close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
DÜZENLEME TARİHİ
: Nisan 2014
ÜNVANI ADI SOYADI
: PROF. DR. İBRAHİM DENİZ AKÇALI
YAZIŞMA ADRESİ
ADANA 01330
: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BALCALI –
TEL : (322) 338 67 85 ve (322) 338 60 84 - Dahili 2658
GSM:
E-POSTA : idakcali@cu.edu.tr
FAKS :
2.EĞİTİM
ÖĞRENİM
DÖNEMİ
DERECE (*)
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENİM ALANI
1974 - 1977
DOKTORA
KANSAS STATE UNIVERSITY MANHATTAN
USA
MAKİNA TEORİSİ
1973 - 1974
YÜKSEK
LİSANS
KANSAS STATE UNIVERSITY MANHATTAN
USA
MAKİNA TEORİSİ
1968 - 1972
LİSANS
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM
GÖREV
DÖNEMİ
ÜNVAN
ÜNİVERSİTE
BÖLÜM
1977 - 1981
ASİSTAN DR.
EGE ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
1980
KONUK
ARAŞTIRMACI
AACHEN TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
INSTUTE FUER
MASCHİNENDYNAMİK und
GETİRİBETECHNİK
1981 - 1982
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ( DR.)
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
1982 - 1984
YRD. DOÇ. DR.
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
1984 - 1990
DOÇ. DR.
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
1990 -
PROF. DR.
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
4. YAYIN BİLGİLERİ
ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan
15
Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan
13
Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan
35
Diğer yayınlar
41
TOPLAM
104
5. YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI : 91
6.PROJE DENEYİMİ
YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI
Proje yürütücüsü olarak
Kurumsal (BAP vb.)
12
Ulusal
3
Uluslararası
-
Araştırmacı olarak
1
Yukarıda Rakamsal Olarak Belirtilen Projelerin Dökümü Aşağıda Verilmiştir.
PROJE NO
PROJDEKİ GÖREVİ
PROJE ADI
BAŞLAMA/BİTİŞ
TARİHİ
M.K.E
Araştırmacı
1978-1979
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MMF86-3
Tübitak TOAG-580
Proje Yöneticisi
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MMF87-4
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MPM FBE.90.22
Proje Yöneticisi
Tereyağı Üretim ve
Üretim Araçları
Yerfıstığı Kırma
Makinesi Tasarımı
Yerfıstığı
Sınıflandırılması ve İç
Fıstığın Çıkarılması
Silindirik İç helisel Elek
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MMF91-1
Proje Yöneticisi
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MMF94-3
Proje Yöneticisi
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
FBE.95.53
Proje Yöneticisi
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
FBE.95.52
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
FBE.95.51
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
FBE.97YL.105
Proje Yöneticisi
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
MACTİMARUM
98.1
Tübitak 106M466
Ç.Ü.Rek.Arş.Fonu
2011YL12
Ç.Ü. BAP
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Proje Yöneticisi
ALINAN
DESTEK
MİKTARI (YTL)
1986-1987
0,67 YTL
1986-1989
2,461YTL
1987-1988
2,00YTL
Yüksek Hızda Kağıt
Kesme Makinası
Tasarımı
İç Yerfıstığı İçin
Paketleme Makinası
Tasarımı
Makine ve Aletlerin Katı
Modellenmesi ve Sonlu
Eleman İncelemsi
Düzlemde İki ve Üç
Serbestlik Dereceli
Robotların Analiz,
Tasarım ve Uygulamaları
Bir Paketleme Sisteminin
Geliştirilmesi
Mekanik Reklam Sistemi
Tasrımı
Buz Kalıplarından Kart
Üretilmesi İçin Bir
Makine Tasarımı
Endüstriyel Süreçlerde
Bilgisayarlı Denetim
1990-1991
5,00YTL
1991-1992
5,00YTL
1994-1995
12,00YTL
1995-1996
20,00YTL
1995-1996
20,00YTL
1995-1996
20,00YTL
1997-1998
50,00YTL
1998-2001
200,00YTL
Fiksatör Otomasyonu
İç Helisel Eleğin
Modellenmesi
Bazı Taneli Ürünler İçin
Sınıflama Makinası
Geliştirilmesi
2007-2010
2011-2012
204.756,5 YTL
1.998 YTL
2011-2013
8.000 YTL
7. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)
Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/
derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı
-
Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı
-
Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı
Tamamlanan
Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler
Y.Lisans
14
Doktora
1
Uzmanlık
-
Devam
Eden
123-
8. SEÇİLMİŞ YAYINLAR
YAZAR(LAR)
MAKALE/BİLDİRİ
BAŞLIĞI
DERGİ/TOPLANTI
ADI
CİLT/SAYI/SAYFA
TARİH
Mutlu, H., Akçalı,
İ.D., Gülşen, M.
A mathematical model for
the use of a GoughStewart Platform
Mechanism as a Fixator
J. of Engineering
Mathematics
Akçalı, İ.D., Mutlu,
H.,
A Novel Approach in the
direct Kinematics of
Stewart Platform
Mechanisms with Planar
Platforms
ASME J. Mechanical
Design
A
Biomechanical
Approach to Medical
Practice:
Robotic
Applications
in
Orthopedics
Use of Stewart Platform
as a Fixator
Alexander von Humboldt
Colloquium
3rd. Mecting of the ASAM
I International
440
May 27-29
2004,
İstanbul,
Makina ve Aletlerin Katı
Modellenmesi ve Sonlu
Eleman İncelemesi,
Çukurova Üniversitesi
Rektörlük Arş. Projesi,
Proje No : MMF943,Kesin Rapor
31s.
1996
Akçalı, İ.D.,
Akçalı, İ.D., Gülşen,
M.,
Mutlu,
H.,
Özkan, C.
Akçalı İ.D.
Feb 2006
119-143
Jan 2006
252-263.
9. YAYINLAR DIŞINDA PROJE KONUSU İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ 5
FAALİYET (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)
1. ‘Ortopedi biyomekaniği’ Başlıklı Kitap Editörler Kurulu Üyeliği
2. ‘Eksternal Fiksatörler ‘ Başlıklı Kitap Bölümü Yazarlığı
3. Konuyla İlgili Yüksek Lisans ve Mezuniyet Tezleri Danışmanlığı
4. Konuya İlişkin Destekli Araştırma Proje Yöneticiliği
5. ‘Ekstarnal Fiksatörler ‘ Konusunda Ortopedistlere Uygulanan Anket Yöneticiliği
7-9 April
2006,
İstanbul.
PROJE KONUSUNDA YETKİNLİĞİNİZİ VURGULAMAK İÇİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ
DİĞER BİLGİLER
-KATILINAN BURSLU İLERİ KURSLAR
1. ‘’CAD/CAM Techniques Course’’, Technical University of Lisbon, Sponsored by the Council of Europe,
Lisbon, Portugal, 26-30 Ekim 1987.
2.’ Advances in Teleoperations’ Advanced School, International Centre for Mechanical Sciences, Udine, İtalya, 912 Mayıs 1988.
3.’Mechanics of Robots : Two Crucial Problems’ Advanced School, International Centre for Mechanical Sciences,
Udine, İtalya , 3-7 Mayıs 1990.
4. ‘Mechatronics’ Advanced School, International Centre for Mechanical Sciences, Udine, İtalya , 23-27 Mayıs
1992
-YABANCI DİLLER
-İngilizce, Kamu Personeli Dil Sınavuı: 97
-Almanca, Kamu Personeli Dil Sınavı : 85
-BURSLAR
-TC Milli Eğitim Bakanlığı (1416) Yurt Dışı (Y.Lisans-Doktora) Bursu, ABD, 1973-1977
-Almanya Alexander Von Humboldt Vakfı Araştırma Bursu, 1980.
-Avrupa Konseyi İleri Okul Bursu, Lisbon Portekiz, Ekim 1987.
-İtalya International Centre for Mechanical Sciences
-İleri Okul Bursları (3 kez), Mayıs 1988, Eylül 1990, Mart 1992.
-YÖNETİLEN LİSANS ÜSTÜ TEZLER: (Ç.Ü.Fen Bil.Enst.)
- Yüksek lisans Tezleri:
1. GEREN, N. “Karşıt Döner Silindirli Yerfıstığı Temizleme ve Sınıflandırma Makinası”, 1987
2. MISTIKOĞLU, S. “Yer Fıstığı İç Ayırma Makinası Tasarımı”, 1987
3. ÇETİNEL, A. “Yeni Bir Yerfıstığı Makinası: Konik Kırıcı”, 1988.
