close

Вход

Log in using OpenID

3.06 investigation of The Effects of atmospheric Pressure Plasma On

embedDownload
14.05.2014
Yara iyileşmesi süreci üzerinde atmospheric basınçlı plazma
etkilerinin araştırılması
(Investigation of the effects of atmospheric pressure plasma on the
process of wound healing)
Sh.Salehi , M.Feizi Khanghah, M.Bigdeli , B.Shokri
(Presented by: Sh.Salehi , M.Feizi)
Yara İyileşme Süreci
0) Hemostaz
1) İltihap
2) Çoğalma (Proliferation)
3) Rekonstrüksiyonu (Remodeling)
0
3
1
2
2
1
14.05.2014
1) Pansuman & kimyasal Malzemeler
2) Lazer terapi
3) Plazma tech
3
Soğuk Plazma
Doğrudan Plazma (Direct Plasma)
Indirect Plazma
Hybrid Plazma
4
2
14.05.2014
Plazma Torçları
Tek Elektrot
Çift ​Elektrot
Schematic of Power Supply
5
Electriksel Analiz
Işıma Rejimiyle üretilen plazma
6
3
14.05.2014
Yara Yakma (oluşturma)
Sülfürik asit solüsyonu(20%)
2 dakika
Yaklaşık alanı 20mm2
7
Biyolojik Analiz
Gerilme mukavemeti ölçümü
histolojik
Muayene
Hematolojik ölçümleri
25


Oksidatif stres
belirteçleri analizi
1.6 * 2 2
8
4
14.05.2014
Klinik Parametreler
1.gün
3.gün
7.gün
20.gün
Fareler
ölüyorlar
Kendiliğinden
iyileşme
Plasma
Treated
1.gün
3.gün
6.gün
11.gün
34.gün
9
Hematolojik ölçümleri
- Nötrofiller ve lenfositler toplam lökositlerin
%
92’sini oluşturmaktadır.
- Nötrofiller yaklaşık 4-5 gün ortalama yaşam
süresine sahipler ve bunlar 5-7 bakkterinin
fagositozunu yapabilir.
SP :
- Lenfositler enfeksiyon ve hücre ölümünün
büyümesini uzatmak için çalışmaktadırlar.
PT :
- Yanık yaralarının üzerinde doğrudan plazma işlemi
ile Lezyon yerel sterilizasyonu gerçekleşebilir
10
5
14.05.2014
Gerilme mukavemeti ölçümü
50
40
Stress in N/mm²
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
Strain in %
Yaralanma ve enfeksiyonun
yayılmasına nedeniyle ayrıca hasar
görmüş deri dokusuna göre, deri
elastikiyeti toleransı önemli ölçüde
azalır.
11
Histolojik Muayene
Kontrol Grubu
kendiliğinden iyileşme
Plasma Treated
12
6
14.05.2014
Biyokimyasal parametreler
Oksidatif stres markörler örneğin:
CG
PT
SP
katalaz
Glutatyon
Redüktaz
Süperoksit
Dismutaz
13
Sonuç
• APPJ ve kare dalgalı güç kaynağı kullanarak plazma gücü ve sıcaklığını optimum hale
getirebildik.
• Gruplar üzerinde yaptığımız analizler PT grupununda enfeksiyon ve yara
genişlenmesinin tam kontrol altına alındığını gösterdi.
• Enfeksiyonun az ilerilediği nedeniyle derinin gerilme mukavimeti göze değer seviyede
kendisini korumuştur.
• Histoloji analizinden derinin iç tabakasının az hasar aldığı, veya kendisini onardığı ortaya
konuldu.
• Genel olarak Plazma işleminin örnek farelerin diri kalabileceği kadar yara ve enfeksiyon
ilerlemesini kontrol altına aldığına tanık olduk halbuki işlenmemiş fareler hepsi enfeksiyonun
ilerlemesi nedeniyle öldü.
14
7
14.05.2014
Teşekkürler
15
The Heiran col /Ardebil /Azerbaijan/ IRAN
16
8
14.05.2014
17
9
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 325 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа