close

Enter

Log in using OpenID

Antosiyaninler birçok meyve, sebze ve çiçeklerin kendine özgü

embedDownload
Antosiyaninler birçok meyve, sebze ve çiçeklerin kendine özgü pembe, kırmızı, viole, mavi ve mor
tonlarındaki renklerini veren suda çözünebilir nitelikli doğal renklerdir. Antosiyaninler ortam pH sına göre
adeta bir indikatör gibi renk değiştirmektedir. Örneğin pH 1 ‘de renkli oksonyum formuna, pH 4.5’te ise
renksiz karbinol psödobaz (hemiketal) formuna dönüşmektedir.
Yöntemin ilkesi: Monomerik antosiyaninlerin pH 1’de renkli oksonyum formunun, pH 4.5’te ernksiz
hemiketal formunun egemen olmasına dayanmaktadır. Buna göre ortam pH 1 ve pH 4.5 olduğu zaman
ölçülen absorbans değerlerinin farkı, doğrudan antosiyanin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.
Çözeltiler:
pH 1 tampon çözeltisi: Bir behere 1.86 g KCl tartılır ve üzerine 980 mL su eklenip karıştırıldıktan sonra
yoğun HCl ile pH değeri 1’e ayarlanır.
pH 4.5 tampon çözeltisi: Bir behere 54.43 g sodyum asetat tartılır ve üzerine yaklaşık 960 mL damıtık su
eklenip karıştırılır. pH derecesi yoğun HCl eklenerek 4.5’e ayarlanır.
Ekstraksiyon: Waring blender haznesine örnek tartılır ve üzerine ekstraksiyon çözeltisi (etil alkol ilave
edilir) maksimum hızda birkaç kere çalıştırılıp homojen bir ezme oluşturulur. Filtre kağıdından süzülerek
ekstrakt elde edilir.
1 mL ekstrakt 9 mL pH 1 tamponuyla karıştırılarak pH 1 deki renkli form elde edilir, aynı şekilde 1 mL
ekstrakt 9 mL pH 4.5 tamponuyla karıştırılarak renksiz form oluşturulur.
Hesaplama:
En yüksek absorbans veren dalga boyu olan 523 nm ile 700 nm’de hem pH 1 hem de pH 4.5 tamponuyla
hazırlanan karışımlarla spektrofotometrede ölçümler yapılır.
A = (Amax – A 700nm)pH 1.0 – (Amax – A700nm)pH 4.5
Antosiyanin pigmenti (cyanidin-3-glucoside equivalents, mg/L) =(A*449,2*SF*1000)/26900
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content