close

Вход

Log in using OpenID

BT ARTEFAKTLARI - Yakın Doğu Üniversitesi

embedDownload
Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel
Yaklaşımlar
Dr. Yüksel PABUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji AD
Travma dışı:
İnme
İnrakraniyal kanama
Pulmoner Emboli
Akut mezenterik iskemi
Plevral Sıvı / Perikardiyal Sıvı
Ciddi Hemetüri ( Kanlı İşeme )
Kanama pıhtılaşma bozuklukları
Barsak tıkanmaları
Madde Bağımlılığı (BONZAİ)
2
Travmatik :
Trafik kazaları
Kavga
Düşme
Spor yaralanmaları
Endüstri yaralanmaları
Silah yaralanması
Yüksek Voltaj Yaralanmaları
Terörist saldılar
3
Günlük Pratikte Acil ve Travmatik Haslarda;
Öncelikli İnceleme BT
Normal Taramalar :ilgili bölgeye yönelik
Yumuşak doku, Parankim ve Kemik Pencerlerinde
İnce Yeniden Görüntü oluşturma
3 Boyutlu kemik ve yumuşak doku Yüzey Şekillendirme
Kontrstlı incelemeler ve geç görüntüler
BT Anjiyografi
Sanal endoskopi
Tüm Vücut Taramaları
Sonradan işlemeler aynı
Travmatik hastalarda ve bazı hasta gruplarında Direkt ya da
İlaçlı Radyografiler
Daha az sayıda MRG
Sonra işleme
•
•
•
•
MPR
MIP
Yüzeysel şekilleme
3 boyutlu görüntüleme
9
Nazal/ nazo-orbital/ NOE kemik kırıkları
BT Endikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
Bilinç kaybı veya amnezi varlığı
GKS’nın <15 olması
Fokal nörolojik hasar bulgularının varlığı
Zehirlenme
Kafatasında çökme kırığı / ASY varlığı
<2 ve >60 yaş hastalar
Kanama diyatezi ve antikoagülasyon
Acil ve Travmatik Hastaların Ortak Özellikleri;
Ajitasyon ve kontrolsuz haraketler
Bilinç kaybı/ Bulanıklığı
Talimatlara Uymama
Fazla ağrı nedeni ile yapılan hareket, konuşma ve yakınma
Kusma
Kardiyak Arrest
Solunum sıkıntısı / Durması
Travma üzerinde tetkik yapma zorunluluğu
Hasta üzerinde, vücudunun değişik yerlerinde ve
hasta sedyesinde çok sayıda tıbbi malzeme ve aygıt bulunması
Pozisyon vermede güçlük
18
Burst kırık/diyastaz/herniasyon
Kırık & hemorajik berelenme
Açık sagittal stür
Epidural kanama
Epidural kanama
Subdural kanama
Subdural kanama
Subdural kanama
Subaraknoid kanama
Subaraknoid kanama
SAK & Berelenme
SAK & İntra-arterial hava
SAK & Hava embolisi
Yıldırım çarpması
Ozgun B, et al. AJNR 1995;16:1370–1371
Yüksek voltaj travması
Ateşli silah yaralanması
Kara mayını
Kara mayını
Kara mayını
Kara mayını
BT ODALARININ ÖZELLİKLER
110 cm Sedye / hasta yatağı geçişine uygun 120 cm kapı
Oda içinde manevra yapabilecek alan
Hastane gaz sistemi uzantıları
Yatağın kaldırma kapasitesi
Otomatik Enjektör Pompası
Acil İlaç seti ve malzemeleri
Puls Oksimetre
Laringoskop ve AMBU seti
Defibrilatör
Yadek Oksijen tüpü ve aspiratör
39
Uygun çekim protokolleri kullanılması
Klinik bulgusu olan BT’si normal olgularda kontrol BT
Kontrastlı inceleme
Geç dönem kontrastlı inceleme
Radyasyon dozu acil hastada özellikle ağır olgularda
Göz ardı edilebilir
İşbirliği içinde olmayan hareketli ve ajite olgularda
Hasta ykınları hastayı sabitlemek için tutabilirler.
İçerde çekim sırasında hasta dışında bulunan personel
ve hasta yakınları koruyucu giysi giymek zorunda
Uzaklık, zaman ve bariyer ( koruyucu giysi)
40
YAPILMAYACAK İŞLER
Kaldırma kapsitesi aşılmayacak
Sedye, yatak, sandalye, tıbbi cihaz yatağın altında
Sıkıştırılmayacak
Masaya hasta alımı teknisyenin masaya uygun pozisyon
Vermeden yapılmayacak
Masa pozisyonlaması hasta sedeyesi/ yatağı masaya
çok yakın iken yapılmayacak
Masa ve diğer BT elemanlarının ayarlanmasında diğer
Hastane personelinin müdahalesine izin verilmeyecek
Kumanda masası üzerinde sıvı içecek içilmeyecek,
yiyecek yenmeyecek
Kumanda masasına oturulmayacak
Kumanda masası çevresinde Teknisyen/ teknikerin çalışmasına
Engel olabilecek fazla kişi bulunmayacak
Teknisyen/ tekniker çekim işlemini ayakta yapmayacak
Hareketler son sınırdan önce bitirilecek, son sınıra ulaşmayacak
41
Hasta pozisyonu
Hasta hareketleri,
Nabzı,
Oksijen saturasyonu
Kusma izlemesi
Masaya çarşaf, battaniye, kablo,
kateter sıkışması
Sürekli kontrol edilecek.
Ses sitemi açık olacak ( iki taraflı)
42
43
BİRLİKTELİĞİMİZ VE PAYLAŞTIKLARIMIZ İÇİN
TEŞEKKÜRLERİMLE….
44
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 047 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа