close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Siyasal Analiz Bölüm/Program

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Siyasal Analiz
Kredi
4
Yıl-Dönem
2012-2013/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Kamu Yönetimi
Ders Kodu
Ders Düzeyi
KAY
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Ramazan GÜNLÜ ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Ders tarihsel ve sosyal değişmelerle ilgili kuramsal analizler çerçevesinde tasarım ve araştırmaya
odaklanmış gelişmeleri ve teknikleri kapsar. Bu ders aşağıdaki hedefleri karşılamak için tasarlanır: Tarihsel ve toplumsal
değişmeyi ve Türkiye’deki gelişmeleri kuşatan siyaseti analiz etmek; siyasal tartışmaları etkileyen olası stratejileri
incelemek ve geliştirmek.
Ders İçeriği:
Derste İncelenecek Sorular Ve Yöntem
I. Hafta
II. Hafta
Siyasal Toplumsal Değişim Ve Siyasal Analiz Gereksinimi
III. Hafta
Siyaset, Toplum Ve Siyasal Bilgi: Politikacının Doğuşu Ve Bilim Olarak Siyaset
IV. Hafta
Siyasal Analizde Nicel Ve Nitel Teknikler
V. Hafta
Siyasal Analizde Farklı Kuramsal Yaklaşımlar
VI. Hafta
Siyasal Analizde Parametreler Ve Değişkenler
VII. Hafta
Siyasal Analizde Araştırma Tasarımını Geliştirmek
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Siyasal Alanın Oluşumu: Ulus-Devlet, Sömürgeler Ve Devletlerarası Sistem
X. Hafta
Entelektüeller, Politikacılar Ve Toplum
XI. Hafta
Kültürler: Farklılıklar, Çatışma Ve Kimlik Siyaseti
XII. Hafta
Küreselleşme, Demokrasi Ve Kapitalizm
XIII. Hafta
Yeni Siyasal Pratikler: İslam, Batı Ve Dünya
XIV. Hafta
Yeni Bir Siyaset Bilimi: Kuram Ve Pratik
XV. Hafta
Sosyal Bilimlerin Değişimi Ve Siyasal Analize İlişkin Sonuçları
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Siyasal analizi siyasal pratiklere uygulanma biçimlerini bilir.
2. Nicel ve nitel siyasal analiz tekniklerini ve yaklaşımlarını kavrar.
3. Siyasal analizi ülke pratiğinde somutlaştırarak yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Imanuel WALLERSTEIN, Dünya Sistemleri Analizi, Aram Yayınları, İstanbul, 2004.
Önerilen Kaynaklar:
Imanuel WALLERSTEIN, 21. Yüzyılda Siyaset, Aram Yayınları, İstanbul, 2004.
Linda WEISS-John HOBSON, Devletler ve Ekonomik Kalkınma, Dost Yayınları, Ankara, 1995.
Chantal MOUFFE, Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
Leslie LİPSON, Siyasetin Temel Sorunları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2005.
Karl MANHEIM, İdeoloji ve Ütopya, Epos Yayınevi, Ankara, 2002.
Philip POLLOCK,, Essentials of Political Analysis, CQ Press, Washington, 2005.
Michael ALBERT-Leslie CAGAN-Noam CHOMSKY-Robin HAHNEL-Mel KİNG-Lydia SARGENT-Holly SKLAR,
Lıberatıng Theory, South End Press, Boston, 1986.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content