close

Enter

Log in using OpenID

6. . 4 Tarihli İngilizce Yeterlik Sınavı IPEX ile İlgili Duyuru Ü iversite

embedDownload
6.
.
4 Tarihli İngilizce Yeterlik Sınavı IPEX ile İlgili Duyuru
Ü iversite iz öğre ileri arası da
girişli olup, İ giliz e Yeterlik Sı avı a IPEX gir eye hak
kaza a C kuru u aşarıyla ta a la ış , daha ö e İ giliz e Yeterlik Sı avı a gir iş ve
aşarısız ol uş öğre iler ile
girişli uluslararası öğre iler ve ek ko te ja ile gele
öğre iler içi
. .
tarihi de : - : saatleri arası da İ giliz e Yeterlik Sı avı
yapıla aktır. Sı ava gir ek isteye
girişli öğre ileri Hazırlık Okulu Müdürlüğü e dilekçeyle
aşvur aları gereklidir. IPEX sı avı da aşarılı ola öğre iler ka ul edildikleri ölü de iri i
sı ıfa aşlaya ilir. Söz ko usu sı avda aşarısız ola öğre iler ise . .
tarihi de saat
: ’da yapıla ak Düzey elirle e sı avı a girerek, İ giliz e Hazırlık Progra ı da eğiti
göre ekleri sı ıflara yerleştirile ektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content