4. GÜVEN, O. “Yerfıstığı Kırılmasında Yeni Bir Yöntem”, 1989.
5. MUTLU, H. “Fonksiyon Sentezine Modüler Yaklaşım” , 1990.
6. ŞENYURT, M. “Yüksek Hızda Kağıt Kesme Makinası Tasarımı”, 1991.
7. TOSUN, H. “ Uzaysal Eksernal Fiksatör”, 1993.
8. YILDIZ, Y. “Özel Redüktör Tasarımı”, 1995.
9. POLAT, Y. “Bir Uzaysal Eksternal Fiksatörün Katı Modellenmesi ve Sonlu Eleman İncelemesi”, 1996.
10..SAKIN, T. “Düzlemde İki ve Üç Serbestlik Dereceli Robotların Analiz, Tasarım ve Uygulamaları”, 1996.
11. KÜÇÜKGÜL, M. “Bir Paketleme Sisteminin Geliştirilmesi”, 1996.
12. ÇAY, M. “Mekanik Reklam Sistemi Tasarımı”, 1996.
13. ERDİL, H. “Buz Kalıplarından Kar Üretilmesi İçin Bir Makina Tasarımı”, 1998.
14. ERCAN, U. “Modeling of Cylindrical Helisel Sieve”, 2012.
-Doktora Tezi
1.MUTLU, H. “Düzlemde Tek Serbestlik Derecesine Sahip Mekanizmaların Kinematik Sentezi”, 1994.
-YÖNETİLEN/KATILINAN DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. AKÇALI, İ.D. “Tereyağ Üretimi ve Üretim Araçları”, MKE Kurumu İçin Yapılan Bilimsel-Teknik Rapor,
55s., E.Ü. İzmir, 1978
2. AKÇALI, İ.D. “Yerfıstığı Kırma Makinası Tasarımı” , Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje No:MMF. 86-3, Kesin
Rapor, 41s., Adana 1988
3. AKÇALI, İ.D. “Yerfıstığının Sınıflandırılması ve İç Fıstığının Çıkarılması”, TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık
Araştırma Grubu, Proje No. Toag-580, 93s., Adana 1989
4. AKÇALI, İ.D. “Silindirik İç Helisel Elek”, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje Bo. MMF. 87-4, Kesin Rapor,
49s., Adana 1991
5/6 AKÇALI, İ.D. “Yüksek Hızda Kağıt Kesme Tasarımı”, Milli Prodüktivite Merkezi Projesi / FBE-90. 22,
Adana 1991
7. AKÇALI, İ.D. “İç Yerfıstığı İçin Paketleme Tasarımı”, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje No. MMF. 91-1,
40s., Adana 1993
8. AKÇALI, İ.D. “Özel Redüktör Tasarımı”, FBE-94-97, Adana 1995
9. AKÇALI, İ.D. “Düzlemde İki ve Üç Serbestlik Dereceli Robotların analiz Tasarım ve Uygulamaları”, FBE95.53, Adana 1996
10. AKÇALI, İ.D. “Bir Paketleme Sisteminin Geliştirilmesi”, FBE-95-52, Adana 1996
11. AKÇALI, İ.D. “Mekanik Reklam Sistemi Tasarımı”, FBE-95-51, Adana 1996
12. AKÇALI, İ.D. “Makina ve Aletlerin Katı Modellenmesi Sonlu Eleman İncelenmesi”, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu,
Proje No. MMF. 94.3, Kesin Rapor, 31s., Adana 1996
13. AKÇALI, İ.D. “Buz Kalıplarından Kar Üretilmesi İçin Bir Makina Tasarımı”, Ç.Ü. Arş. Fonu., FBE 97.YL-
105, Adana 1997
14. AKÇALI, İ.D. “Endüstriyel Süreçlerde Bilgisayarlı Denetim”, MACTİMARUM 98.1, Ç.Ü. Arş. Fonu Kesin
Proje Raporu, 85s. Adana 2001
15. AKÇALI, İ.D., ÜN, K., İBRİKÇİ, T., ESEN, R., Fiksatör Otomasyonu, TUBİTAK Proje No:106M466 Kesin
Raporu, 2010, 132s. Adana
16. AKÇALI, İ.D., İNCE, A., GÜZEL, E. "Bazı Taneli Ürünler İçin Sınıflama Makinası Geliştirilmesi"
MACTİMARUM2011BAP1 Sonuç Raporu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 19s. Adana Mart
2014
HAKEMLİKLER
-ASME Journal of Mechanical Design Dergisi (Uluslararası-8 kez)
-IEEE Transactions On Robotics Dergisi (Uluslararası-1 kez)
-Robotica (Uluslararası - 1 kez)
-International Journal of Food Properties (Uluslararası - 1 kez)
-TÜBİTAK-TİDEB/TEYDEB AR-GE Projeleri (İzleyicilikle 25 kez)
-Ulusal Makina Teorisi Sempozyumları (5 kez)
-Uluslararası Makina Tasarım İmalat Kongresi (1 kez)
-Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi (3 kez)
-Mühendis ve Makine (3 kez)
-Mathematical and Computational Applications (1 kez)
İDARİ GÖREVLERİ
-Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi, Makina Müh. Böl. Başkanlığı, Temmuz Ağustos 1983
-Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi, Makina Müh. Böl. Makine Teorisi ve Dinamiği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1982-Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi, Uzmanlık Grubu Üyeliği, 1986-1998,
-Ç.Ü. Makina Alet Cihaz –Tasarım İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi (MACTİMARUM) Müdürlüğü
1994-2003, 2006-Ç.Ü. Endüstriyel ve Tıbbı Elektronik Enstrümantasyon Merkezi, Merkez Kurul Üyeliği, 1994-2002,
DÜZENELENEN TOPLANTILAR
1.
1. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Ç.Ü. 19-22 Haziran 1989
2.
Röntgen Işınlarıyla Malzemelerde İnce Yapı Muayenesi, 25 Nisan 1991, Ç.Ü. İmalat Tekniğinde ve
İyileştirilmesi, 26 Nisan 1991, Ç.Ü.
3.
2. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Ç.Ü. 21-24 Mayıs 1991 Ç.Ü.
4.
3. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Ç.Ü. 24-28 Mayıs 1993, Ç.Ü.
5.
Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu, 11-25 Temmuz 1994, Ç.Ü. TMMOB Makina Mühendisleri Adana
Şubesi
6.
Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu, 4-19 Eylül 1994, TMMOB Makina Mühendisleri Adana Şubesi
7.
4. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 31 Mayıs 2 Haziran 1995, Çukurova Üniversitesi (TMMOB
MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
8.
Otomatik Kontrolda Güncel Sorunlar Seminer ve Sergisi, 23-24 Mayıs 1996, Ç.Ü.
9.
5. Otomatik Kontrol Seminer ve Fuarı, 6-11 Mayıs 1997 Adana Galeria (TMMOB MMO Adana Şubesi
ile Birlikte)
10. 6. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 15-18 Mayıs 1999, Ç.Ü. (TMMOB MMO Adana Şubesi ile
Birlikte)
11. 7. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 11-3 Haziran 2001, Ç.Ü. (TMMOB MMO Adana Şubesi ile
Birlikte)
12. 8. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 10-12 Nisan 2003, H. Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Adana,
(TMMOB MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
13. 10. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2007, H. Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Adana,
(TMMOB MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
14. 11. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 21-22 Mayıs 2009, Çukurova Üniversitesi Adana, (TMMOB
MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
15. 12. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 10-11 Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi Adana, (TMMOB
MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
16. 13. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, 16-17 Mayıs 2013, Çukurova Üniversitesi Adana, (TMMOB
MMO Adana Şubesi ile Birlikte)
ATIF LİSTESİ ( CITATION LIST)
1.
Marin F.T.S. and Gonzalez A. P., Open-path synthesis of linkages through geometrical adaptation,
Mech. Mach. Theory, Vol. 39/9,Sept. 2004, 943-955.
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 45-52.
2.
Mallik A.K, Ghosh A., Dittrich G., Optimization Methods, Kinematic Analysis and Synthesis of Mechanisms,
CRC Press, Boca Raton, 1994, 298.
(i)Akçalı I.D. and Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech.
Mach. Theory, 24/1,
1989,
39-43.
(ii)Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 4552.
3.
Durst F., Mehr industrienahe Forschung, Forschung&Lehre Deutscher Hochschulverband 1997/8, 403-404.
Akçali I.D., Technology, Research and Development: Problems and Approaches, Alexander von Humboldt
Colloquium, 19-21 April 1996, İzmir.
4.
Merticaru V., Oprisan C., Ciausu V. Contributions on the optimal synthesis of mechanisms by associated
positions, Proc. 9th IFToMM Work Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Aug. 29 - Sept. 2 1995,
Vol. 1, 197-201.
Akçalı I.D., Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 39-
43.
5.
Olaoye J.O., Some Physical Properties of Castor Nut relevant to the Design Processing Equipment, Journal
of Agricultural Engineering Research, Vol. 77/1, Sept. 2000, 113-118.
Akçalı I.D., Guven O., Physical Properties of Peanut in Turkey, Agricultural Mechanization in Asia, Africa
and Latin America, Vol.21/3, 1990, 55-60.
6.
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 45-52.
Akçalı I., And Lindholm J.C., A Novel Method for the 4-bar Function Generation Problem:
Subdomain Method, Proc. 5th World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Montreal, July
1979.
7.
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of
Food Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
8.
Mutlu H., Akçalı I.D. and Gulsen M., A mathematical model for the use of a Gough-Stewart platform
mechanism as a fixator, Journal of Engineering Mathematics, Feb. 2006, 119-143.
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechnisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263.
9.
Yu Hongying, Tang Dewei and Wang Zhixing, Study on a new computer path synthesis method of a four-bar
linkage, Mech. Mach. Theory, April 2007 ,Vol. 42, Issue 4, 383-392
I.D.Akcali and G. Dittrich, Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory,24(1989)(1),pp.45-
52
10.
J.G.Alvarado, H.O.Mendoza, R.R.Castro, J.M.R. Martinez, Kinematics of a class of paralel manipulators
which generates structures with three limbs, Multibody Syst Dyn (2007)17:27-46
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263.
11. Tahmasebi F, Kinematics of a new high-precision three-degree-of-freedom paralel manipulator, ASME
Journal of Mechanical Design Mar 2007 129 (3): 320-325
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263
12. Giblin DJ, Mu ZL, Kazerounian K, Gan ZX Target tracking manipulation theories for combined force and
position control in open and closed loop manipulators, ASME Journal of Mechanical Design, Mar 2007
129 (3): 326-333
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263
13. E. Güzel, İ.D.Akçalı, A. İnce, Behaviour of peanut bulk under static loads, Journal of Food Engineering, 80
(2007): 385-390
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
14. Lin PD, Hsieh JF, A New metod to analyze spatial binary mechanisms with spatial pairs, , ASME Journal of
Mechanical Design, April 2007 129 (4): 455-458
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform
Mechanisms with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263
15. P.K. Padmanathan, K. Kathirvel, R. Manian, and V.M. Duraisamy, Design, Development and Evaluation of
Tractor Operated Groundnut Combine Harvester, Journal of Applied Sciences Research,2(12), 2006, 13381341
Akçalı I.D., Guven O., Physical Properties of Peanut in Turkey, Agricultural Mechanization in Asia, Africa
and Latin America, Vol.21/3, 1990, 55-60.
16. V.P.Singh, S.Sharma, B.S.Thakur, Kinematic Synthesis and Optimization of Four-bar Linkage IE(I) JournalMC, Vol 85, January 2005, 199-205
Akçalı I.D., Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 3943.
17. E. Altıntaş, A. Mutlu, Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Kabuklu ve İç Meyvesinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin
Belirlenmesi, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24(1),19-25
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
18. K.ÜN, İ.D.Akçalı, M.Gülşen, A Theoretical and Experimental Investigation of Lateral Deformations in A
Unilateral External Fixator, ASME Journal of Medical Devices, June 2007, Vol.1,Issue 2:165-172.
Mutlu H., Akçalı I.D. and Gulsen M., A mathematical model for the use of a Gough-Stewart
platform mechanism as a fixator, Journal of Engineering Mathematics, Feb. 2006, 119-143
19. M.TAROKH, Real Time Forward Kinematics Solutions for General Stewart Platforms, 2007 IEEE
International Conference on Robotics and Automation, Roma, Italy, 10-14 April 2007, 901-906.
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263
20. Gallardo-Alvarado J, Rodriguez-Castro R, Islam MN, Analytical solution of the forward position analysis of
parallel manipulators that generate 3-RS structures , Advanced Robotics Volume: 22 Issue: 2-3 Pages: 215234 Published: 2008
Akçalı I.D., Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128, Jan. 2006, 252-263
21. Marin F.T.S. ( Supervisor: Gonzalez A. P), Contribucion a la Sintesis Dimensional de Mecanismos Planos para
Generacion de Trayectoria, Memoria de Tesis Doctoral, Universitat Jaume I, Departmento de Technologia,
Castellon, Julio de 2000,Spain
(i)Akçalı I.D. and Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach. Theory, 24/1,
1989, 39-43.
(ii)Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989,
45-52.
22. Ince. A; Ugurluay, S;Guzel, E;Ozcan, MT, Mechanical Behavior of Hulled Peanut and its Kernel During the
shelling process, Phillippine Agricultural Scientist, Vol.)2, Mar 2009,92-93
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts,
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
International Journal of
23. Sharma, N N ; Ganesh, M ; Mittal, R K , Nanoelectromechanical System Impact Spectrum Modelling and
Clubbing of Structural Properties
Journal of the Institution of Engineers (India), Part MC, Mechanical Engineering Division. Vol. 85, no. MC/4,
pp. 188-193. Jan. 2005
Akçalı I.D. and Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech.
1989, 39-43.
Mach. Theory, 24/1,
24. E Altuntaş, M Erkol The Effect of Moisture Content, Compression Speed, and Axes on Mechanical Properties
of Walnut Cultivars, Journal of Food BioProcess Technol, October2011, Volume 4, Issue 7, pp 12881295 DOI 10.1007/s11947-009-0283-y
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
properties, Vol.9, 2006, 25-37.
25. M.A. Alberich-Carraminana, M Garolera, F.Thomas, C.Torras Parcially Flagget Parallel Mniplators:
Singularity Charting and Avoidance, IEEE Transactions on Robotics, 25,4 Aug 2009, 771-784
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
26. V. A. Jideani*, J. Van Wyk and M. H. Cruywagen , Physical properties of Tylosemia esculentum and
the effect of roasting on the functional properties of its flour, African Journal of Agricultural Research Vol.
4 (11), pp. 1208-1219, November, 2009
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
27. Altuntas E, Gercekcioglu R, Kaya C , Selected Mechanical and Geometric Properties of Different Almond
Cultivars, International Journal Of Food Properties Volume: 13 Issue: 2 Pages: 282-293 Published: 2010
Food
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
28. Maghsoudi H, Khoshtaghaza MH, Minaei S, Selected Geometric Characteristics, Density, and Mechanical
Properties of Unsplit Pistachio Nut, International Journal Of Food Properties Volume: 13 Issue: 2 Pages:
394-403 Published: 2010
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
29. Saeeid Firouzi, Mohammad Naghi Safarzad Vishgaei and Behzad Kaviani , Some Physical Properties of
Groundnut (Arachis hypogaea L.) Kernel cv. NC2 as a Function of Moisture Content, American-Eurasian J.
Agric. &Environ. Sci, 6(6):675-679,2009 ISSN 1818-6769 IDOSHI Publications, 2009
Food
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
30. Rostami MA, Azadshahraki F, Najafinezhad H, Design, Development and Evaluation of a Peanut Sheller,
Ama-Agricultural Mechanizatıon In Asia Africa And Latin America Volume: 40 Issue: 2 Pages: 47-49
Published: SPR 2009
AKÇALI, İ.D. An Approach to Developing A Peanut Sheller, AMA, Vol. 27, No:3, Summer 1996, 4450. 31. Food
31. Salmonella Tara K. Stiles, The Effects of High Pressure Processing on Peanut Sauce Inoculated, Science and
Technology Department Dissertations & Theses in Food Science and Technology University of Nebraska –
Lincoln,2010 (MS Thesis)
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
32. Pradhan RC, Meda V, Naik SN, et al. Physical Properties of Canadian Grown Flaxseed in Relation to Its
Processing International Journal Of Food Properties 13: 4, 2010, 732-743
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
33. V. Sharma, L. Das, R.C. Pradhan, 1, S.N. Naik, N. Bhatnagar and R.S. Kureel, Physical properties of tung
seed: An industrial oil yielding crop, Industrial Crops and Products, Vol.33, Issue 2, 2011, 440-444.
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
34.
A. M. Olaniyan, Development of a Manually Operated Expeller for Groundnut Oil Extraction in Rural
Nigerian Communities ASIA-PACIFIC JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT Volume XX July 2010
Number 1, 185-201
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
35. M.A. Hossaın, M.A. Haque, Geometric properties of groundnut kernels, Tropical Agricultural Research and
Extension, 1999, 2(2): 107-110.
AKÇALI, İ.D., GÜVEN, O., Physical Properties of Peanut In Turkey-1, AMA, Vol 21, No:3, 1990, Tokyo, 5560.
