close

Enter

Log in using OpenID

avrupa birliği halen dünya ekonomisinin en büyük dayanaklarından

embedDownload
AVRUPA BIRLIGI HALEN DÜNYANI EKONOMISININ EN BÜYÜK DAYANAKLARINDAN
BIRISIDIR VE ÖYLE KALACAKTIR.
Her ne kadar AB'nin 2012 ve 2013'te çok yavaş büyümesi öngörülse de, 25.000 Avro kişi
başı geliri ve 500 milyon tüketicisi ile AB dünyanın en büyük ekonomisi olmayı
sürdürmektedir.
 Bu tablo 12.6 trilyon Avro tutarında bir ekonomiyi yansıtmaktadır. Sadece Amerika
Birleşik Devletleri (11.5 trilyon Avro ile) aynı kulvardadır; hatta Çin (5.5 trilyon
Avro ile) ve Japonya (2.7 trilyon ile) bile çok daha küçüktür.
 Fortune 500 listesinde 135 Avrupa Birliği şirketi vardır. Bu rakam Amerika Birleşik
Devletleri (132), Çin (75) ve Japonya'nınkinden fazladır.
Avrupa önümüzdeki yıl tam olarak toparlanamasa bile, açık ara farkla dünyanın en büyük
ekonomisi olmayı sürdürecektir.
Avrupa ekonomisi aynı zamanda gelecek için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır.
 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü endeksindeki ilk 10 ülkenin 5'i AB
Üyesidir1. INSEAD/WIPO Küresel Yenilikçilik Endeksindeki ilk 10 ekonomiden 6'sı AB
Üyesidir2.
 Şirket seviyesinde de aynı tablo görülmektedir. Zira Forbes'teki ilk 100 şirketten
28'inin merkezi AB'dedir.
 Dünya çapında Ar&Ge harcamalarının dörtte birinden fazlası AB tarafından
yapılmakta olup 2009 yılında dünyadaki bilimsel yayınların %29'u AB tarafından
yapılmıştır. Bu oran ABD'de %22, Çin'de ise %17'dir. Dünyada patent başvurularının
yaklaşık üçte biri AB'de yapılmaktadır.
65.000 km otoyolu ve dünyanın en yoğun havaalanlarından bazılarına ev sahipliği yapan
Avrupa'nın altyapısının bir benzeri yoktur. (30 Avrupa havalimanı yıllık 10 milyondan fazla
yolcu taşımaktadır). Yüksek hızlı trenin doğum yeri olan AB 6.200 km ile dünyadaki en geniş
yüksek hızlı tren yolu ağına ve (dünyadaki 1737 yüksek hızlı trenden 1050'si ile) en çok
yüksek hızlı trene sahiptir.
Sonuç: Küresel hedefleri olan şirketler böyle bir ekonomiyi göz ardı edemez.
1
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/#=
1
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/files/Global%20Innovation%20Index%202012.pdf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content