close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı pH

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Akreditasyon No: AB-0584-T
Revizyon No: 01 Tarih: 3 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
Adresi :
AB-0584-T
Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampüsü / Yenişehir 33343
MERSİN / TÜRKİYE
: 0 324 361 00 01
Faks
: 0 324 361 01 53
E-Posta : [email protected]
Website : http://meitam.mersin.edu
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
SU - ATIKSU
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini (Elektrokimyasal Metot)
SM 4500-H⁺B
Elektriksel İletkenlik Tayini
SM 2510 B
(Laboratuvar Metodu)
Çözünmüş Oksijen Tayini
SM 4500 O-G
(Membran Elektrot Metodu)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
EPA 410.4: 1993
(Kapalı Refluks - Kolorimetrik Yöntem)
SM 5220 D
IC ile ANYON ANALİZİ
TS EN ISO 10304-1: 2010
Florür (F), Klorür (Cl), Nitrit
(NO₂), Nitrat (NO₃), Bromür
(Br), Sülfat (SO₄), Fosfat (PO₄)
IC ile KATYON ANALİZİ
TS EN ISO 14911: 2000
Amonyum (NH₄⁺), Lityum (Li), Sodyum
(Na), Potasyum (K), Magnezyum
(Mg), Kalsiyum (Ca)
ICP-MS ile AĞIR METAL ANALİZİ
TS EN ISO 17294-2: 2003
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum
(Ba), Kadmiyum (Cd), Krom
(Cr), Antimon (Sb), Nikel (Ni), Kurşun
(Pb), Çinko (Zn)
ATIK ANALİZLERİ
Kızdırma Kaybı (Gravimetrik Metot)
TS EN 12879: 2003
pH Analizi (Elektrometrik Metot)
TS 8332 ISO 10390: 1995
(Tehlikeli Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliğine
Göre, Ek 11A
Parametreleri)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Akreditasyon No: AB-0584-T
Revizyon No: 01 Tarih: 3 Eylül 2014
AB-0584-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIK
ANALİZLERİ
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini
TS 9546 EN 12880: 2002
(Gravimetrik Metot)
(Tehlikeli
Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliğine
Göre, Ek 11A
Parametreleri)
Devam)
İletkenlik Analizi (Laboratuar Metodu)
TS ISO 11265: 1994
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content