close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Küreselleşme ve Emek Bölüm

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Küreselleşme ve Emek
Kredi:
4
Saatler/Kredi
T 3 U 0 L 0 K 3
Bölüm/Program/ABD:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yıl-Dönem: Ders Kodu: Ders Düzeyi:
Seçmeli/Zorunlu Öğretim Dili:
2012-13/Güz
ÇEİ
Lisans
Seçmeli
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Arif GENİŞ([email protected])
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Konu anlatımı, sorular ve tartışma
Ders Amaçları: Bu ders, üretim ve sermaye hareketlerindeki küreselleşmenin ücretli emek açısından yarattığı
sonuçları ve bu süreçte işçi hareketlerinde ortaya çıkan yeni eğilim ve ara yışları incelemeyi hedeflemektedir.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Ders Tanıtımı ve Temel Kavramlar
II. Hafta
Neo-Liberalizm ve Finansal Bütünleşme
III. Hafta
Çokuluslu Şirketler, Ulusötesi Şirketler ve Uluslararası İş Dünyası
IV. Hafta
Post-Fordizm
V. Hafta
“Esnek” İstihdam Stratejileri
VI. Hafta
Üçüncü Dünyada Yeni Sanayileşme Eğilimleri
VII. Hafta
Küresel İşgücünün Feminizasyonu
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Küreselleşme ve Yerel İşçi Hareketleri
X. Hafta
Küreselleşme ve Sendikalar
XI. Hafta
Toplumsal Hareket Sendikacılığı
XII. Hafta
Yeni Koşullar ve Uluslararası Sendikal Örgütler
XIII.Hafta
Yeni Enternasyonalizm Arayışları
XIV.Hafta
“Sosyal Şart” Tartışmaları
XV. Hafta
Genel Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1.Küreselleşmenin nedenleri, failleri ve olgusal boyutları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2.Küreselleşmenin yol açtığı toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri kavrar ve tartışır.
3.Küreselleşen sermayeye karşı yerel düzeyde verilen işçi mücadelelerini analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
4.Küreselleşmenin sendikacılık hareketlerinde yarattığı yeni eğilim ve arayışları izler ve açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60.
Ders Kitabı:
MUNCK, Ronaldo Emeğin Yeni Dünyası: Küresel Mücadele, Küresel Dayanışma. İstanbul: Kitap Yayınevi (İng.
çev. Mahmut Tekçe), 2002.
Önerilen Kaynaklar:
ADLER, William MMollie’nin İşi: Bir Küreselleşme Hikayesi. İstanbul: Aykırı (çev. Filiz Orman), 2003.
DYER-WİTHEFORD, Nick [email protected]: Yüksek Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi. İstanbul: Aykırı
Yayınları (çev. Ali Çakıroğlu), 2004.
HİRST, Paul & Grahame Thompson Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara: Dost Kitabevi (çev. Çağla Erdem &
Elif Yücel), 1998.
PANİTCH, Leo ‘Emek Stratejisi Üzerine Düşünceler’, Praksis, 8 (Güz), 2002.
SİLVER, Beverly Emeğin Gücü: 1870’ten Günümüze İşçi Hareketleri ve Küreselleşme. İstanbul: Yordam, 2009.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content