close

Вход

Log in using OpenID

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sandık Sonrası Araştırması

embedDownload
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
10 Ağustos 2014
için gerçekleştirilmiştir.
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Araştırma Hakkında
 Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli
Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde
oy kullanan toplam 1500 seçmen ile görüşülerek
gerçekleştirildi.
 Araştırma kapsamında görüşülen seçmenler, tesadüfi
örnekleme yöntemi ile belirlendi.
 Araştırmanın standart hatası %95 güven aralığında +/%2,5. Bir başka deyişle, bu araştırma farklı 1500 kişilik
örneklemlerle 100 kez yapılsa, bunun 95’inde yapılan
tahmin (yüzde oranlar) 2,5 puan üstünde veya altında
olabilir.
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ARAŞTIRMA YAPILDIĞI BÖLGELER
AKDENIZ
BATI ANADOLU
BATI KARADENIZ
BATI MARMARA
DOGU KARADENIZ
DOGU MARMARA
EGE
GUNEYDOGU ANADOLU
ISTANBUL AVRUPA
KUZEYDOGU ANADOLU
ORTA ANADOLU
ORTADOGU ANADOLU
TOPLAM
N=
187
148
94
71
53
146
207
128
286
38
76
65
1500
%
13
10
6
5
4
10
14
9
19
3
5
4
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ÖRNEKLEMİN CİNSİYET DAĞILIMI (%)
Kadın; 50%
Erkek; 50%
Toplam Örneklem
n=1500
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ÖRNEKLEMİN YAŞ DAĞILIMI (%)
18-24 yaş arası
16
25-34 yaş arası
24
35-44 yaş arası
21
45-54 yaş arası
17
55 yaş ve üstü
23
Toplam Örneklem
n=1500
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ÖRNEKLEMİN EĞİTİM DAĞILIMI (%)
(ilköğretim mezunları ve altı
eğitimliler / eğitimsizler)
(Ortaöğretim mezunları
(Lise ve Dengi Okullar))
(Yüksekokul,
üniversite ve üstü)
İlköğretim
47
Ortaöğretim
29
Yükseköğretim
25
Toplam Örneklem
n=1500
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ÖRNEKLEMİN ÇALIŞMA DURUMU DAĞILIMI (%)
48
Çalışan
İşsiz olup iş arayan
Öğrenci
6
4
Emekli
8
Ev kadını
Çalışmayan ve iş aramayan
24
11
Toplam Örneklem
n=1500
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
KATILIM ORANI (%)
25
Oy Kullandım
75
Toplam Örneklem
n=1500
Oy Kullanmadım
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN PARTİ
TERCİHLERİNE GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILIM
ORANI (%)
%
27
21
73
79
AKP SEÇMENİ
CHP SEÇMENİ
OY KULLANDIM
13
28
38
87
72
63
MHP SEÇMENİ
HDP+ BDP SEÇMENİ
OY KULLANMADIM
DİĞER PARTİ SEÇMENLERİ
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
KULLANANLARIN SON YEREL SEÇİMDEKİ PARTİ
TERCİHLERİ (%)
8,0
6,0
43,0
17,0
AKP
CHP
MHP
HDP-BDP
27,0
Diger partiler
Oy Kullananlar
n=1122
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
KULLANMAYANLARIN SON YEREL SEÇİMDEKİ PARTİ
TERCİHLERİ (%)
3,0 10,0
19,0
46,0
AKP
CHP
MHP
HDP-BDP
21,0
Diger partiler
Oy Kullanmayanlar
n=378
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
KULLANMAYANLARIN KULLANMAMA NEDENLERİ (%)
Memlekette, Seyahatte-tatilde idim
40
Çalışıyordum
15
Hicbir adayı uygun bulmadim
14
Adres sorunu yasadigim icin oy kullanamadım
8
Destekledigim partinin gosterdigi adayıi
begenmedim
Kullanmak istemedim
Kararsızım
Diger
6
5
2
11
Oy Kullanmayanlar
n=378
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE AK PARTİYE OY VERİP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE
OY KULLANMAYANLARIN KULLANMAMA NEDENLERİ (%)
Memlekette, Seyahatte-tatilde idim
48
Adres sorunu yasadigim icin oy kullanamadım
15
Hicbir adayı uygun bulmadim
8
Çalışıyordum
8
Kullanmak istemedim
Kararsızım
Diger
5
1
16
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermeyen son yerel
seçimdeki AK Parti Seçmenleri
n=174
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE CHP’YE OY VERİP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
KULLANMAYANLARIN KULLANMAMA NEDENLERİ (%)
Hicbir adayı uygun bulmadım
27
Destekledigim partinin gösterdiği adayı
beğenmedim
21
Memlekette -Seyahatte-tatilde idim
19
Kullanmak istemedim
11
Çalışıyordum
9
Kararsızım
Diger
8
7
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermeyen son yerel
seçimdeki CHP Seçmenleri
n=80
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE MHP’YE OY VERİP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
KULLANMAYANLARIN KULLANMAMA NEDENLERİ (%)
Memlekette - Seyahatte-tatilde idim
54
Çalışıyordum
18
Destekledigim partinin gösterdiği adayı
beğenmedim
7
Hicbir adayı uygun bulmadım
7
Adresisorunu yaşadığım için oy kullanamadım
6
Diger
9
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermeyen son yerel
seçimdeki MHP Seçmenleri
n=73
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonuçları Bazında
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE AK PARTİYE OY VERENLERİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY VERDİKLERİ
ADAY (%)
2 21
Recep Tayyip Erdoğan
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
95
Geçersiz Oy
Yerel Seçimde Ak Partiye Oy Verenler
n=478
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE CHP’YE OY VERENLERİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY VERDİKLERİ
ADAY (%)
21
11
Recep Tayyip Erdoğan
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
86
Geçersiz Oy
Yerel Seçimde CHP’ye Oy Verenler
n=304
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE MHP’YE OY VERENLERİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY VERDİKLERİ
ADAY (%)
2
27
Recep Tayyip Erdoğan
Ekmeleddin İhsanoğlu
71
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Yerel Seçimde MHP’ye Oy Verenler
n=191
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE HDP-BDP’YE OY VERENLERİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY VERDİKLERİ
ADAY (%)
4 3
Recep Tayyip Erdoğan
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
94
Geçersiz Oy
Yerel Seçimde HPD-BDP’ye Oy Verenler
n=86
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SON YEREL SEÇİMDE DİĞER PARTİLERE OY
VERENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY
VERDİKLERİ ADAY (%)
12
9
52
29
Recep Tayyip Erdoğan
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Yerel Seçimde Diğer Partilere Oy Verenler
n=64
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonuçları Bazında
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a
Oy Verenlerin Son Yerel Seçimdeki Oy Dağılımı (%)
9,0 1,06,0
6,0
79,0
AKP
CHP
MHP
HPD + BDP
DİĞER Parti Seçmenleri
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a Oy
Verenler
n=572
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na
Oy Verenlerin Son Yerel Seçimdeki Oy Dağılımı (%)
4,02,0
32,0
61,0
AKP
CHP
MHP
HPD + BDP
DİĞER Parti Seçmenleri
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy
Verenler
n=426
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş’a Oy
Verenlerin Son Yerel Seçimdeki Oy Dağılımı (%)
7,0
9,0
7,0
1,0
76,0
AKP
CHP
MHP
HPD + BDP
DİĞER Parti Seçmenleri
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş’a Oy
Verenler
n=106
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Demografik Kırılımlar Bazında
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
KADINLARIN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)%
4,1
Recep Tayyip Erdoğan
51,1
44,7
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Kadınlar
n=559
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ERKEKLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
15,0
3,0
Recep Tayyip Erdoğan
51,0
Ekmeleddin İhsanoğlu
31,0
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Erkekler
n=563
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
18-24 YAŞ SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
13,0 1,0
Recep Tayyip Erdoğan
48,9
Ekmeleddin İhsanoğlu
37,4
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
18-24 yaş seçmenler
n=177
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
25-34 YAŞ SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
19,0
4,0
Recep Tayyip Erdoğan
47,0
30,0
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
25-34 yaş seçmenler
n=253
