close

Enter

Log in using OpenID

27 mart 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı

embedDownload
BNP PARİBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014
tarihinde saat 10.00’da Gayrettepe Mahallesi, Yener Sokak No: 1 Kat: 10, Beşiktaş, Istanbul adresinde,
İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 26 Mart 2014 tarih ve 7812 sayılı yazısıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz
etmemiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.226.500.000 TL’lik (iki milyar iki yüz on sekiz milyon Türk
Lirası) sermayesine tekabül eden 2.226.500.000 adet hisseden, 2.226.500.000 TL’ye tekabül eden
2.226.500.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere tüm hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve TTK
416. maddesi hükümleri uyarınca toplantının ilansız yapıldığının anlaşılması üzerine gene TTK 416’ya
uygun olarak toplantı Nazlı Bezirci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.
Gündemin birinci maddesi gereğince, Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi için yapılan oylamada
Toplantı Başkanlığına Sn. Nazlı Bezirci ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep Tekin’in seçilmesine
oybirliği ile karar verildi.
2.
Gündemin ikinci maddesi gereğinde, işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan ortaklar adına imza
etmesi için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3.
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere
edildi ve oybirliği onaylandı.
4.
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2013 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları
okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5.
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri 2013 mali yılı faaliyetlerinden dolayı
ibra edildi (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6.
Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2013 yılında ortaklara kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar
verildi.
7.
Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı
veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8.
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu başkanlığına 5 Bis Rue Octave
Feuillet 75116 Paris, Fransa adresinde mukim (Beyoğlu Vergi Dairesi, Potansiyel Vergi No:
7360564082) Fransa vatandaşı Jean-Paul Sabet’nin; Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına Hakkı
Yeten Caddesi Selenium Twins Residence No: 10 Daire 214, Dikilitaş 34349 Beşiktaş, İstanbul
adresinde mukim (T.C. Kimlik No: 17345299594) Türk vatandaşı Ahmet Selçuk Demiralp’in; ve
Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sadıkoğlu Çıkmazı No: 5 Caniko Sitesi B Blok D:9 Beşiktaş, İstanbul
adresinde mukim (Galata Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 3950844697), Fransa vatandaşı JeanMilan Givadinovitch, Ulus Palmiye Sitesi L Blok Daire 9 Dereboyu Caddesi Ortaköy/Ulus Beşiktaş,
İstanbul adresinde mukim (Mecidiyeköy Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 9220658164) Belçika
vatandaşı Didier van Hecke ile 35, Boterbloemenlaan, 3080 Tervuren, Belçika adresinde mukim
(Sarıyer Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 2710684761), Belçika vatandaşı Yvan Lievin August
Maria De Cock’un, seçilmesine ve görev sürelerinin üç yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.
9.
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge’nin 2012
mali yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olması sebebiyle görüşülmesine gerek olmadığına
oybirliği ile karar verildi.
10.
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket sermayesinin 1.000.000 TL artırılarak 2.227.500.000
TL’ye artırılmasına ve buna göre Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.
maddesinin ekli tadil tasarısına göre değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
11.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı
Nazlı Bezirci
Tutanak Yazmanı
Zeynep Tekin
Bakanlık Temsilcisi
Adnan Ateş
Tadil Metni
Eski Metin:
SERMAYE
MADDE-6
Şirketin sermayesi 2.226.500.000 TL’dir. Bu Sermaye her biri 1 TL değerinde 2.226.500.000 adet nama
yazılı hisseye bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 2.218.000.000 TL’nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan
8.500.000 TL, Fortis Bank SA/NV tarafından muvazadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.
Sermaye artırımı sonucunda hisselerin dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Hissedarlar
Fortis Bank SA/NV
Genfinance International SA/NV
Fortis Private Equity Belgium SA/NV
Fortis Private Equity Venture Belgium
SA/NV
Fortis Private Equity Expansion Belgium
SA/NV
Toplam
Hisse
Adedi
2.226.499.996
1
1
Sermaye
Tutarı (TL)
2.226.499.996
1
1
1
1
1
2.226.500.000
1
2.226.500.000
Yeni Metin:
SERMAYE
MADDE-6
Şirketin sermayesi 2.227.500.000 TL’dir. Bu Sermaye her biri 1 TL değerinde 2.227.500.000 adet nama
yazılı hisseye bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 2.226.500.000 TL’nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan
1.000.000 TL’nin tamamı BNP Paribas Fortis SA/NV tarafından nakden ve muvazadan ari olarak taahhüt
edilmiştir.
Sermaye artırımı sonucunda hisselerin dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Hissedarlar
BNP Paribas Fortis SA/NV
Genfinance International SA/NV
Fortis Private Equity Belgium SA/NV
Hisse
Adedi
2.227.499.996
1
1
Sermaye
Tutarı (TL)
2.227.499.996
1
1
Hissedarlar
Fortis Private Equity Venture Belgium
SA/NV
Fortis Private Equity Expansion Belgium
SA/NV
Toplam
Hisse
Adedi
Sermaye
Tutarı (TL)
1
1
1
2.227.500.000
1
2.227.500.000
Bu defa artırılan nakdi sermayenin ¼’ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce ödenmiştir. Geri kalan tutar
ise tescili izleyen en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content