close

Enter

Log in using OpenID

6 K A SIM 2014, PER ŞEM B E - 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

embedDownload
SALON F
Oturum Başkanları
12:45 – 13:30
Kadın Ürolojisi Oturumu
: Ufuk Memioğlu, Sezen Selvi Altınel
6 KASIM 2014, PERŞEMBE
12:45 – 13:00
Kadın İnkontinansının Değerlendirilmesi ve Yeni İnvaziv Yaklaşımlar
Ali Ergen
13:00– 13:15
İdrar Kaçırmada Cerrahi ve Davranışsal Tedavide Hemşirelik Bakımı
Gülseren Süler
13:15 – 13:30
Ürodinami Ünitesinde Hasta ve Çalışan Güvenliği
Songül Çeçen
13:30 – 14:30
Öğle Yemeği
14:30 – 15:20
Endoüroloji Oturumu
Oturum Başkanları: Aysel Kandemir, Mehtap Albayrak Alp
14:30 – 14:45
Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Tedavi Seçenekleri
Ender Özden
14:45 – 15:00
Taş Hastalığında Perkütan Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Arzu Samsun
15:00 – 15:15
ESWL’de Hemşirenin Rolü
Türkiz Korkmaz
7 KASIM 2014, CUMA
6 KASIM 2014, PERŞEMBE
SALON F
15: 15 - 16:15
Onkoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Yeter Kırdal, İtibar Altan
15:15 – 15:35
Prostatın Anatomisi ve Cerrahisi
Sinan Sözen
15:35 – 15:50
Prostat Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı
Selma Sönmez
15:50 – 16:05
Prostat Cerrahisi Sırasında Hemşirenin Rolü
Mukaddes Özbay
12:15– 13:30
Çocuk Ürolojisi Oturumu
Oturum Başkanları: Aysel Kandemir, Ayşe Kavak
12:15 – 12:30
Konferans - Ürolojide Çocuk Hastaya Yaklaşım
Sezen Selvi Altınel
12:30 – 12:45
Enürezis
İmran Akkaynak
12:45 - 13:00
Vezikoüreteral Reflü
Berk Burgu
13:00 – 13:15
Hipospadias Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Selda Akkemik
13:15 – 13:30
Temiz Aralıklı Kateterizasyon
Sevim İnal
7 KASIM 2014, CUMA
SALON F
13:30 – 14:30
Öğle Yemeği
14:30 – 15:30
Eğitim Oturumu
Oturum Başkanları: Gülseren Süler, Gümüş Çakal, Ufuk Memioğlu
14:30 – 14:45
Ürostomili Hastanın Bakım ve Eğitimi
Elmas Sürmeli
14:45 – 15:00
Üriner Enfeksiyonlardan Korunma ve Eğitim
Çağlar Şahin
15:00 – 15:15
Dosetaksel Kemoterapi Alan Prostat Kanseri Olan Hastalarda Hemşirelik Girişimleri
Yeter Kırdal
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content