close

Вход

Log in using OpenID

2. Hafta

embedDownload
SBA 206 Spor Biyomekaniği
Ders 1: Koşmanın Biyomekaniği
Lecture 1 : Biomechanics of Running
Serdar Arıtan
[email protected]
“Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin
gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı bilim dalıdır”
Leonardo DaVinci
1
2
Fule Nedir?
Bir Ayağın Tam Döngüsü : Örneğin sağ ayağın yerden kalkıp tekrar yere
basması
“Stride” = 1 complete cycle. For instance: left foot takeoff to next left foot
takeoff.
1 Fule
3
Adım Nedir?
Yarım Döngü : Örneğin sağ ayağın yerden kalkıp sol ayağın yere basması
“Step” = half a cycle. For instance: left foot takeoff to right foot takeoff.
Her adım uçuş ve yere basma fazlarından oluşur
Each step consists of an airborne phase and a ground-support phase:
1 adım
4
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
Goal: How to reach the fastest possible running speed.
Uçuş
airborne
Yere Basma: Giriş
early ground support
Fy
-Fx
Yere Basma: Ayrılış
late ground support
Fy
Fx
5
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
6
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
Etken Kuvvet: hava sürtünmesi
Uçuş
airborne
Yere Basma
ground support
7
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
Yatay Hızdaki değişim Changes in the horizontal velocity
Abartılmış Gösterim!!
Exaggerated !!
Uçuş
airborne
Yere Basma
ground support
8
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
Dikey Kuvvetteki değişim Changes in the vertical force
Neler Yapılabilir?
What can be done?
Frenleme Kuvvetini En Aza İndirmek
minimize braking force
İtme Kuvvetini En Fazla Yapmak
maximize propulsive force
Nasıl? How?
Uçuş
airborne
Yere Basma
ground support
9
Amaç
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
• Aktif konma >>>> frenleme kuvvetini azaltır
•active landing >>>>> minimizes braking force
• Destek bacağını tam olarak geriye uzatmak >>>> itme kuvvetini arttırır
•extend support leg fully backward >>>>> maximizes propulsive force
• Savurma bacağını yükseğe kaldır >>>> itme kuvvetini arttırır
•lift knee of non-support leg >>>>> maximizes propulsive force
• Her adımda aşırı yükseğe sıçramadan kaçın >>>> itme kuvvetini arttırır
ve frenleme kuvvetini azaltır
•avoid bouncing too high in each step >>>>> maximizes propulsive force
and minimizes braking force
• Ayaklarla birlikte kollarıda hızlı hareket ettir >>>> itme kuvvetini arttırır
•swing arms hard, in alternation with the legs >>>>> maximizes propulsive force
10
Fule Sıklığı (stride frequency ) [Hz]
Fule Uzunluğu (stride length ) [m]
Fule Uzunluğu ile Fule Sıklığı Arasındaki İlişki
Relationship between Stride Length and Stride Frequency
Koşma hızı
Running speed
Yürüme hızı
Walking speed
Koşma hızı
Running speed
Yürüme hızı
Walking speed
Hız (velocity ) [m/s]
11
Fule Uzunluğu ile Fule Sıklığı Arasındaki İlişki
(velocity )
Relationship between Stride Length and Stride Frequency
(stride length )
12
Hız Nedir?
What is velocity
Hız bir cismin birim zamanda aldığı yoldur.
Alınan yolun birim zamana göre değişimi olarak tanımlanabilir.
Vektörel bir büyüklük olup şiddet ve yön bilgisi ile birlikte gösterilir.
Hızdan sözedebilmemiz için bir cismin konumunu değiştirmesi gerekir.
13
Hız Nasıl Ölçülür?
How to measure the velocity?
x 2  x1 s
v

t 2  t1 t

x1 :Başlangıç Konumu
initial position
x2 :Bitiş Konumu
final position
t1 :Başlangıç Zamanı
initial time
t2 :Bitiş Zamanı
final time
14
Hız Nasıl Ölçülür?
How to measure the velocity?
15
Hız Nasıl Ölçülür?
How to measure the velocity?

 x2  x1 s
v

t 2  t1
t
t  0



s ds
dv  Lim

t 0 t
dt
16
Hız Nasıl Ölçülür?
17
Hız Nasıl Ölçülür?
18
Hız Nasıl Ölçülür?
How to measure the velocity?
Hız Nasıl Ölçülür?
Koşan!!! Sporculara Dikkat...
20
İvme Nedir ve Nasıl Ölçülür?
How to measure the acceleration?
İvme: zamana göre hızdaki değişim oranı
Acceleration: the rate at which velocity changes with time
v 2  v1 v
a

t 2  t1
t

v1 :Başlangıç Hızı
initial velocity
v2 :Bitiş Hızı
final velocity
t1 :Başlangıç Zamanı
initial time
t2 :Bitiş Zamanı
final time
21
İvme Nasıl Ölçülür?
How to measure the acceleration?
Positif ve Negatif İvme
Positive and negative accelerations
düşük (+) hız
small (+) velocity
(-) hız
(-) velocity
yüksek (-) hız
large (-) velocity
yüksek (+) hız
large (+) velocity
(+) hız
(+) velocity
düşük (-) hız
small (-) velocity
yüksek (+) hız
large (+) velocity
(+)hız
(+) velocity
(+) ivme
düşük (-) hız
(+) accelerations
small (-) velocity
düşük (+) hız
small (+) velocity
(-)hız
(-) velocity
yüksek (-) hız
(-) ivme
(-) accelerations
large (-) velocity
22
Positif ve Negatif İvme
Positive and negative accelerations
sıfır ivme
(-) ivme
sıfır ivme
(+) ivme
(-) ivme
sıfır ivme
(+) ivme
(+) ivme
23
100 m Yarış Örneği
10` ar metre hiz degerleri
14.00
12.00
Hiz [m/s]
10.00
8.00
johnson
6.00
lewis
4.00
2.00
0.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10` ar metre ivme degerleri
5.00
ivme [m/m/s]
4.00
3.00
2.00
johnson
1.00
lewis
0.00
-1.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-2.00
24
Mümkün olan en yüksek hızda nasıl koşabiliriz?
25
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 600 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа