close

Вход

Log in using OpenID

At t b tikH t lkl d Aterotrombotik Hastalıklarda Epidemiyoloji ve

embedDownload
Aterotrombotik
At
t
b tik Hastalıklarda
H t l kl d
Epidemiyoloji
p
y j ve Patofizyoloji
y j
Prof. Dr. Oktay Ergene
KAH Prevalansı
Türkiye
8,1%
ABD(genel)
7,3%
ABD(beyaz)
6,6%
0%
2%
4%
6%
KKH Prevalansı (%)
8%
10%
Total KVH Prevalansı
ABD
37 1%
37,1%
0%
20%
40%
KVH TANIMLAMA
•KKH
•İNME
İ
•HT
•PAH
•DM
Aterotrombotik Hastalıklarda
Epidemiyoloji- Mortalite
35 74 Erkek popülasyon
35-74
1167
Rusya
2602
307
ABD
943
190
Fransa
914
0
500
1000
1500
Total Ölümler
2000
KVH Ölüm
2500
3000
Aterotrombotik Hastalıklarda
Epidemiyoloji- Mortalite
35 74 Kadın popülasyon
35-74
540
Rusya
1001
158
ABD
593
60
Fransa
394
0
200
400
600
Total Ölümler
800
KVH Ölüm
1000
1200
Aterotrombotik Hastalıklarda
Epidemiyoloji- Mortalite
Aterotrombotik Hastalıklarda Epidemiyoloji
Ülkemizde ölümlerin %55’i kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanmaktadır
%43
%45
%12
Koroner
Serebrovasküler
Diğer
Ülkemizde koroner mortalite, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek düzeylerdedir
TEKHARF verileri
Aterotrombotik Hastalıklarda EpidemiyolojiMortalite
KO
OAH
Kans
ser ölüm
mleri
KVH ölüm
ö
Aterotrombotik Hastalıklarda EpidemiyolojiRisk Faktörleri
n=67.888 (44 Ülke) Ateroskleroz geçirmiş veya geçirme riski olan hastalar
Hi
Hipertansiyon
t
i
81,8%
%
Hiperlipidemi
72 4%
72,4%
Yaş
68 5%
68,5%
Cinsiyet
y
63,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bhatt DL et al JAMA 2006;295:180
Aterotrombotik Hastalıklarda Patofizyoloji
y j
KV Risk
Ateroskkleroz
Ateros
leroz
Dislipidemi
Plakk oluşumu
Pla
ş
Hipertansiyon
Yeniden
şekillenme
Hipo
poksi
ksi//
İskemi
Diyyabet
Di
Sigara
Obezite
Obe
zite
Artırma
Enflamasyon
Vazzokonstri
Va
onstriksiy
ksiy
on
Plak
Plak
Rüpt
ptü
ürü
Trombozz
Trombo
KV Olaylar
İnme
Mİ
p Yetmezliği
ğ
Kalp
Angina
Aterotrombotik Hastalıklarda Patofizyoloji
y j
• Lipidler-Okside LDL
• Lenfositler
• Monosit-Makrofaj
- Fagositoz
- Kemotaksi ((Monosit ve Düz kas hücreleri))
- Proteolitik enzimler
• Plateletler
• Kuagulasyon
g
y sistemi
Aterotrombotik Hastalıklarda Patofizyoloji
Aterotrombotik Hastalıklarda Patofizyoloji
y j
Aterotrombotik Hastalıklarda Patofizyoloji
y j
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 030 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа