close

Enter

Log in using OpenID

Basın Duyurusu

embedDownload
23.05.2014
Türkiye Kökenlilere Çevre Bilinci
Yeşil Çember’e BM On Yılı (UN-Dekade)Projesi
Biyolojik Çeşitlilik ödülü
Berlin. Yeşil Çember, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanları
doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumaları için harekete geçirmektedir.
Yaptığı çalışmalar, 23 Mayıs günü “BM On Yılı Projesi Biyolojik
Çeşitlilik” ödülüne layık görüldü. BM On Yılı Elçisi ve TV sunucusu Nina
Ruge bu projenin başarısından çok etkilendiğini söyledi.
Almanya’da doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak için birçok imkan var.
Broşürler, el ilanları ve filimler sayesinde bilgilenmek ve herkesin doğamız
için nasıl faydalı olacağını öğrenmesi mümkün. Çevre Organizasyonları için her
üye önemli. Bu kurumların özellikle göçmen kökenli insanlara ulaşması kolay
olmuyor; yeterli dil bilmemek, konuya uzak olmak ya da kültürel faktörler
burada rol oynamaktadır. İşte tam burada Yeşil Çember’in çalışmaları bu
sorunu çözüyor; Almanca-Türkçe bilgilendirme broşürleri, çevre seminerleri,
geziler, çevre elçileri eğitimleri sayesinde Türkiye kökenli insanlar harekete
geçiriliyor. Bu insanlar sonra doğa koruma, sürdürülebilir tüketim ve biyolojik
çeşitlilik konularına ilgi gösterip hayatlarını bu yönde değiştirmeye başlıyorlar.
Yeşil Çember’in köprü fonksiyonu sayesinde Alman çevre organizasyonları ve
Türkiye kökenli insanlar bir araya gelip. böylece yeni katılım imkanları ortaya
çıkıyor. Böylece kültürel ve dil sorunları ortadan kalkmış ve ekolojik düşünme
ve davranma desteklenmiş oluyor.
Yaptığı değerli çalışmalar için Yeşil Çember’e 23 Mayıs’ta T. C. Berlin
Başkonsolosu Ahmet Başar Şen “BM On Yılı Projesi Biyolojik Çeşitlilik” ödülünü
vermiştir. Sayın Şen, yaklaşık 100 misafirin ve basın mensupların karşısında
gerçekleşen ödül töreninde Yeşil Çember’in kurucusu Gülcan Nitsch’e sembolik
olarak “çeşitlilik ağacı”nı sunmuştur. “Almanya’da yaşayan Türk Toplumu artık
yaşamın her alanına katkı sağlıyor. Burada çevre konuları da gittikçe daha
fazla önem kazanıp, insanların bilgilenme ihtiyacı artıyor. Türk kökenli bir
çevre organizasyonunun böylesine anlamlı bir alması beni çok sevindirdi. Yeşil
Çember’i örnek çalışmalarından dolayı çok tebrik ediyor, “BM On Yılı Projesi
Biyolojik Çeşitlilik” ödülünü memnuniyetle takdim ediyorum.”
“BM On Yılı Projesi Biyolojik Çeşitlilik 2011-2020” Birleşmiş Milletlerin bir
programıdır. Amacı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bunun için toplumsal
bilinci teşvik etmektir. Almanya’da bu hedefe ulaşmak için “BM On Yılı
Yarışması” yapılmaktadır. Bu hususta biyolojik çeşitliliği koruyan örnek
projeler ödüllendirilir. Yeşil Çember’in “BM On Yılı Projesi”ne layık görülmesi
sevinen TV sunucusu ve BM On Yılı Elçisi Nina Ruge: „Yeşil Çember dil
bariyerlerini aşıp Alman çevre kuruluşlarını ve Türkçe konuşan insanları
Almanya’da bir araya getirmektedir. Böylelikle Almanca diline tam hakim
olmayan insanların da çevre koruması konusunda angaje olmaları
sağlanmaktadır. Türkçe-Almanca bilgilendirme materyalleri, geziler ve çalışma
atölyeleri ile doğamıza önemli bir katkı sağlamaktadır. Kültürler arası çevre
ağının “BM On Yılı Projesi Biyolojik Çeşitlilik” ile ödüllendirilmesi beni çok
sevindirmektedir.
Ansprechpartner bei
der Geschäftsstelle:
Dr. Ute Magiera
- Projektleitung Dr. Natalie Bergholz
Dr. Franziska Ahnert
Angela Krumme
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Telefon:0541|9633955
Telefax: 0541|9633990
[email protected]
www.un-dekadebiologische-vielfalt.de
“Alman BM On Yılı 2013 ve 2014”
ağırlık verdiği konu „ceşitliliği
