close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

embedDownload
2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni Sıkça Sorulan Sorular 1. Bölüm Soru 1: KOBİ statüsünde olmayan işletmeler destek başvurusunda bulunabilir mi? Yanıt 1: Kar amacı güden bileşeninde programın uygun başvuru sahibinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan şartları taşıması gerekmektedir. Bu nedenle programa KOBİ niteliğine haiz olmayan kuruluşların başvurması mümkün değildir. Soru 2: Farklı bir sektörde, mesela tekstil ya da mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın bu programa başvurması mümkün müdür? Yanıt 2: Program özellikle bilgi iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren veya bu alana yatırım yapmayı planlayan KOBİ'lere yöneliktir. Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermeyen kar amacı güden kuruluşların, mevcut ürünlerini ve süreçlerini bilgi iletişim teknolojileri kullanarak geliştirmelerini içeren projeler uygun değildir. Soru 3: Programa başvuruda bulanabilmek için proje alt-­‐üst limitleri nedir? Yanıt 3: Programın her iki bileşeninde de asgari destek miktarı 75.000 TL, azami destek miktarı 750.000 TL'dir. Kar amacı güden bileşeninde ajansın sağlayabileceği destek oranları %10-­‐%50’dir. Soru 4: Tefrişat satın alımları ve donanım alımları uygun maliyet kabul edilebilir mi? Cevap 4: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere iç mekanların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.) uygun maliyet olarak değerlendirilemez. Kar amacı güden başvuru sahipleri için gömülü yazılım vb. özel ürünler geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü gibi amaçlarla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir. (Bunun dışında yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir.) Soru 5: Şirketimiz bünyesinde İZKA’ya vermeyi planladığımız proje için bir üniversite ile proje ortaklığı yapmayı istiyoruz. Üniversiteyle böyle bir işbirliği yapmamız mümkün müdür? Cevap 5: Kar amacı güden kurumlar yalnızca kar amacı güden kurumlarla proje ortaklığı yapabilmektedir. Projenizde uygun olmayan ortaklıklara yer verilmesinin, teklifin reddedilmesine yol açacağını anımsatmak isteriz. Bununla birlikte projede yer alacak iştirakçiler için bu kural geçerli değildir. 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm Ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni Sıkça Sorulan Sorular 1. Bölüm Soru 1: Belediye ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, bu mali destek programında aynı anda başvuru sahibi olabilir ve hibeden faydalanabilir mi? Yanıt 1: Programın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeninde uygun başvuru sahibi olabilecek kurumlar arasında sayılan belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, aynı anda başvuru sahibi olabilir ve başarılı bulunmaları halinde hibeden yararlanabilirler. Başvuruda bulanacak belediye ve/veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşlarının başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini taşımaları ve birer proje ile programa başvuruda bulanmaları gerekmektedir. Soru 2: Kooperatifler programa proje başvurusunda bulunabilir mi? Yanıt 2: Programımızın kar amacı gütmeyen bileşeninde belirtildiği üzere kooperatifler uygun başvuru sahibi olarak nitelendirilmektedir. Soru 3: Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler proje başvurusu yapabilirler mi? Yanıt 3: Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler proje başvurusu yapabilirler. Ancak, bu kurumlar birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansla sözleşme imzalayamazlar. Soru 4: Belediyemiz adına sunulan projemizin başarılı olması durumunda yeni istihdam edeceğimiz proje personelini belediye şirketi üzerinden işe alabilir miyiz? Yanıt 4: Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personelin başvuru sahibi kuruluş tarafından işe alınarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılması ve adına bordro düzenlenmesi zorunludur. Belediye şirketleri ayrı birer tüzel kişilik olduğundan proje personelinin şirket üzerinden işe alınması uygun kabul edilmeyecektir. Soru 5: Tefrişat satın alımları ve donanım alımları uygun maliyet kabul edilebilir mi? Cevap 5: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere iç mekanların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.) uygun maliyet olarak değerlendirilemez. Kar amacı güden başvuru sahipleri için gömülü yazılım vb. özel ürünler geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü gibi amaçlarla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir. (Bunun dışında yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir.) 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content