36. Cheng, S.,Wu, H.,Wang, C.,Yao, Y.,Zhu, J. The forward kinematics analysis of 6-3 Stewart parallel
mechanisms, Proceeding ICIRA'10 Proceedings of the Third international conference on Intelligent robotics
and applications - Volume Part I ,ISBN:3-642-16583-4 978-3-642-16583-2
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
37. Jung-Fa Hsieh, Numerical Analysis Of Dısplacements In Spatial Mechanisms With Spherical Joints Utilizing
An Extended D-H Notation Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, Vol. 34, No. 3–4
2010, 417-431
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
38. Huang, S. Z., A Study of Coupler-Curve Synthesis of Four-Bar Linkages Using Radial-Basis-Function Neural
Networks, M.S. Thesis, Dept. Of Mechanical Engg., National Chung Cheng University, 1999, 66s.
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 4552.
39. Huang, W. L. Study on Shelling Machine for Peanuts, M.S. Thesis, Dept. Of Agricultural Engg., National
Chung Cheng University, 1999, 75s.
(i) Akcali I.Deniz,1996,An Approach to Developing a Peanut Sheller, Agricultural Mechanization in Asia,
Africa, and Latin America, vol. 27 no.3, P44 ─ 50.
(ii) Akcali I.D. ,Onur Guven, 1990, Physical Properties of Peanut in Turkey, Agricultural Mechanization in
Asia, Africa, and Latin America, vol. 21 no.3, P55 ─ 60.
40. L. Gbadamosi, SOME ENGINEERING PROPERTIES OF PALM KERNEL (Elaesis guineanis)
SEED (PKS), Journal of Agricultural Engineering and Technology (JAET). Volume 14, 2006 Nigerian
Institution of Agricultural Engineers, 58-66 Department of Agricultural Engineering and Water Resources,
Kwara State Polytechnic, Ilorin Nigeria E-mail: gbadamosilal@yahoo.com
Akcali.I.D. ,Onur Guven ,1990 , Physical Properties of Peanut in Turkey , Agricultural Mechanization in
Asia,Africa, and Latin America , vol .21 no.3, P55 ─ 60.
41. Buskiewicz J. , Synteza optymalna mechanizmow generujacych krzywe otwarte, acta mechanica et
automatica, vol. 4 no. 1 , 2010, 13-19.
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 45-52.
42. Ogunlela A.O. , Some Rheological and Frictional Properties of Solis and Agricultural Grains, 214-219
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
43. Ghanem T.H., M. El-Said Shetawy, A.K.Zaalouk, Physıcal properties of hulled peanuts and Kernels, The
16th. Annual Conference of the Misr Society of Ag. Eng. 25 July 2009 , Agricultural engineering and variables
of the present epoch: 1598-1609, PROCESS ENGINEERING.
Akcali.I.D. ,Onur Guven ,1990 , Physical Properties of Peanut in Turkey , Agricultural Mechanization in
Asia,Africa, and Latin America , vol .21 no.3, P55 ─ 60.
44. Optimal synthesis of adjustable mechanisms for generating multiple continuous paths I Ullah - 1994 University of Michigan (Ph. D.Thesis)
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 45-52.
45. Tarokh Mahmoud; Wang Minjuan , A Computational Intelligent Approach To Kinematics Problems In
Robotics And Computer Animation International Journal Of Humanoid Robotics Volume: 8 Issue: 2 JUN
2011 Pages: 375-390
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
46. Iraj Bagheri, Sayed Hossein Payman and Fatemeh Rahimi-Ajdadi, Mechanical behavior of peanut kernel
under compression loading as a function of moisture contents, Iraj Bagheri et al./ Elixir Agriculture 36 (2011)
3552-3557
47.
i.
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal
of Food Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
ii.
E. Güzel, İ.D.Akçalı, A. İnce, Behaviour of peanut bulk under static loads, Journal of Food
Engineering, 80 (2007): 385-390
S.OZTEKİN, T.ERDEM and S.KARAASLAN, Effects Of Hot Air And Microwave Drying On Some
Physical Properties Of Laurel Berry, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(12), pp. 2676-2679, 18
June, 2011
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
48.
Severa, L.,Buchar, J.,Nedomova, S. Shape and size variability of roasted arabica coffee beans International
Journal of Food Properties ;DOI:10.1080/10942912.2010,25 Jan. 2011
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
49. Fathollahzade, H., Rafiee, S., Mohammedi, A.,Tavakkoli, M., Jafari, A.and Mobli, H., Some
Physical Properties Sonnati Salmas Apricot Pit, American-Eureasian J. Agric. & Environ. Sci. 4(6): 725-730,
2008
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
50. Deniz Yilmaz, Ibrahim Akinci, and M.I. Cagirgan, Selected Properties Of Sesame As A Functıon Of Varieties
And Moisture Contents, International Journal of Food Properties,15:81–88, 2012
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
51. Clémentine Bonnaillie, Mathieu Salacs, Elena Vassiliova, Ilonka Saykova, Etude de l’extraction de composés
phénoliques à partir de pellicules d’arachide (Arachis hypogaea L.), Revue de génie industriel 2012, 7, 35-45
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
52. Simulated Annealing and Powell's Method I Ullah - Proceedings of the 1996 ASME Design Engineering, 1996
Akçali I.D. and Dittrich G., Path generation by subdomain method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 45-52.
53.
Dr.-Ing. E. h. Kurt Hain, Die Verwendung der Maßstabsfaktoren als zusätzliche freie Parameter für
Funktions-Gelenkvierecke, Forschung im Ingenieurwesen A 1980, Volume 46, Issue 5, pp 142-145.
Akçalı I., And Lindholm J.C., A Novel Method for the 4-bar Function Generation Problem: Subdomain
Method, Proc. 5th World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Montreal, July 1979, 498-501.
54.
Saracoglu Turker; Ozarslan Cengiz , Moisture-Dependent Geometric, Frictional and Mechanical Properties
of Cabbage (Brassica oleraceae L. var. capitata) Seeds, Philippine Agricultural Scientist Volume: 95 Issue: 1
Pages: 53-63 Published: MAR 2012
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
55. Ahmad Kouchakzadeh. 2012. Bulk modulus of five major varieties of Iranian pistachios. Agric Eng Int: CIGR
Journal, 14(2): Manuscript No. 1971.
E. Güzel, İ.D.Akçalı, A. İnce, Behaviour of peanut bulk under static loads, Journal of Food Engineering, 80
(2007): 385-390
56. Aydin A.; Ibrikci T.; Akcali I. D., A hybrid image processing system for X-ray images of an external
fixator, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING Volume: 15
Issue: 7 Pages: 753-759 DOI:10.1080/10255842.2011.560840 Published: 2012.
MUTLU, H., AKÇALI, İ.D. and GÜLŞEN, M., A mathematical model for the use of a Gough-Stewart
platform mechanism as a fixator, Journal of Engineering Mathematics (2006) 54:119-143
57. Aydin A.; Ibrikci T.; Akcali I. D., A hybrid image processing system for X-ray images of an external
fixator, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING Volume: 15
Issue: 7 Pages: 753-759 DOI:10.1080/10255842.2011.560840 Published: 2012.
İ.D. AKÇALI, M.O. ŞAHLAR, A. AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, R. ESEN, M. GÜLŞEN, H. BAYRAM,
Alignment of Bone Fragments Through the Deployment of a Stewart-Platform Mechanism, Artificial
Organs, No:8, 2009, A99.
58. Aydin A.; Ibrikci T.; Akcali I. D., A Hybrid İmage Processing System For X-Ray İmages Of An External
Fixator, Computer Methods In Bıomechanics And Biomedical Engineering Volume: 15 Issue: 7 Pages: 753759 DOI: 10.1080/10255842.2011.560840 Published: 2012
İ.D.AKÇALI, M.O. ŞAHLAR, A.AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, R. ESEN, M.GÜLŞEN, H. BAYRAM, A
Mathematical Model in the Implementation of a Stewart-Gough Platform as an External Fixator, World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering IFMBE Proceedings, 7-12 Sept. 2009, Munich,
Germany, Vol. 25-4,708-711.
59. M. Safieddin Ardebili, , B. Ghobadian, , G. Najafi, and T. Tavakkoli Hashjin Determination of Some
Mechanical Properties of Castor Seed (Ricinus communis L.) to Design and Fabricate an Oil Extraction
Machine, J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 1219-1227.
Akcali, I. D. and Guven, O. 1990. Physical Property of Peanut in Turkey. J. of AMA, 2(3): 55-59.
