili seçimlerinde Yozgat’tan
Ahmet (Avni) Sungur, Ahmet Cevdet Taflıoğlu, Ahmet Hamdi Divanlıoğlu, Avni
Doğan, Süleyman Sırrı İçöz ve Yahya Kemal Beyatlı milletvekili olarak seçilmiştir.
Bunlardan Ahmet Avni
(Sungur) Bey ve Ahmet Cevdet (Taflıoğlu) Bey ilk kez
milletvekili seçilmiştir. Yahya Kemal (Beyatlı) Bey, Ahmet Hamdi Bey’in 25 Aralık
1933’te vefatı üzerine boşalan milletvekilliğine 10 Mart 1934’te seçilerek 17 Mart’ta
meclise katılmıştır. Diğer milletvekilleri ise meclisin daha önceki dönemlerinde de
görev almışlardır
Yozgat, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra milli ve çağdaş bir devlet
olma yolunda önemli atılımlar yapıldığı III. Döneme beş, IV. döneme altı milletvekili
ile iştirak etmiştir.
IV
ABSTRACT
The First assembly expelled the invasion forces out of the country and
subsequently founded a new state, the Second Term institutionalized this new state. In
the Third and the Fourth assemblies, fundamental reforms in the way to modern
civilizations were carried out and they have an important place in our history.
This research deals with the 3rd Term between 1927 and 1931 in which
fundamental reforms were carried out, and the Yozgat MPs, who served in the 4th Term
between 1931 and 1934, in which Ataturk Revolutions was adopted by the public and
institutionalized, and the reforms were finalized; and the political activities of such
MPs.
Salih Bozok, Hasan (Yasin) Tahsin Coşkan, Ahmed Hamdi Divanlıoğlu, Avni
Doğan and Süleyman Sırrı İçöz were elected as Yozgat MPs in the Third Term MP
elections which were held on 6th of September, 1927in accordance with 29th of August
1927 dated memorandum of Mustafa Kemal. Among those, only Hasan Tahsin
(Coşkan) was elected for the first time. The remaining four MPs had served as MPs in
the previous terms of the National Assembly.
Ahmet (Avni) Sungur, Ahmet Cevdet Taflıoğlu, Ahmet Hamdi Divanlıoğlu,
Avni Doğan, Süleyman Sırrı İçöz and Yahya Kemal Beyatlı were elected as Yozgat
MPs in the Fourth Term MP elections which were held on 24th of April, 1931. Among
those, Ahmet Avni (Sungur) Bey and Ahmet Cevdet (Taflıoğlu) Bey were elected for
the first time. Yahya Kemal (Beyatlı) Bey was elected to replace Ahmet Hamdi Bey,
who died on 25th of December, 1933, on 10th of March 1934, and joined the National
V
Assembly on 17th of March. The remaining MPs had served in the previous terms of the
National Assembly.
Yozgat Province participated in the 3rd Term, in which important steps were
taken in order to become a national and modern state after the foundation of the Turkish
Republic, with 5 MPs and in the Fourth Term with six MPs.
VI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content