close

Enter

Log in using OpenID

28.01.2014 tarihli dilekçe ile, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu

embedDownload
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 96445403-470-1828
Konu : Yardım toplama kampanyası
18/02/2014
28.01.2014 tarihli dilekçe ile, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, Ebru
GENÇAY, Meryem DİNÇER ve Elif AKAY isimli kişiler tarafından oluşturulan komisyon
sorumluluğunda Çınar BABUÇCU’nun tedavi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile,
Türkiye genelinde, onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle, banka hesabı açmak suretiyle,
120.000,00 (yüzyirmibin) TL. yardım toplamak istedikleri belirtilmiş olup Yardım Toplama
Komisyonunda bulunan Ebru GENÇAY, Meryem DİNÇER, Elif AKAY adına yetki belgesi
düzenlenmesi talebinde bulunulmuştur.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ve Valiliğimizin
13.02.2014 tarihli ve 1677 sayılı olurları ile Ebru GENÇAY, Meryem DİNÇER ve Elif
AKAY adına yardım toplama yetki belgesi düzenlenerek, 13/02/2014 tarihinden itibaren
Türkiye genelinde, 1 (bir) yıl süreyle, 120.000,00 (yüzyirmibin) TL. banka hesabı açmak,
suretiyle yardım toplamalarına izin verilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Şükrü KURNAZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği:
80 İl Valiliğine
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin İl Emniyet MüdürlüğüNE
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (1/PBS9-Neipt1-d1nq5x-b3TG8V-LU+b7/CX) kodunu yazınız.
Camii Şerif Mah. Uray Cad. 33060 Ayrıntılı bilgi için irtibat:U.ATACAN
Telefon: (324)238 86 74 Faks: (324)239 36 24
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content