60. K. R. Kirk, W. M. Porter, W. S. Monfort, Y. J. Han, W. G. Henderson, Jr. , J. Thomas, Development of a Yield
Monitor for Peanut Research Plots, 2012 ASABE Annual International Meeting Sponsored by ASABE, Hilton
Anatole, Dallas, Texas, July 29 – August 1, 2012
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of
Food Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
61. Michael J. Kolshak, Spencer C. McLeod, Ryne C. Phillips, Mason E. White, Design and Modification of a
Research Peanut Harvester, Project Report, Clemson University
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
62. Gao, Lianxing; Du, Xin; Zhang, Wen; Liu, Mingguo; Liu, Xin; Yang, Jing, Double-roller peanut sheller with
pneumatic circulating Nongye Jixie Xuebao (Transactions of the Chinese Society of Agricultural
Machinery) [Nongye Jixie Xuebao (Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.)]. Vol. 42, no. 10, pp. 68-73. Oct 2011.
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
63. Wen.Luh.Huang., Groundnut shelling machinery, Master Thesis, National Chung Hsing University, 1999, (in
Chinese), 75p.
i)Akcali .I.Deniz,1996,An Approach to Developing a Peanut Sheller, Agricultural Mechanization in
Asia,Africa, and Latin America , vol .27 no.3, P44 ─ 50.
ii). Akcali.ID ,Onur Guven ,1990 , Physical Properties of Peanut in Turkey , Agricultural Mechanization in
Asia,Africa, and Latin America , vol .21 no.3, P55 ─ 60.
64.
Mehdi Tale Masouleh, Kınematic Analysis Of Five-Dof (3t2r) Parallel Mechanisms With Identical Limb
Structures (Ph. D. Thesis) Faculté Des Scıences Et De Génıe Unıversıté Laval Québec, 2010
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
65.
Plecnik, M.M. , McCarthy, J.M., Five position synthesis of a slider-crank function generator, Proceedings
of the ASME Design Engineering Technical Conference Volume 6, Issue PARTS A AND B, 2011, Pages 317-324
ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in
Engineering Conference, IDETC/CIE 2011; Washington, DC; United States; 28 August 2011 through 31
August 2011; Code ( Conference Paper Robotics and Automation Laboratory, Department of Mechanical
and Aerospace Engineering, University of California, Irvine, CA 92697, United States
Akçalı I.D., Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 39-43.
66. Buśkiewicz, J., Optimal synthesis of quick return mechanism as a path generator, International Journal of
Applied Mechanics and Engineering, ISSN 1425-1655, 2012 Vol. 17, no 3, 753—763, Poznan University of
Technology Faculty of Mechanical Engineering and Management Jana Pawła II str. 24, 60-965 POZNAŃ,
POLAND,jacek.buskiewicz@put.poznan.pl
Akcali I.D. and Dittrich G. (1989): Path generation by subdomain method. - Mechanism and Machine
Theory, vol.24, No.1, pp.45-52.
67. Alonge, A.F., Udofot, E.J, Some physical properties of African nutmeg (Monodara Myristica) seed relevant to
its processing. 2012 American Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International
Meeting, 2012 5 , pp. 4305-4315.
Akcali, I.D. ,Onur Guven ,1990 , Physical Properties of Peanut in Turkey , Agricultural Mechanization in
Asia,Africa, and Latin America , vol .21 no.3, P55 ─ 60.
68. Gao, L., Zhao, X., Yang, D., Jiao, W., Zhang, X., Liu, D., Nongye Gongcheng Xuebao, Development and
performance test on pneumatic cleaning-circulatory device of soybean thresher /Transactions of the Chinese
Society of Agricultural Engineering 28 (24) , 2012, pp. 22-27
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
69. Cheng, S., Wu, H., Wang, C., Yao, Y., Zhu, J. Zhongguo Jixie Gongcheng , Forward kinematics analysis of 6-3
Stewart parallel mechanisms based on orthogonal complement method /China Mechanical Engineering 22 (5) ,
2011, pp. 505-509
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
70. T Cheng, S., Wu, H., Wang, C., Yao, Y., Zhu, J., The forward kinematics analysis of 6-3 stewart parallel
mechanisms, 2010 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 6424 LNAI (PART 1) , pp. 409-417
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart Platform Mechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263.
71. Abuajah Christian Izuchukwu, Alonge Akindele Folarin, Ogbonna Augustine Chima, Idongesit Ana
Michael, Some Structural And Geometrıcal Propertıes Of Chrysobalanus Atacorensıs Relevant To Its
Processıng, 1 Annals. Food Science and Technology,( 2012 Available on-line at www.afst.valahia.ro), Volume
13, Issue 2, 2012, 168-174.
Akçalı I.D., Ince A. and Guzel E., Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
72. Prasad Vilas, Chanekar, Ashitava; Ghosal Optimal synthesis of adjustable planar four-bar crank-rocker type
mechanisms for approximate multi-path generation, Mechanism and Machine Theory Volume 69, November
2013, Pages 263–277
Akcali I.D. and Dittrich G. (1989): Path generation by subdomain method. - Mechanism and Machine
Theory, vol.24, No.1, pp.45-52.
73. J. Buśkiewicz , Design of a Feeder with the Use of the Path Synthesis Method, New Advances in Mechanisms,
Transmissions and Applications Mechanisms and Machine Science Volume 17, 2014, pp 251-259.
Akcali I.D. and Dittrich G. (1989): Path generation by subdomain method. - Mechanism and Machine
Theory, vol.24, No.1, pp.45-52.
74. Yaser Salehinia, Farid Najafi, S. Hossein Sadati, Mohsen Shiee, Solving Forward Kinematics Problem of
Stewart Robot Using Soft Computing, 2013 IEEE roceeding of the 2013 RSI/ISM International Conference on
Robotics and Mechatronics, February 13-15, 2013, Tehran, Iran,
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
75. Hong-Ying Yu, Yan-Wei Zhao and Zhi-Xing Wang., Study on Numerical Comparison Method of Four-bar
Straight-line Guidance Mechanism[J], Journal of Harbin Institute Of Technology (New Series),2013,20(4):6372
Akcali I.D. and Dittrich G. (1989): Path generation by subdomain method. - Mechanism and Machine
Theory, vol.24, No.1, pp.45-52.
76. Chanekar Prasad Vilas, Ashitava Ghosal, Synthesis of Adjustable Planar and Spherical Four-link
Mechanisms for Approximate Multi-path Generation, 3rd IFToMM International Symposium on Robotics
and Mechatronics, 2 - 4 October 2013, Singapore, 1-10
Akcali I.D. and Dittrich G. (1989): Path generation by subdomain method. - Mechanism and Machine
Theory, vol.24, No.1, pp.45-52.
77. Wong Chi Fai, Cheng Xinxin, Li Chang, Castor fruit broken shell mechanical model and its main
influencing factors , TRANSLATORS Shi Liang Lin –, Journal of Shenyang Agricultural University(Social
and Edition) Shen yang Agricultural University, in 2013 - Wan Fang Data Resource System, 2013, 44 (2)
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
78. Lvxiao Lian, Hu Chao, Tao, Liu Minji, at Akihiro., Peanut seed crushing squeeze Mechanism Testing –
Journal of South China Agricultural University, 2013 - cqvip.com, in the "South China Agricultural
University" 2013 No. 2 of 5 Pages 262-266
Guzel E. , Akçalı I.D. , Mutlu H. , Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of
Food Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
79. GAO Xue Mei, Hu Chao, Wang Haiou, Lvxiao Lian, Gu Fengwei, Physical and mechanical properties of
peanut shelling processing tests - Chinese Agricultural Mechanization 2012 - Wan Fang Data Resource System,
2012, (6)
Guzel E., Akçalı I.D., Mutlu H., Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of Food
Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
80. Zhao Chao , Mechanical Analysis of broken shell pecans - Southwest University: Natural Science ISTIC, 2012
- Wan Fang Data Resource System, Journal of Southwest Agricultural University, 2012, 34 (9)
Guzel E. , Akçalı I.D. , Mutlu H. , Ince A. Research on Fatigue Behavior for Peanut Shelling, Journal of
Food Engineering, Vol.67/3 2005, 373-378.
81. Cheng Shili Wu Hongtao Wang superior YAO Yu Zhu Jiany, Based on the orthogonal complement of 6-3
Stewart parallel mechanism kinematics, "China Mechanical Engineering" 2011 Section 5 of 5 Pages 505-509.
