close

Вход

Log in using OpenID

Complementary and alternative therapies

embedDownload
Atatürk University Medical Faculty
Assoc. Prof. Dr. Memet IŞIK
[email protected]
http://aile.atauni.edu.tr
Objective
 At the end of this presentation participants should be
able to:
 Explain their common types of supportive therapy
 Explain and discuss the risks and possible uses of
alternative therapies
 Acceptance of the cultural factors that affect health and
beliefs of the community
 Be mindful of community health resources
Defination
 Alternative medicine is any practice that is put
forward as having the healing effects of medicine,
but is not based on evidence gathered with the
scientific method. Alternative medicine is usually
based on religion, tradition, superstition, belief in
supernatural energies, pseudoscience, errors in
reasoning, propaganda, or fraud.
 Alternative therapies lack scientific validation, and
their effectiveness is either unproved or disproved.
The treatments are those that are not part of the
conventional medicine.
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=31077
 Complementary medicine is what alternative medicine is
called when used together with science-based medicine, in
a belief that it increases the effectiveness, or
"complements", the science-based medical treatment.
What is CAM?
 It can be defined in 5 categories:
Altenative
Medical
Systems
Mind-Body
Interractio
n
Manupulat
ive
Therapies
Biologic
Based
Therapies
Energy Based
Medicine
Use of CAM
 CAM applications become widespread all over the world.
According to a study in the United States more than 40% of
the population uses a CAM method.
Eisenberg DM, Davis RB, Ettner S, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990—1997. J Am Med
Assoc 1997;280:1569—75.
 76% of the population has tried at least one CAM method
in their lifetime.
Kessler RC, et al. Long term trends in the use of complementary and alternative medical therapies in the United States.
Ann Intern Med 2001;135:262—8.
Commonly used CAM modalities
 Acupuncture
 Chiropractic (Chiropractic)
 Ayurveda
 herbal treatments
 Bioenergy
 Cup drawing
 Hijama (‫)حجامة‬
Akupuncture
Akupunktur
•Acus = Needle
•Punctus = insert
•Qi (chee) = Life energy
•Cun = measurement unit
•Meridians
•Yin / Yang balance
Ear Acupunktur
Chiropractic
 Focuses on musculoskeletal mechanical problems.
 Manual correction, drawing, there are
applications such as massage (manual therapy).
Council on Chiropractic Education (2007).
Standards for Doctor of Chiropractic programs and requirements for institutional status
http://www.chiroweb.com/college/index.php
Chiropractic
Ayurveda
 Indian tradational folx treatment modality.
 Ayus means "life", "life" or "longevity" meanings,
 Veda means "knowledge".
http://www.dmoz.org/Health/Alternative/Ayurveda/Schools/
Doshas (Vata, Pita, Kapha)
•Vata (ether, psychological structure)
• Pita (enzymes and secretions)
• Kapha (energy)
Pancha Karma: Five application
 Vamana: To expel Kapha toxins from the body a
special method of vomit.
 Virechana: A special washing method to clear the
small intestine pitta toxins.
 Basti: application a special laxative toxins to renew
intestine and the large intestine.
 Nasya: A special application of herbal medicine
through the nose.
 Blood Letting: Aims is to expel toxins from blood.
Bioenergy
 "bio-energy" - the energy needed to live.
 There is an energy in all cells. To create a network of
communication between the energy and provides
connections between cells.
The body's energy can be felt, defects can be corrected
and the energy can be transferred to someone else.
Şakralar (Chakra)
Cupping Therapy
‫ ِح َجا َمة‬Hijcama
Herbal Medicine
 It does not mean that it is safe just by writing
«natural» on the box
 May be as affective as a drug
 Should be recommended by a physician experienced
in the medicinal herbs.
Yan Etki ve Bazı İlaç Etkileşimleri
Bitki
Kullanımı
Eksternal: kas spazmları ve
ağrılar
Kırmızı biber
İnternal: GIS hastalıkları
Yan etki/ilaç etkileşimi
Eksternal: 2 günden fazla
kullanıldığında deri lesi ve blister
oluşumu. İnternal: aşıtı
kullanımda hipotermi riski
Koni çiçeği (Echinacea)
Anabolik steroidler, metotreksat
İmmun sistemi güçlendirir. Soğuk
gibi bazı ilaçlarla birlikte
algınlığı ve gripte yardımcı olur.
kullanıldığında karciğer
yara iyileşmesini hızlandırır.
inflamasyonu yapabilir.
Denizüzümü (Ephedra)
Ma-Huang olarak ta bilinir. İştah
kesici olarak kullanılır. Astım ve
bronşitte de kullanılmaktadır.
Bazı antidepresanlar ve
antihipertansiflerle etkileşebilir.
Kan basıncını ve nabzı tehlikeli
düzeylerde artırabilir. Ölüm!.
Migren baş ağrıları, artrit,
romatizmal hastalıklar ve alerji
için kullanılır.
Kanamayı artırabilir. Özellikle
antiagregan kullanan bireylerde
tehlikeli olabilir.
Gümüşdüğme (Feverfew)
Yan Etki ve Bazı İlaç Etkileşimleri
Bitki
Sarımsak
Kullanımı
Yan etki/ilaç etkileşimi
Kanamayı artırabilir. Özellikle
Kolesterol, trigliserit ve kan
antiagregan kullanan bireylerde
basıncını düşürmek için kullanılır. tehlikeli olabilir.
Bulantı, kusma ve vertigoyu
azaltmak için kullanılır.
Kanamayı artırabilir. Özellikle
antiagregan kullanan bireylerde
tehlikeli olabilir.
Zencefil (Ginger)
Ginkgo
Ginkgo biloba’da denir. Dolaşımı Kanamayı artırabilir. Özellikle
ve oksijenasyonu hızlandırmak,
antiagregan kullanan bireylerde
hafızayı kuvvetlendirmek ve zihin tehlikeli olabilir.
açıcı olarak kullanılır.
Fiziksel gücü ve zihin
konsantrasyonunu artırır.
Ginseng
Bazı pıhtılaşmayı önleyici
ilaçların etkisini azaltabilir. Nabız
ve kan basıncı yükselebilir.
Menopozda kanama yapabilir.
Yan Etki ve Bazı İlaç Etkileşimleri
Bitki
Altınmühür (Goldenseal)
Kava-kava
Kullanımı
Hafif laksatif olarak kullanılır.
İnflamasyonu azaltır.
Ödemi ve hipertansiyonu
kötüleştirebilir.
Sinirlilik, anksiyete, huzursuzluk
için kullanılır. Aynı zamanda kas
gevşeticidir.
Bazı epilepsi ilaçlarının,
anestetiklerin etkisini uzatabilir.
Alkolün etkisini şiddetlendirebilir.
Depresyonda intihar riskini artır.
Mide ülserleri için kullanılır.
Meyan kökü (Licorice)
Cüce palmiye (Saw Palmetto)
Yan etki/ilaç etkileşimi
Prostat büyümesi ve idrar
yollarında inflamasyon için
kullanılır.
Bazı türleri kan basıncını
yükseltebilir, ödem ve elektrolit
dengesizliği yapabilir.
Hormon tedavileriyle etkileşebilir.
Özet
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 637 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа