close

Enter

Log in using OpenID

Arsanız imarlı mı ? Yapısız gayrimenkullerde (Arsa- arazi

embedDownload
Arsanız imarlı mı ?
Yapısız gayrimenkullerde (Arsa- arazi – tarla –bağ vb.), gayrimenkulün
değerini ve yatırım özelliklerini belirleyen en önemli unsur imar
durumudur. İmar planları ölçekleri ve belirtmiş olduğu hükümler açsından
farklılık göstermektedirler. Örnek ile açıklamak gerekirse çevre düzeni
planları plan sınırları dahilinde yönetsel, mekansal, işlevsel, sosyal,
ekonomik bir bütünlük sağlamak için hazırlanmakta olup, plan sınırları
zaman birden fazla ili hatta bir bölgeyi kapsayabilmektedir. Bu tip
planlarda gayrimenkulünüz ile ilgili ancak geleceğe dönük öngörüleri ön
görüleri, üst ölçekli ulaşım kararlarını, sosyal ve ekonomik beklentiler
içerisindeki yerini öğrenebilirsiniz. Ancak bu planlarda gayrimenkulün
üzerinde ne kadarlık bir inşaata sahip olacağınız ya da gayrimenkulünüzün
ne kadar terkinin olduğunu öğrenme şansı bulunmamaktadır. Bu tip
planlar genellikle yatırım amaçlı sorgulamalarda karşımıza çıkmaktadır.
Daha alt ölçekli planlarda ise; örneğin uygulama imar planlarında
gayrimenkulünüz fonksiyonunu (konut, ticaret, sağlık, eğitim vb),
yapılaşma şartlarını, terk miktarlarını öğrenebilirsiniz. Bu anlamda, yaygın
bilinen bir yanlış olarak imar durumu öğrenmek sadece yapılaşma hakkı
ve ya terk miktarı öğrenmek anlamına gelmemektedir. Özellikle büyük
ölçekli gayrimenkullerde, gayrimenkulün bölge planı, çevre düzeni planı,
nazım imar planı ve en nihayetinde uygulama imar planı içerisindeki
özelliklerinin doğru irdelenmesi ve yorumlanması gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content