Akçalı I.D. Mutlu H., A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms
with Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
82. Rojas, N. , Thomas, F. , The closure condition of the double banana and its application to robot position
analysis, 2013 Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation, art. No. 6631237,
pp. 4641-4646
Akçalı I.D. Mutlu H. , A Novel Approach in the Direct Kinematics of Stewart PlatformMechanisms with
Planar Platforms, ASME Journal of Mechanical Design, Vol.128,Jan. 2006, 252-263
83. Neha P. Jain , Formulation And Extrusion Of Snack Products For School Children , (Master Of Science)
Graduate Faculty of The University of Georgia, ATHENS, GEORGIA, 2007, p.105
Akçalı I.D. , Ince A. and Guzel E. , Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
84. Tanya D’souza, Effect Of High Hydrostatic Pressure Processing (Hhpp) On Salmonella Enterica In Peanut
Butter, Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey (Master of Science )
May 2012, p.92
Akçalı I.D. , Ince A. and Guzel E. , Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, Vol.9, 2006, 25-37.
85. YI Ke Chuan, Li Li and , Li Hui , Gao Lian Xing ,Performance test on double-roller peanut sheller with
pneumatic circulating, Journal of Nanjing Agricultural University, Volume: 36 Issue: 2013 3 Page: 124-128
Publication, Date: 2013-05-30
Güzel E, Akcali ID, Mutlu H, et al. Research on the Fatigue behavior for Peanut shelling [J]. Journal of
Food Engineering, 2005,67:373-378
86. Wong Chun Sing, Curve synthesis of RBF neural network applications in the four-bar linkage coupling
point, National Chung Cheng University (Master of Science ) , 1999, p.66
Akcali, ID and Dittrich, G., "Path Generation by Subdomain Method, "Mechanism and Machine Theory,
Vol.24, No.1, pp.39-43, 1989.
87. HUANG Zhi-hui, CHENG Xin-xin, LI Chang-zhu, XIAO Zhi-hong, SHI Liang-lin, Mechanical Model and
Major Influential Factors of Breaking Castor Shell, Journal of Shenyag Agricultural University, (1. College of
Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China; 2. Hunan
Academy of Forestry, Changsha 410004, China),2013-04,44(2); 185-189
GUZEL E, AKCALI I D, MUTLU H.Research on the fatigue behavior for peanut shelling [J].Journal of
Food Engineering, 2005, 67: 373-378.
88. M.H Aghkhani, S.H. Miraei Ashtiani, J. Baradaran Motie, M.H. Abbaspour-Fard, Physical properties of
Christmas Lima bean at different moisture content, International Agrophysics. Volume 26, Issue 4, Pages 341–
346, ISSN 0236-8722, October 2012
Guzel E., Akcali I.D., and Ince A., 2007. Behavior of peanut bulk under static loads. J. Food Eng., 80, 385390.
89. Wei Libo, Research on the dynamics charesterictics of licorice transplanting machine design, Master Thesis,
Shihezi University,China 2004 p.43
Akcali, ID and Dittrich, G., "Path Generation by Subdomain Method, "Mechanism and Machine Theory,
Vol.24, No.1, pp.39-43, 1989.
90. YI Ke Chuan, et al affect the moisture content of peanuts and peanut shelling damaged mechanical properties.
Yangzhou University: Agriculture and Life Sciences , 2013, 3: 65-69.
GUZEL E, AKCALI I D, MUTLU H.Research on the fatigue behavior for peanut shelling [J].Journal of
Food Engineering, 2005, 67: 373-378.
91. BABU, C. Suresh; VENKATESWARA RAO, M. Mohana. Optimization of Alliance Interval of Four Bar
Apparatus., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MECHANICAL ENGINEERING(VOL-1,ISSUE1),S.No3
Akçalı I.D., Dittrich G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach. Theory, 24/1, 1989, 39-43.
YAYIN LİSTESİ
KİTAPLAR
1.
AKÇALI, İ.D., Tereyağı Üretimi ve Üretim Araçları, MKE Kurumu İçin Yapılan Bilimsel Teknik Rapor,
E.Ü. İzmir, 1978, 55s.
2.
AKÇALI, İ.D., Mekanizma Tekniği Ders Notları, E.Ü. Makina Fakültesi, Mak. Müh. Böl. Makina Teorisi
Disiplini Yayın No:14 İzmir, 1979, 201s.
3.
AKÇALI, İ.D., Makina Dinamiği Ders Notları Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayın No:08 Adana 1988, 160s.
4.
AKÇALI, İ.D., Yerfıstığının Sınıflandırılması ve İç Fıstığının Çıkarılması, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No:TOAG-580, Adana 1989, 93s.
5.
AKÇALI, İ.D., Yerfıstığı Kırma Makinası Tasarımı, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje No: MMF-86-3, Kesin
Rapor, Ocak 1988, Adana, 41s.
6.
AKÇALI, İ.D., Silindirik İç Helisel Elek, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje No:MMF-87-4 Kesin Rapor, Ocak
1989, Adana, 49s.
7.
AKÇALI, İ.D., İç Yerfıstığı Paketleme Makinası Tasarımı, Ç.Ü. Rek. Arş. Fonu, Proje No:MMF-91-1,
Aralık 1993, Adana, 40s.
8.
AKÇALI, İ.D., Otomatik Kontrol, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayın No:20 Adana, 1993, 220s.
9.
AKÇALI, İ.D., Mekanizmaların Sentezi Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayın No: 23, Adana, 1994, 100s.
10. AKÇALI, İ.D., KARIŞLI, H., Otomatik Kontrol Bildiriler Kitabı, Ç.Ü. MACTIMARUM, TMMOB
MMO Adana Şubesi, 31.05-02.06.1995, 200s.
11. AKÇALI, İ.D., Tarım Makinaları Tasarımı, Ç.Ü. Mak. Müh. Fak. Yayın No: 30, Adana, 1995, 150s.
12. AKÇALI, İ.D., Makina ve Aletlerin Katı Modellenmesi ve Sonlu Eleman İncelemesi, Ç.Ü. Rek. Arş.
Fonu, Proje No:MMF-94.3, Kesin Rapor, Adana, 1996, 31s
13. AKÇALI, İ.D., ANLAR, A., DEMİRKIRAN, S., 5. Otomatik Kontrol Semineri Bildiriler Kitabı, 7-9
Mayıs 1997, Adana, 150s.
14. AKÇALI, İ.D., Principles of Mechanical Engineering, Ç.Ü. MACTIMARUM, Yayın No: 1, Adana, 1997,
40s.
15. AKÇALI, İ.D., İleri Kinematik, Ç.Ü. MACTIMARUM, Yayın No: 2 Adana, 1997, 80s.
16. İ.D., AKÇALI, Makina Bileşenlerinin Tasarım Esasları, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 3, Adana, 1998,
176s.
17. İ.D., AKÇALI, Makina Bileşenlerinin Tasarımı: Vidalar ve Yaylar, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 4,
Adana, 1998, 157s.
18. İ.D., AKÇALI, Experiment Methodology in Mechanical Engineering, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 5,
Adana, 1998, 91s.
19. İ.D., AKÇALI, Makina Mühendisliğinde Deneysel Yöntem, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 6,
Adana,1998, 101s.
20. İ.D., AKÇALI, Mekanizma Tekniği, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 7, Adana, 1998, 249s.
21. İ.D., AKÇALI, Makina Dinamiği, Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 8, Adana 1999, 182s.
22. İ.D., AKÇALI, Otomatik Kontrol Ç.Ü. MACTIMARUM Yayın No: 9, Adana, 1999, 272s.
23. İ.D., AKÇALI, E. DOĞRUYOL, 6. Otomatik Kontrol Semineri Bildiriler Kitabı, 15-18 Mayıs 1999,
Adana, 150s.
24. İ.D., AKÇALI, Z.G., ALTUN, M.T., ÖZCAN, R., ESEN, İ., MACİT, Endüstriyel Süreçlerde Bilgisayarlı
Denetim, Ç.Ü. Arş. Fonu Kesin Proje Raporu, 2001, Adana, 85s.
25. İ.D., AKÇALI, Otomatik Kontrol, Nobel Kitabevi, 2001, Adana, 225s.
26. İ.D. AKÇALI, E. DOĞRUYOL, 7. Otomatik Kontrol Semineri Bildiriler Kitabı, 11-13 Haziran 2001,
Adana 120 s.
27. İ.D. AKÇALI, Mekanizma Tekniği, Birsen Kitabevi, 2002, İstanbul, 250s.
28. İ.D. AKÇALI, Makina Dinamiği, Kare Yayınları, 2004, İstanbul, 195s.
29. İ.D, AKÇALI, Mekanizma Tekniği, Birsen Kitabevi, 2007, İstanbul, 246s.
30. İ.D. AKÇALI, M. GÜLŞEN, K. ÜN, Kas-İskelet Sistemi Biyomekaniği, Cilt 1, ISBN 978-975-6813-89-8,
Adana 2009, 1-673s.
31. İ.D. AKÇALI, M. GÜLŞEN, K. ÜN, Kas-İskelet Sistemi Biyomekaniği, Cilt 2, ISBN 978-975-6813-89-8,
Adana 2009, 674-1241s.
