close

Enter

Log in using OpenID

Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayisinde Kullanım Durumu

embedDownload
Projenin amacına ulaşabilmesi için, bilgi ve
tecrübelerini proje ekibi ile paylaşan; un
sanayicilerine, ekmek fırını yöneticilerine ve
tüketicilere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Şehit Cem Ersever Caddesi No:9
06170 Yenimahalle – Ankara
Telefon : 0 312 343 10 50 ( 1157 – 1162 - 1169 )
Faks : 0 312 327 28 93
[email protected]
www.tarlabitkileri.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
“Ankara İlinde Buğday
Çeşitlerinin Un Sanayisinde
Kullanım Durumu, Ekmek
Fırınlarının Un Tercihi ve
Ekmekte Tüketici
İstekleri” Projesi
(2014-2015)
Proje Yürütücüsü Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Tarım Ekonomisi Bölümü
Projede İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar
•Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
•Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi /
Tarım Ekonomisi Bölümü
•Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (Anadolu Un
Sanayicileri Derneği)
•Ankara Fırıncılar Odası Başkanlığı
Buğday üretimi yapan üreticilerin, son yıllarda buğdayı pazarlamasındaki kısıtların en başında gelen
kriter; buğdayın kalitesidir. Sanayinin buğday satın
alma tercihlerindeki kriterlerinin iyi tespit edilmesi
ve sonuçların ıslahçılara ve üreticilere aktarılabilmesi
için hazırlanan;
Bu Proje ile;
1.Araştırmalar sonucu geliştirilen yeni buğday çeşitlerinin un sanayinde kullanımını ve sanayinin talebini
karşılama durumunu, sanayinin tercihlerini ve bu tercihleri belirleyen faktörleri tespit etmek,
2.Ekmek fırınlarının un tercihlerini, buğday çeşitleri
konusundaki bilgi düzeylerini ve bu sektörün diğer
sektörlerle entegrasyonunu ortaya koymak,
3.Tüketicilerin yenilikler karşısında değişen talep ve
isteklerini belirlemek,
4.Ekonomi, girdi temini, pazarlama ve tüketim açısından sektörün dikey birleşme ve entegrasyon yapısını incelemek ve
Sanayi sektöründe, hammaddesini tarımdan alan alt
sektörlerden un sektörü; buğdayı hammadde olarak
kullanan en büyük sanayi durumundadır, bununla birlikte ekmek üreten işyerleri de buğday ununu işleyen
önemli bir üretim sektörüdür. İstenilen kalite ve standartta ürün imal etmek, en önemli hammadde olan
unun sürekli ve aynı kalitede temin edilmesine bağlıdır. Üreticiden tüketiciye kadar uzanan bu zincirde
gelişen ve değişen dünya şartlarına göre her halkanın
tercih ve isteklerinin belirlenmesi araştırma ve politikalara yeniden yön verebilecektir.
5.Araştırmalara yön verecek bilgi üretmek amaçlanmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 005 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content