close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
ANTLAB
Antalya Kalibrasyon Mikrobiyoloji Ve Gıda Laboratuvar Hizmetleri
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0476-T
Revizyon No: 02 Tarih: 14-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0476-T
Adresi : Uluç Mh. 24. Cadde Erhan Çaçur
İşmerkezi 5/3
1. Kat 07000
ANTALYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 242 229 84 06
Faks
: 0 242 229 84 16
E-Posta : [email protected]
Website : www.antalyalab.com
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Proses Suları ve Havuz Suları
Escherichia coli ve Koliform
Bakteri Sayımı (Membran
Flitrasyon Tekniği ile)
TS EN ISO 9308-1
Proses Suları
Legionella Tespiti ve Sayımı
TS ISO 11731
Yüzme Havuzu Suyu
pH değerinin tayini Elektrometrik Metot
TS 3263 ISO10523
Serbest Klor, Toplam Klor
Tayini
N,N-dietil-1,4-fenilendiamin ile
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Amonyak Tayini (NH3)
Fenat Metodu
SM 4500-NH3 F
Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320-B
Nitrat Tayini (NO3-)
(UV-Vis Spektrofotometrik
Screening Metot)
SM 4500 NO3 B
Nitrit Tayini (NO2-)
Kolorimetrik Metot
SM 4500 NO2- B
Bakır (Cu) Tayini
Neocuproine Metot
SM 3500 Cu-B
Alümünyum (Al) Tayini
Eriochrome Cyanine R Metot
SM 3500 Al-B
Renk (Color)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık (Turbidity)
TS 5091 EN ISO 7027
Hidrojen peroksit (H2O2)
İşletme İçi Metot, ANT/01
Sıcaklık (oC)
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Siyanürik Asit Tayini
(C3H3N3O3)
(Waters Res. Vol. 18 No: 3 pp.
277-280, 1984)
İşletme İçi Metot, ANT/02
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
ANTLAB
Antalya Kalibrasyon Mikrobiyoloji Ve Gıda Laboratuvar Hizmetleri
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0476-T
Revizyon No: 02 Tarih: 14-Nisan-2014
AB-0476-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüzme Havuzu Suyu Devam)
Kullanım Suyu
Numune Alma
Tüm Gıdalar
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Biguanid (PHMBPolyhexamethylene biguanide
) C8H19N5 1(diaminomethylidene)-2-hexylg
uanidine Kolorimetrik Yöntem
İşletme içi Metot- ANT/03
Talanta,71
Toplam Koloni Sayımı (22 oC
ve 37 oC)
TS ISO 6222
Koliform, Fekal Koliform,
Escherichia coli aranması ve
sayımı
SM 9221
Pseudomonas aeroginosa
Sayımı
TS EN ISO 16266
Toplam Koloni Sayımı (22 oC
ve 37 oC)
TS ISO 6222
Koliform, Fekal Koliform, E.
coli aranması ve Sayımı
SM 9221
Pseudomonas aeroginosa
Sayımı
TS EN ISO 16266
Su Numunesi Alma, Muhafaza
ve Taşıma
Doğal ve Yapay Göllerden
Numune Alma Rehberi
TS EN ISO 5667-1
Su Kalitesi Mikrobiyolojik
Analizler için Numune Alma
TS EN ISO 19458
Aerobik Mezofilik Bakteri
Sayımı
FDA BAM Chapter 3
Koliform Bakteri Sayımı
ISO 4832
Escherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Salmonella spp. aranması
TS EN ISO 6579
Koagulaz Pozitif Stafilokok
Sayımı
ISO 6888-1
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Listeria monocytogenes
Aranması
BS EN ISO 11290-1
Maya ve küf sayımı
ISO 21527-1
Maya ve küf sayımı
ISO 21527-2
Escherichia coli sayımı
ISO 16649-3
ISO 5667-4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
ANTLAB
Antalya Kalibrasyon Mikrobiyoloji Ve Gıda Laboratuvar Hizmetleri
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi
Akreditasyon No: AB-0476-T
Revizyon No: 02 Tarih: 14-Nisan-2014
AB-0476-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Tüm Gıdalar Devam)
Salmonella aranması
Rapidchek SELECT Salmonella
Staphylococcal enterotoksin
aranması
AOAC 993.06
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Yüzeylerin Mikrobiyolojik
Kalitesi
KAPSAM SONU
ISO 18593
Tüm Yüzeyler
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content