32. İ.D. AKÇALI, , K. ÜN, T. İBRİKÇİ, R. ESEN, Fiksatör Otomasyonu, TUBİTAK Proje No:106M466
Kesin Raporu, 2010, 132s.
33. İ.D. AKÇALI Otomatik Kontrol, Karahan Kitabevi, ISBN 978-605-4454-07-05, Adana 2011, 235s.
34. İ.D. AKÇALI Makine Dinamiği, Karahan Kitabevi, ISBN 978-605-4454-61-7, Adana 2012, 232s.
35. AKÇALI, İ.D., İNCE, A., GÜZEL, E. "Bazı Taneli Ürünler İçin Sınıflama Makinası Geliştirilmesi"
MACTİMARUM2011BAP1 Sonuç Raporu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 19s. Adana Mart
2014
MAKALELER
A. Yurt İçinde Yayınlanan Makaleler
1.
AKÇALI, İ.D., Kinematic Design of Demag-type Crane, H.Ü Bulletion of Engineering and Natural
Sciencies, Ankara, June 1983, 139-157
2.
AKÇALI, İ.D., Mekanizma Tekniğinde Yörünge ve Fonksiyon Sentezine Çeşitli Yaklaşımların Gözden
Geçirilmesi, Doğa Bilim Dergisi, B,8,1 Ankara, 1984, 1-12.
3.
AKÇALI, İ.D., GEREN, N., Karşıt Döner Silindirli Yerfıstığı Temizleme ve Sınıflandırma Makina
Tasarımı, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Adana 2/1, 1987, 145-154.
4.
AKÇALI, İ.D., MISTIKOĞLU, S., Yerfıstığı İç Ayırma Makinası, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Adana,
2/1, 1987, 155-167.
5.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Düzlemde Bir Koordinat Ayar Mekanizmasının Tasarım ve İncelemesi, Ç.Ü.
Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 1988, 53-66.
6.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., GÜVEN, O., Biyelin Krank-Biyel Mekanizması Üzerindeki Dinamik
Etkileri, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 1989, 97-108.
7.
AKÇALI, İ.D., ŞENYURT, M., Gergi Kontrolu İçin İki Mekanik Sistem, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. 5,2 1990,
51-65.
8.
E, GÜZEL, AKÇALI, İ.D. Yerfıstığının Fiziksel Özellikleri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3,
aralık 1988, s. 122-135.
9.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Ağırlık Merkezi ve Kütle Eylemsizlik Merkezinin Bilgisayar Destekli
Deneyle Bulunması, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Haziran 1994, MATİM, ODTÜ,
Ankara, 156-163.
10. AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., YILDIZ, Y., Yüksek Hızda Kağıt Kesme Makinası Tasarımı, Ç.Ü. Müh.
Mim. Fak. Dergisi, Özel Sayı, Nisan 1994, Adana, 183-196.
11. AKÇALI, İ.D., Araştırma-Geliştirme, Teknoloji Üretimi ve Yaygınlaştırılması Bölüm 1: Temeller ve
Gerekçeler, Mühendis ve Makina, Ağustos 1995, Cilt 34, Sayı 427, 31-34.
12. AKÇALI, İ.D., Araştırma-Geliştirme, Teknoloji Üretimi ve Yaygınlaştırılması Bölüm 2: AraştırmaGeliştirme ve Teknoloji Üretimine Yaklaşımlar, Mühendis ve Makina, Cilt 34, Sayı 430, Kasım 95, 30-35.
13. AKÇALI İ.D. Klinik Ortopedik Uygulamalar için Bir Fiksatörün Tasarımı İmalatı ve Kullanılışı,
Mühendis ve Makine, Ocak 2010, 600. Sayı, 2-9s.
B. Yurt Dışındaki Makaleler
1.
AKÇALI, İ.D., DITTRICH, G., Path Generation by Subdomain Method, Mech. Mach . Theory, Vol. 24,
No:1, 1989, 45-52.
2.
AKÇALI, İ.D., DITTRICH, G., Function Generation by Galerkin’s Method, Mech. Mach . Theory, Vol.
24, No:1, 1989, 39-43.
3.
AKÇALI, İ.D., GÜVEN, O., Physical Properties of Peanut In Turkey-1, AMA, Vol 21, No:3, 1990, Tokyo,
55-60.
4.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Computer Aided Measurement of Inertial Properties for Planar Rigid
Bodies, Experimental Techniques, July/August 1994, 1994, 19-23.
5.
AKÇALI, İ.D., An Approach to Developing A Peanut Sheller, AMA, Vol. 27, No:3, Summer 1996, 44-50.
6.
E. GÜZEL, İ.D. AKÇALI, H. MUTLU, A. İNCİ, Research on the fatigue bahaviour for peanut shelling,
J. Food Engineering, 67, 2005,373-378.
7.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., A Novel approach in the direct kinematics of Stewart Platform mechanisms
with planar platforms, ASME J. Mechanical Design, 128 (Jan 2006) 252-263.
8.
MUTLU, H., AKÇALI, İ.D. and GÜLŞEN, M., A mathematical model for the use of a Gough-Stewart
platform mechanism as a fixator, Journal of Engineering Mathematics (2006) 54:119-143
9.
I.D. Akcali, A. İnce, and E. Guzel, Selected Physical Properties of Peanuts, International Journal of Food
Properties, 9(2006),25-37
10. E.GÜZEL, İ.D.AKÇALI and A. İNCE, Behaviour of Peanut Bulk Under Static Loads, Journal of Food
Engineering, Vol.80.ıssue 2 May 2007, pp.385-390.
11. K.ÜN, İ.D.AKÇALI, M.GÜLŞEN, A Theoretical and Experimental Investigation of Lateral Deformations
in A Unilateral External Fixator, ASME Journal of Medical Devices, June 2007 , Vol.1,Issue 2:165-172.
12. İ.D. AKÇALI,M.O. ŞAHLAR, A. AYDIN, T. İBRİKÇİ,K. ÜN, R. ESEN, M. GÜLŞEN, H. BAYRAM,
Alignment of Bone Fragments Through the Deployment of a Stewart-Platform Mechanism, Artificial
Organs, No:8, 2009, A99.
13. AYDIN A., İBRİKÇİ, T., AKÇALI İ.D., A hybrid image processing system for X-ray images of an
external fixator, Journal of Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, February
2011, Online ISSN:1476-8259, Volume 15, Issue 7, 2012, 753-759s.
14. UĞURLUAY S.,AKÇALI İ.D., İNCE A., Impact resistance of peanuts, International Journal of Food
Properties, February 2011, Online ISSN: 1532-2386, Vol:16 Issue:2, 2013, 694-697s.
15. İ.D.AKÇALI, M.A.ARIOĞLU, Geometric design of slider-crank mechanisms for desirable positions and
velocities, Forschung im Ingenieurwesen, June 2011, Vol.75, Issue:2,61-71.
BİLDİRİLER
A) Yurt İçinde Sunulan Bildiriler
1.
AKÇALI, İ.D., Çeşitli Yürek Mekanizmalarında Yüzey Eğrilerinin Hesapla Bulunması, TÜBİTAK 1.
Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, Eylül 1984, 113-125.
2.
AKÇALI, İ.D., Mekanizmalarda Kuvvet Büyütme Olanakları: Bir Hal Çalışması, TÜBİTAK 1. Ulusal
Makina Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 1984, 137-148.
3.
AKÇALI, İ.D., Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde Makine Teorisi Eğitimi, TÜBİTAK 1. Ulusal
Makina Teorisi Sempozyumu, ODTÜ, Ankara Eylül 1984, 499-504.
4.
AKÇALI, İ.D., GEREN, N., Kuvvet Büyüten Bir Dört-Çubuk Mekanizmasının Bilgisayarla Tasarımı, 2.
Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ, Ankara, Eylül 1986, 71-81.
5.
AKÇALI, İ.D., Alt Bölge Yönetimiyle 4-Çubuk Mekanizmalarının Fonksiyon Üretme Olanakları. 2.
Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 22-24 Eylül 1986, Gaziantep, ODTÜ, 14-26.
6.
AKÇALI, İ.D., GEREN, N., Karşıt Döner Silindirli Yerfıstığı Temizleme ve Sınıflandırma Makinası
Tasarımı, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Seminer Haftası, Adana, Haziran 1987,
7.
AKÇALI, İ.D., MISTIKOĞLU, S., Yerfıstığı İç Ayırma Makinası, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Seminer Haftası,
Adana, Haziran 1987,
8.
AKÇALI, İ.D., GÜVEN, O., Yerfıstığı Kırma Makinası Tasarımı, 3. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat
Kongresi, ODTÜ, Ankara, Eylül 1988, 19-30
9.
