close

Enter

Log in using OpenID

adıyaman il özel idaresi 2015 yılı bütçe ve yatırım programı duyurusu

embedDownload
………………………………………….. KAMUOYU DUYURUSU…………..………………………………..
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILI BÜTÇE VE YATIRIM PROGRAMI
İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesi denk bir şekilde 60.000.000,00 TL
olarak tahmin ve tespit edilmiştir.
GİDER BÜTEÇESİ:
Personel Giderlerine: 12.040.000,00 TL,
Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderlerine: 1.430.000,00 TL,
Cari Harcamalara: 11.556.719,92 TL,
Cari Transferlere: 3.240.241,96 TL,
Sermaye Giderlerine: 28.733.038,12 TL,
Yedek Ödenek olarak: 3.000.000,00 TL,
Olmak üzere 60.000.000,00 TL olarak tahmin ve tespit edilmiştir.
Sermaye giderleri tahsis edilen 28.733.038,12 TL ödenekten;
Yol sektöründe;
33 Köyün 63,4 km Asfaltta Hazır Getirme işi,
10 Köyün 21,65 km Asfalt Kaplama işi,
17 Köyün 31,45 km 1. Kat Asfalt Yol Yapımı işi,
47 Köyün 156,9 km 2. Kat Asfalt Yol Yapımı işi,
22 Köyün 112,7 km Stabilize işi ve
4 Köyün 36 km Bakım-Onarımı işi olmak üzere 422,1 km yol işi yapılacaktır.
Sanat Yapısı Olarak;
15 Köyümüzde Menfez Yapımı,
1 Köyümüzde Köprü Yapımı,
1 Köyümüzün Köprüsünün Bakım ve Onarımı işi,
9 Köyümüzde Beton İstinat Duvarı Yapımı ve
2 Köyümüzde Beton Yol Yapımı işine toplam 12.114.250,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Ayrıca, 82 Köyümüzün 186 km Stabilize Yol Yapımı işleri idarenin imkânlarıyla
yapılması programlanmıştır.
1
………………………………………….. KAMUOYU DUYURUSU…………..………………………………..
İçmesuyu sektöründe;
44 Köyün içme suyu tesisi yapımı ile 10 köyün sondajları için 2.152.250,00 TL ödenek
tahsis edilmiştir.
Kanalizasyon Sektöründe;
1 Köyün kanalizasyon tesisi yapımı işi, 1 köyün ise kanalizasyon tesisi bakım ve onarımı
işi ve 27 köyün kanalizasyon proje yapımları için 380.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Tarımsal Sulama Sektöründe;
9 Köyün tarımsal sulama havuz ve kanal yapımı işi ve 1 köyün ön etüdünün yapılması
için 685.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Yatırım Ödeneği Olarak;
Projeli İşlere: 15.331.500,00 TL
Asfalt Bitümü ve Agrega Malzeme Alımları İçin: 3.000.000,00 TL
Çeşitli Çapta Sosyal Tesislere ve Köylerin Çimento Yardımları İçin: 668.500,00 TL
Olmak üzere 19.000.000,00 TL’si yatırım için programlanmıştır.
Diğer Sermaye Giderlerinden;
Savunma Hizmetlerine: 490.576,92 TL,
Güvenlik Hizmetlerine: 50.000,00 TL,
Sağlık Hizmetlerine: 150.000,00 TL,
Kültür ve Spor Hizmetlerine: 150.000,00 TL,
Eğitim Hizmetlerine: 9.811538,12 TL
Sosyal Hizmetlere: 40.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
İdaremizin 2015 mali yılı bütçesinin başta Ülkemize olmak üzere İlimize ve İlimizde
yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Mahmut DEMİRTAŞ
Vali
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content