close

Enter

Log in using OpenID

5.9. Op‐ampUygulaması (Sayısal‐ Analog Çevirici Devresi) 5.9. Op

embedDownload
06.05.2014
5.9.Op‐amp Uygulaması(Sayısal‐
AnalogÇeviriciDevresi)
• Sayısal‐analog çeviriciler (DAC); girişlerinden gelen sayısal veriyi analog veriye çeviren devre elemanlarıdır.
• En temel 4‐bitli DAC devresi yandaki şekilde görülmektedir. • Bu devrenin «binari‐ağırlıklı» tipindeki uygulaması ise Şekil 2 de yer almaktadır.
• Her bit yerleştirilen girişteki direnç değeri ile orantılı olarak ( / ) ağırlıklandırılarak
çıkışa aktarılır. • Şekilden de görüldüğü üzere bu devre tipik bir eviren toplayıcı devresidir.
5.9.Op‐amp Uygulaması(Sayısal‐
AnalogÇeviriciDevresi)
• Çıkış sinyali;
girişi, «en önemli bit» (MSB), ise «en önemsiz bit» (LSB) olarak adlandırılır.
• ’den e kadar olan bit girişleri yalnızca 0V ve 1V değerlerinde olabilirler. • Giriş ve geri‐besleme direnç değerleri kullanılarak çıkışta elde edilebilecek analog sinyal seviyesi bulunur.
•
1
06.05.2014
Örnek:
• Şekildeki devre için 10KΩ, 10 Ω, 20 Ω, 40 Ω ve 80 Ω dur. [0000], [0001], [0010]….[1111] binari girişleri için analog sinyal seviyelerini bulunuz.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content