değerlendirmek – doğanın sundukları”. Bu çerçevede doğal kaynaklarımızın
sürdürebilir şekilde kullanılması söz konusu. Yeşil Çember tarafından eğitilen
çevre elçileri bu anlamda Türkçe konuşan nüfusun doğal kaynaklara ve
çevremize karşı daha duyarlı olmalarını sağlıyor. Örneğin sokak etkinlikleri ve
çalışma atölyelerinde plastik torbaların zararları veya enerji tasarrufu
konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.
Yeşil Çember 2006 yıllında BUND Berlin e.V.’un çatısı altında kurulmuştur.
2012 yılından bu yana sosyal şirket olarak „Yeşil Çember – ökologisch.
interkulturell. gemeinnützige GmbH“ adlı kendi başına bir kuruluş olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefi,
2020 yılına kadar Almanya’da her
üçüncü Türkçe konuşan insanın çevre bilincini artırmaktır. Ayrıca yapılan
çalışmaların diğer göçmen kökenli gruplara da ulaşması hedeflenmektedir.
Broşürlerin bazıları Polonya, Arapça ve Rusçaya çevrilmiştir. Böylece Yeşil
Çember doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kültürler arası bir
köprü oluşturup, herkesin çevreyi korumasını mümkün kılmaktadır.
İletişim Yeşil Çember – ökologisch. interkulturell. gemeinnützige GmbH:
Gülcan Nitsch (Tel.: 030/7867693, [email protected])
www.yesilcember.eu
BM On Yılı Projesi Biyolojik Çeşitlilik ve Yarışması hakkında Almanca bilgi:
Informationen zur UN-Dekade Biologische Vielfalt und dem Wettbewerb:
Die Auszeichnung zum UN-Dekade-Projekt findet im Rahmen der Aktivitäten zur UN-Dekade
Biologische Vielfalt statt, die von den Vereinten Nationen für den Zeitraum von 2011 bis
2020 ausgerufen wurde. Ziel der internationalen Dekade ist es, den weltweiten Rückgang
der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Dazu strebt die deutsche UN-Dekade eine Förderung
des gesellschaftlichen Bewusstseins an. Der Begriff „biologische Vielfalt“ bezeichnet das
gesamte Spektrum des Lebens auf der Erde. Damit sind die Vielzahl aller Tiere, Pflanzen,
Mikroorganismen und Pilze sowie die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten gemeint.
Aber auch ihre unterschiedlichen Lebensräume und die komplexen ökologischen
Wechselwirkungen sind Teil der biologischen Vielfalt. Seit Jahrzehnten ist ein Rückgang
dieser Vielfalt zu beobachten. Damit schwindet auch für uns Menschen die wertvolle
Lebensgrundlage. Das Anliegen der UN-Dekade Biologische Vielfalt ist es, mehr Menschen
für die Natur zu begeistern und für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu motivieren. Die
Auszeichnung nachahmenswerter Projekte soll die Öffentlichkeit dazu anregen, selbst aktiv
zu werden. Seit Juni 2012 werden wöchentlich beispielhafte Projekte zur UN-Dekade
Biologische Vielfalt ausgezeichnet und offiziell vorgestellt. In den Jahren 2013 und 2014
lautet das übergreifende Schwerpunktthema der UN-Dekade „Vielfalt nutzen – die Angebote
der Natur“. Dabei geht es um eine nachhaltige Nutzung der vielfältigen natürlichen
Ressourcen.
Interessierte Einzelpersonen, ehrenamtlich Tätige und Institutionen, die sich für die
Erhaltung
der
biologischen
Vielfalt
durch
Forschungs-,
Bildungsoder
Naturschutzmaßnahmen einsetzen, sind eingeladen sich an dem Wettbewerb zu beteiligen.
Eine Bewerbung als UN-Dekade-Projekt ist fortlaufend möglich. Sie kann ausschließlich
online bei der UN-Dekade-Geschäftsstelle unter http://www.un-dekade-biologischevielfalt.de eingereicht werden.
Biyolojik çeşitlilik hakkında düzenli olarak bilgi almak istiyor musunuz? O
halde Newsletter’imize abone olunuz (http://www.un-dekade-biologischevielfalt.de/2222.html) ya da basın abonesi olabilirsiniz (http://www.undekade-biologische-vielfalt.de/2232.html).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content