AKÇALI, İ.D., ÇETİNEL, A., GÜZEL, E., Yerfıstığının Bazı Fiziksel Özellikleri ve Darbe Mukavemeti,
Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, A.Ü. Erzurum, Ekim 1988, 314-326.
10. AKÇALI, İ.D., GÜVEN, O., Yerfıstığının Kırılmasında Yeni Bir Yöntem, Ç.Ü. Araştırma Fonu, 1.Bilim
Kongresi, Kasım 1988, 301-312.
11. AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., İç Helisel Silindirik Elek Tasarımı, 4.Ulusal Mak. Tas. ve İmalat Kongresi,
19-22 Eylül, ODTÜ, 1990, 443-454.
12. GÜLŞEN, M., AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Uzaysal Yarım Çerçeve Eksternal Fiksatörün Mekanik
Davranışının Analizi, 12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 1991, Kuşadası,
Aydın.
13. AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Salınımlı Elek İnceleme ve Tasarımı, 5. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat
Kongresi, 16-18 Eylül 1992, ODTÜ, Ankara, Bildiri Kitabı, 229-240.
14. GÜZEL, E., AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Yerfıstığı Kabuğunun Kırılması için Yorulma Davranışının
Araştırılması, 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 12-14 Ekim 1993, KuşadasıTürkiye, 454-464.
15. GÜZEL, E., AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Yerfıstığı Kümesinin Statik Yük Altında Davranışı, 5.
Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 12-14 Ekim 1993, Kuşadası-Türkiye, 465-471.
16. MUTLU, H., AKÇALI, İ.D., GÜLŞEN, M., TOSUN, H., Bir Eksternal Fiksatörün Yanal
Deformasyonlarının Analitik ve Deneysel İncelenmesi, 6. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat
Kongresi, 21-23 Eylül 1994, ODTÜ, Ankara, 553-563.
17. AKÇALI, İ.D., KÜÇÜKGÜL, M., Bir Mekanik Gergi Kontrol Sisteminin Esnek Malzemeler İçin
İnceleme ve Tasarımı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ’95 Sempozyumu, 30-31 Mart 1995, İstanbul,
159-170.
18. AKÇALI, İ.D., POLAT, Y., Ayarlanabilir Kol-Sarkaç Mekanizması Tasarım ve Uygulaması, 7. Ulusal
Makine Teorisi Sempozyumu 20-22 Eylül 1995, İstanbul, Bildiriler, Cilt L, 27-37
19. AKÇALI, İ.D., Technology, Research and Development: Problems and Approaches., A: Von Humboldt
Colloqium, 19-21 April 1996, İzmir.
20. AKÇALI, İ.D., YILDZ, Y., POLAT, Y., Bir Hız Düşürücüsünün Kinematik İnceleme ve Tasarımı, 7.
Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 11-13 Eylül 1996, ODTÜ, Ankara, Bildiri Kitabı,
Umtık’96, 91-100.
21. AKÇALI, İ.D., KÜÇÜKGÜL, M., Bir Paketleme Makinası Tasarımı, 7. Uluslararası Makina Tasarım ve
İmalat Kongresi, 11-13 Eylül 1996, ODTÜ, Ankara, Bildiri Kitabı, Umtık’96, 311-322.
22. MUTLU, H., AKÇALI, İ.D., Açık Kanallarda Akan Sıvı Hızını Ölçen Bir Düzeneğin Tasarımı ve İmalatı,
7. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 11-13 Eylül 1996, ODTÜ, Ankara, Bildiri Kitabı,
Umtık’96, 291-299.
23. AKÇALI, İ.D., ERDİL, H., Çeşitli Yürek Mekanizmaları Uygulamaları, 8. Ulusal Makina Teorisi
Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Bildiri Kitabı, 1-12.
24. AKÇALI, İ.D., SAKIN, T., Robot Kol Tasarımına Modüler Yaklaşım, 8. Uluslararası Makina Tasarım ve
İmalat Kongresi, 09-11 Eylül 1998, ODTÜ, Ankara, 679-690.
25. MUTLU, H., Z.G. ALTUN., AKÇALI, İ.D., Düzlemde Bir Manipalütör Tasarımı, 4. Uluslararası
Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı Bildiri Kitabı, 01-03 Eylül 1999, ODTÜ, Ankara,
159-169.
26. İ.D. AKÇALI, M. GÜLŞEN, H. MUTLU, C. ÖZKAN, Use of Stewart Platform Mechanism as a fixator,
3rd. Meeting of the A.S.A.M.I. International, May 27-29 2004, İstanbul, p.440.
27. İ.D.AKÇALI, A Biomechanical Approach to Medical Practice: Robotic Applications in Orthopaedics,
Alexander von Humboldt Colloquium 7-9 April 2006, İstanbul.
28. İ.D.AKÇALI, M.O.ŞAHLAR, A.AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, R. ESEN, M.GÜLŞEN, H. BAYRAM,
Stewart Platformunun Konuşlandırılmasıyla Kemik Fragmanlarının Hizalanması, 2. Ulusal Yapay
Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi Bildiri Kitabı, 23-26 Nisan 2009 ,Antalya, s.19
29. İ.D.AKÇALI, M.O.ŞAHLAR, A.AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, R. ESEN, M.GÜLŞEN, H. BAYRAM,
Ortopedik Klinik Uygulamalar İçin Bir Fiksatörün Tasarımı İmalatı ve Kullanılışı, III. Ulusal Tıbbi
Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi Bildiri Kitabı, 6-7 Kasım 2009 ,Samsun, s.33-43
A. Yurt Dışında Sunulan Bildiriler
1.
AKÇALI, İ.D., LINDHOLM, J.C., A Novel Method for The 4-Bar Function Generation Problem:
Subdomain Method, Proc. 5. World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Montreal, July.
1979.
2.
AKÇALI, İ.D., Design of Slider-Crank Mechanism for Function Generation, Proc. 7. World Congress on
Theory of Machines and Mechanism, Sevilla, 22-24 September 1987, 119-124.
3.
GÜLŞEN, M., AKÇALI, İ.D., TOSUN, H., TAN, İ., BAYRAM, H., BAYTOK, G., Theoretical and
Experimental Analysis of Multi-Half-Pin Spatial External Fixation System, Srot’93, August 27-30, 1993,
Seoul, Korea, 252-253.
4.
AKÇALI, İ.D., MUTLU, H., Modular Approach To Path Generation Spatial and High Class
Mechanisms, Proc. Vol. 2, October 4-6 1994, Almaty, Kazakhstan, 53-69.
5.
AKÇALI, İ.D., Modular Approach to Function Generation, 9th, World Congress on Theory of Machines
and Mechanisms Italy, Milano, Aug. 30-31, 1995, Proc. Vol. 2, 1440-1444.
6.
İ.D.AKÇALI, M.O.ŞAHLAR, A.AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, R. ESEN, M.GÜLŞEN, H. BAYRAM, A
Mathematical Model in the Implementation of a Stewart-Gough Platform as an External Fixator , World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering IFMBE Proceedings, 7-12 Sept. 2009, Munich,
Germany, Vol. 25-4,708-711.
DİĞER
1.
AKÇALI, İ.D., Computer-Method of Drawing Cam Profiles, M.S. Thesis, Kansas State University,
Manhattan, 156s., 1974.
2.
AKÇALI, İ.D., Subdomain-Least Squares Method of Synhesizing Six-bars for Mechanizing Functions,
Ph. D., Dissertation, Kansas State University, Manhattan, 344s., 1977.
3.
AKÇALI, İ.D., Yörünge ve Fonksiyon Sentezinde Alt Bölge ve Galerkin Yöntemleri, Doçentlik Tez
Çalışması, Ege Üniv., İzmir, 109s., 1982.
4.
AKÇALI, İ.D., Silindirik İç Helisel Elek, Başlıklı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24644 Nolu Patenti,
31.07.1990. (Veriliş Tarihi: 02.01.1992)
5.
AKÇALI, İ.D., Mekavizyon Başlıklı T.C. Türk Patent Enstitüsünün Uluslararası TR 1996 00158 B Nolu
Patenti, 28.02.1996. (Veriliş Tarihi: 21.01.2004)
6.
İ.D.AKÇALI, M.O.ŞAHLAR, A.AYDIN, T. İBRİKÇİ, K. ÜN, Redüksiyon Sistemi başlıklı Patent
Başvurusu, 30.10.2010.
ADRES
Çukurova Üniversitesi
MACTİMARUM Müdürlüğü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
01330, ADANA
Tel : 0-322-3386785
Faks : 0-322-3386126
E-MAİL:idakcali@mail.cu.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content