close

Enter

Log in using OpenID

CV -FORMU-ugursahin_yeni - Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma

embedDownload
CV
AD SOYAD
: UĞUR ŞAHİN
KİŞİSEL BİLGİLER
MESLEĞİ
Orman Mühendisi
DOĞUM YERİ-TARİHİ
Fethiye-1983
YABANCI DİL VE DÜZEYİ
İngilizce - 61,25 (YDS -2014)
UZMANLIK ALANI
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları,
Liken, Hava Kirliliği, Makromantarlar, Bitki Besleme
TELEFON
0543 306 2777
E-POSTA
[email protected]
EĞİTİM DURUMU
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Devam Ediyor (2012-Tez
Aşamasında )
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Lisans Devam Ediyor (2011-Devam )
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği, 2000-2005
KONUSAL DENEYİM VE PROJELER
1. Bolu-Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Bulunan Makrofunguslar ve Envanteri
2. Aladağ Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) Ormanlarında Liken Çeşitliliği
3. Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanı'nda Kırmızı Orman Karıncası (Formica rufa group)’nın
Besin Tercihlerinin Belirlenmesi
4. Bolu-Aladağ Göknar Ormanlarında Atmosferik Çökelmenin Yüksekliğe Bağlı Değişimi
5. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nde Sıklık Bakımına Konu Doğu Kayını (Fagus orientalis),
Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Karaçam (Pinus nigra) b Meşcerelerine Farklı Müdahale
Şiddetinin Etkileri.
6. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı’nda Kuş ve Büyük Cüsseli Memeli Türlerinin Tespiti
ICP-FOREST PROJESİ ULUSAL VE BÖLGESEL SORUMLULUKLAR
1. ICP-Forest Meteorolojik Ölçümler Ulusal Sorumlusu
2. ICP-Forest Hava Kalitesi İzleme Ulusal Sorumlusu
3. ICP-Forest Toprak örneklemesi Bölgesel Sorumlu (Bolu, Kastamonu, Zonguldak)
İŞ DENEYİMİ
Görev Tarihleri
Görev
Türü
Hangi Kuruluşta
Ocak 2013-Halen
Başmühendis V.
Batı Karadeniz Ormancılık Arş. Ens. Müd.
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları
Başmühendisliği
Mayıs 2012-2013
Mühendis
Batı Karadeniz Ormancılık Arş. Ens. Müd.
Ocak 2012-Mayıs 2012
Mühendis
Kast. Orm. Bölg. Müd. Halkla İlişkiler ve Dış
İlişkiler Şube Müdürlüğü
2011-2012
Mühendis
Kast. Orm. Bölg. Müd. İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
2011-2011
Mühendis
Kast. Orm. Bölg. Müd. Kadastro ve Mülkiyet
Şube Müdürlüğü
2010-2011
Mühendis
Kast. Orm. Bölg. Müd. 28. Amenajman
Başmühendisliği
2009-2010
İşletme Şefi
Kast. Orm. Bölg. Müd. Çatalzeytin İşl. Akçay Şefi
2006-2009
İşletme Şefi
Kast. Orm. Bölg. Müd. Küre İşl. Küre Şefi
YAYINLAR
SERiN, M., ŞAHİN, U., 2012. Batı Karadeniz Ormancılık araştırma Enstitüsü’ndeki Ormancılık
Araştırmalarının Gelişim Sürecinin Dünyadaki Örneklere (Kanada ve Norveç) Göre İrdelenmesi.
60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu 7-8-9 Kasım
2012 Bolu Sözlü Sunum
SAHİN, U., YILMAZ, H., 2014, Ekolojik İzleme Çalışmalarında Likenlerin Kullanımı, I. Ulusal
Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 2014 Çankırı, Poster Bildiri
YILMAZ, H., SAHİN, U., 2014, OGM Taşra Teşkilatı Sınırlarının Havza Sınırlarına Göre
Yapılandırılması, , I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 2014 Çankırı, Sözlü
Sunum
DEMİR, M., SAHİN, U., 2014, Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin
Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Hakkında Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests),
Meteorolojik Ölçümler, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014Isparta, Sözlü Sunum)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content