close

Enter

Log in using OpenID

17- Hizmetiçi Eğitim, Toplantı vb. Faaliyetlerin Düzenlenmesi

embedDownload
Hizmetiçi Eğitim, Toplantı Vb. Faaliyetlerin Düzenlenmesi, Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
Hizmetiçi eğitim, seminer,
konferans, toplantı vb.
faaliyetlerle ilgili bilgi yazısı
Rektörlük Makamınca Fakülteye
iletilir.
Dekan, Fakülte Sekreteri tarafından;
Fakülte personelinin çeşitli konularda
eğitim/bilgilendirilmesi amacıyla
hizmetiçi eğitim, seminer, konferans,
toplantı vb. faaliyet düzenlenmesine
karar verilir.
Gelen yazı evrak kayıt
biriminde kayda alındıktan
sonra Dekana sunulur.
Dekan tarafından yazı işlem
yapılması için ilgili Dekan
Yardımcısı ve Fakülte
sekreterine havale edilir.
Eğitim faaliyetlerinin konuları
ve eğitime tabi tutulacak
personel tespit edilir.
Onay
Dekan
Fakülte Sekreteri tarafından
hizmetiçi eğitim, seminer,
konferans, toplantı vb. faaliyet
ilgili personele tebliğ edilir.
Yapılacak faaliyet ilgili personel
tarafından tebellüğ edilir.
Personel eğitim faaliyetine
katılır.
Aşama
Eğitim faaliyetine katıldığına
dair belge özlük dosyasına
kaldırılır.
Eğitim tarihleri ve programı
yapılır Dekana onaya sunulur.
Dekan onayından
sonra ilgililere tebliğ
hazırlıkları yapılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content