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
35-44 YAŞ SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
10,5 0,8
Recep Tayyip Erdoğan
51,5
37,2
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
35-44 yaş seçmenler
n= 231
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
45-54 YAŞ SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
4,81,4
Recep Tayyip Erdoğan
38,3
55,5
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
45-54 yaş seçmenler
n=189
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
55 + YAŞ SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
11
Recep Tayyip Erdoğan
45,9
52,1
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
55+ yaş seçmenler
n=273
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
İLKÖĞRETİM MEZUNU /EĞİTİMSİZ SEÇMENLERİN
%
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ
(%)
1,8
Recep Tayyip Erdoğan
12,1
26,0
60,1
Ekmeleddin İhsanoğlu
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
İlköğretim Mezunu / Eğitimsiz Seçmenler
n=521
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
ORTAÖĞRETİM / LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU SEÇMENLERİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
11,0 1,9
Recep Tayyip Erdoğan
48,3
Ekmeleddin İhsanoğlu
38,8
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu
n=315
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU SEÇMENLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİNDEKİ ADAY TERCİHLERİ (%)
1,2
2,9
Recep Tayyip Erdoğan
37,2
Ekmeleddin İhsanoğlu
58,7
Selahattin Demirtaş
Geçersiz Oy
Yüksek Öğretim Mezunu
n=286
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Oy Veren
Seçmenlerin Karar Sürecini Ne Zaman Tamamladığı (%)
Son 1 hafta icerisinde
9,2
1 haftadan önce
8
Adaylar belli olunca
72
Diger
10,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a Oy verenler
n=572
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy Veren
Seçmenlerin Karar Sürecini Ne Zaman Tamamladığı (%)
Son 1 hafta icerisinde
19,8
1 haftadan önce
5,1
Adaylar belli olunca
69,2
Diger
5,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy verenler
n=426
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş’a Oy Veren
Seçmenlerin Karar Sürecini Ne Zaman Tamamladığı (%)
%
Son 1 hafta icerisinde
15
1 haftadan önce
12
Adaylar belli olunca
63
Diger
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş’ a Oy verenler
n=106
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonuçları Bazında
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a Oy
Verenlerin Bu Aday’a Karşı Tutumu (%)
12,6
4,44,2
78,8
Tamamen destekledigim adaydi
Tam desteklemesem de kendimi daha yakin hissettigim bir adaydi
Diger bir adaya karsi oldugum icin oy verdigim adaydi
Cevap Yok / Fikrim yok
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a Oy verenler
n=572
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy
Verenlerin Bu Aday’a Karşı Tutumu (%)
2,6
25,0
36,7
35,7
Tamamen destekledigim adaydi
Tam desteklemesem de kendimi daha yakin hissettigim bir adaydi
Diger bir adaya karsi oldugum icin oy verdigim adaydi
Cevap Yok / Fikrim yok
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy verenler
n=426
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş Oy Verenlerin
Bu Aday’a Karşı Tutumu (%)
7,9 0,9
36,4
54,7
Tamamen destekledigim adaydi
Tam desteklemesem de kendimi daha yakin hissettigim bir adaydi
Diger bir adaya karsi oldugum icin oy verdigim adaydi
Cevap Yok / Fikrim yok
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Selahattin Demirtaş’ a Oy verenler
n=106
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Aday Tercihinde Etkili Olan Özellikler (%)
İç barış ve huzuru sağlayabilecek olması
Demokrasi ve insan haklarına bağlı olması
Yolsuzluklarla mücadele edebilecek olması
Uluslarası saygınlığının olması
Laik olması
Adaletli olması
Türkiye’ye önemli hizmetler yapmış olması
Türkiye için hedef ve Vizyon sahibi olması
Dini cemaatlere ve dini liderlere karşı…
Lider özellikli olması
Tarafsız olması
Destelediğim partinin görüşlerini savunması
Paralel devletle mücadele edebilecek olması
Dini mezhebinin bana uygun olması
Dindar olması
Benimle aynı etnik kökenden olması
Toplam Örneklem / n=1103 0
Ortalamanın Altında
Kalam
Ortalamanın Üzerinde
Kalam
92,5
92,2
89,2
87
86,8
86,8
85,5
81,2
TOPLAM İFADELER
77,9
ORTALAMASI 75,3
77,5%
74,3
68,3
65,9
61,5
60
56
20
40
60
80
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Adayı Olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın Tercih
edilmesinde Etkili Olan Özellikler (%)
Recep Tayyip Erdoğan’a Oy Verenler – n=572
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ortalamanın Üzerinde
Kalam
97,2
94
92,7
91,9
90,5
88,1
86,3
86,2
TOPLAM İFADELER
85,2 ORTALAMASI 84,06%
81,1
80,8
80,1
78,8
77,9
69,6
64,6
Ortalamanın Altında
Kalam
Türkiye’ye önemli hizmetler yapmış olması
İç barış ve huzuru sağlayabilecek olması
Uluslarası saygınlığının olması
Demokrasi ve insan haklarına bağlı olması
Yolsuzluklarla mücadele edebilecek olması
Adaletli olması
Türkiye için hedef ve Vizyon sahibi olması
Laik olması
Lider özellikli olması
Dini cemaatlere ve dini liderlere karşı saygılı…
Paralel devletle mücadele edebilecek olması
Destelediğim partinin görüşlerini savunması
Dini mezhebinin bana uygun olması
Dindar olması
Tarafsız olması
Benimle aynı etnik kökenden olması
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Adayı Olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nun
Tercih Edilmesinde Etkili Olan Özellikler (%)
Demokrasi ve insan haklarına bağlı olması
92,4
İç barış ve huzuru sağlayabilecek olması
Laik olması
88,3
Yolsuzluklarla mücadele edebilecek olması
87,7
84,5
Uluslarası saygınlığının olması
81
Tarafsız olması
79,9
Türkiye için hedef ve Vizyon sahibi olması
77,6
Dini cemaatlere ve dini liderlere karşı saygılı…
74,2
Türkiye’ye önemli hizmetler yapmış olması
73,8
Lider özellikli olması
61,6
Destelediğim partinin görüşlerini savunması
54,1
Paralel devletle mücadele edebilecek olması
44,1
Benimle aynı etnik kökenden olması
44
Dini mezhebinin bana uygun olması
42,3
Dindar olması
38
TOPLAM İFADELER
ORTALAMASI -
69,6%
Ortalamanın
Altında Kalam
Adaletli olması
Ortalamanın Üzerinde
Kalam
90,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy Verenler / n=426
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Cumhurbaşkanlığı Adayı Olarak Selahattin Demirtaş’ın Tercih
Edilmesinde Etkili Olan Özellikler (%)
Demokrasi ve insan haklarına bağlı olması
93
İç barış ve huzuru sağlayabilecek olması
Adaletli olması
88,9
Yolsuzluklarla mücadele edebilecek olması
87,9
Laik olması
84,5
Uluslarası saygınlığının olması
79,7
Tarafsız olması
76,7
Lider özellikli olması
76,6
Dini cemaatlere ve dini liderlere karşı saygılı…
75,6
Paralel devletle mücadele edebilecek olması
73,3
Türkiye’ye önemli hizmetler yapmış olması
62
Benimle aynı etnik kökenden olması
57,9
Selahattin Demirtaş’ a Oy Verenler / n=106 0
73,9%
52
45,7
Ortalamanın
Altında Kalam
67,6
Destelediğim partinin görüşlerini savunması
Dini mezhebinin bana uygun olması
TOPLAM İFADELER
ORTALAMASI -
69,6
Türkiye için hedef ve Vizyon sahibi olması
Dindar olması
Ortalamanın Üzerinde
Kalam
91,5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
İLETİŞİM, REKLAM VE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN ETKİ DÜZEYİ
(%)
Televizyon konuşmaları
38,5
Mitingler
30,8
Otobüs duraklarında ve yol kenarlarındaki
panolarda yer alan reklamlar
19,8
Televizyon reklamları
19,4
Seçim broşürleri, flamaları, afişleri
13,8
Yollarda dolaşan otobüs, minibüs gibi sesli araçlar
13,7
Toplam Örneklem
n=1103
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
İLETİŞİM, REKLAM VE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN ETKİ DÜZEYİ
(%)
Televizyon konusmalari
38,9
Mitingler
37,5
Otobus duraklarinda ve yol kenarlarindaki
panolarda yer alan reklamlar
25,3
Televizyon reklamlari
22,4
Yollarda dolasan otobus, minibus gibi sesli araclar
18,8
Secim brosurleri, flamalari, afisleri
Recep Tayyip Erdoğan’a Oy Verenler
n=572
14,7
0
20
40
60
80
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
İLETİŞİM, REKLAM VE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN ETKİ DÜZEYİ
(%)
Televizyon konusmalari
36,1
Mitingler
19,2
Televizyon reklamlari
17,1
Otobus duraklarinda ve yol kenarlarindaki
panolarda yer alan reklamlar
13,5
Secim brosurleri, flamalari, afisleri
13,1
Yollarda dolasan otobus, minibus gibi sesli araclar
7,9
Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy Verenler
n=426
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
İLETİŞİM, REKLAM VE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN ETKİ DÜZEYİ
(%)
Televizyon konusmalari
45,7
Mitingler
41
Otobus duraklarinda ve yol kenarlarindaki
panolarda yer alan reklamlar
15,1
Televizyon reklamlari
12,5
Secim brosurleri, flamalari, afisleri
11,7
Yollarda dolasan otobus, minibus gibi sesli araclar
10
Selahattin Demirtaş’a Oy Verenler
n=106
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN REKLAMLARDA KULLANDIĞI
MESAJLARDAN HANGİSİNİN ETKİLİ OLDUĞU (%)
Türkiye’nin Gücüne Güç Kat
38,2
Milli İrade, Milli Güç
16,9
Yeni Türkiye
14,5
Milletin Adamı
10,1
Değişimin Lideri
4,9
Hiçbiri zaten oy verecektim
15,5
Recep Tayyip Erdoğan’a Oy Verenler
n=572
0
20
40
60
80
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
EKMELEDDİN İHSANOĞLU’NUN REKLAMLARDA KULLANDIĞI
MESAJLARDAN HANGİSİNİN ETKİLİ OLDUĞU (%)
Sevgi Ekmek için, Birlik Ekmek için, Dirlik Ekmek
için Ekmeleddin
39
Ekmek için Ekmeleddin
15
Türk Milletinin Gururu
10,1
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı
4,9
Bozok Yaylasının Yiğit Evladı
1,1
Hiçbiri zaten oy verecektim
29,9
Ekmeleddin İhsanoğlu’na Oy Verenler
n=426
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN REKLAMLARDA KULLANDIĞI
MESAJLARDAN HANGİSİNİN ETKİLİ OLDUĞU (%)
Bir Cumhurbaşkanı Düşünün Ayrımcılık Yapmıyor,
Birleştiriyor, Barıştırıyor
37,7
Yeni Yaşam Çağrısı
16,1
Bir Cumhurbaşkanı Düşünün Herkese Demokrat
12,8
Radikal Demokrasi
6,5
Bir Cumhurbaşkanı Düşünün Bağlamadan Başka
Bir Şey Çalmıyor
5,7
Hiçbiri zaten oy verecektim
21,1
Selahattin Demirtaş’a Oy Verenler
n=106
0
20
40
60
80
100
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 1. TURDA ELENMESİ
DURUMUNDA 1. TURDA KENDİSİNE OY VERENLERİN
2. TURDAKİ OY TERCİHLERİ (%)
8
25
Selahattin Demirtaş'a
oy veririm
Ekmeleddin
İhsanoğlu'na oy
veririm
68
Oy vermem
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 1. TURDA Recep Tayyip Erdoğan’a
Oy verenler
n=572
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
EKMELEDDİN İHSANOĞLU’NUN 1. TURDA ELENMESİ
DURUMUNDA 1. TURDA KENDİSİNE OY VERENLERİN
2. TURDAKİ OY TERCİHLERİ (%)
16,3
14,1
Recep Tayyip
Erdoğan'a oy veririm
Selahattin Demirtaş'a
oy veririm
69,7
Oy vermem
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 1. TURDA Ekmeleddin İhsanoğlu’na
Oy verenler
n=426
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN 1. TURDA ELENMESİ
DURUMUNDA 1. TURDA KENDİSİNE OY VERENLERİN
2. TURDAKİ OY TERCİHLERİ (%)
Recep Tayyip
Erdoğan'a oy veririm
43,4
51,6
Ekmelettin
İhsanğlu'na oy veririm
5
Oy vermem
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 1. TURDA Selahattin Demirtaş’a
verenler
n=106
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
© 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya
içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil
üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz.
Ipsos tarafından paylaşıma müsaade edilmesi
halinde ise bu paylaşım ancak Ipsos'un ismi
belirtilmek suretiyle yapılabilir.
63
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Centrum İş Merkezi Aydınevler No:3, 34854
Küçükyalı – İstanbul
T : +90 [216] 587 1111, F : +90 [216] 417 6565
www.ipsos.com.tr
www.arastirmakutuphanesi.com
Nobody’s Unpredictable
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 669 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа