close

Enter

Log in using OpenID

4.Sınıf Veli Bülteni EKİM AYI Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenciler

embedDownload
4.Sınıf Veli Bülteni
EKİM AYI
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenciler
Öğrencilerimiz öğretmen ve arkadaşlarına ve okul kurallarına uyum sağladılar.Atölye
çalışmalarına katıldılar.Soluk alıp vermede görevli organların adlarını öğrendiler.Temiz
havanın önemini öğrendiler.Grup çalışmaları yaparak sorumluluk duygusu,kendini ifade
etme becerisi,sosyal ilşkiler geliştirme,birbirlerine öğretme becerisi kazandılar.Kanın vücutta
dolaşımı , nabız ölçme ,konuları işlendi. Stetoskopla kalp atışlarını dinlediler. Kaynak kitaplar
ve elektroy kullanarak pekiştirme çalışmaları yaptırıldı.Egzersiz yapmanın nabza ve soluk alıp
vermeye etkisi kavratıldı öğrenciler birbirlerinin ve kendilerinin nabızlarını ölçtüler.
Matematik Derslerinde öğrencilerimiz
Geometri dünyası, açıların özellikleri, açı ölçü birimleri, açıların çizimi ve ölçümü, ölçülerine
göre açı çeşitleri, ölçüsü verilen açı çizimleri ile ilgili çalışmalar yapıldı.Açının kenar ve
köşelerini belirtir.Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahmini açıyı ölçerek kontrol eder.
Tangram parçaları kullanılarak açı çizdirildi.Eylül ayı çalışmalarına ilaveten matematik
atölyelerine gidip DİDEM BAYSAL öğretmenle atölye çalışmalarına katıldılar. Üçgen ,kare
,dikdörten ,üçgen çeşitlerini öğrendiler. Köşegenleri çizip verilen geometrik şekillerin çevre
hesaplamalarıyla ilgili akıllı tahtada çalışmalar yapıldı.Problemler ve alıştırmalar yapıldı .
Kaynak kitaplardan ve Elektroydan testler çözdürüldü.Simetri konusu verildi bununla ilgili
pekiştici çalışmalar yapıldı.
Türkçe Derslerinde Öğrencilerimiz
Verilen sözcükleri kullanarak AKROSTİŞ çalışmalrı yaptırıldı.29 EKİMMCUMHURİYET BAYRAMI
ile ilgili çalışmalar yapıldı. Atölye öğretmeni GÜLİZAR GÜLOL eşliğinde atölye dersine
katılımları sağlandı.Soruları metne göre yanıtlama çalışmalrı yaptırıldı.Noktalama işaretleri
üzerinde çalışmalar yaptırıldı. Metinlerde geçen atasözleri ve deyimlerin açıklamarı üzerinde
çalışmalar yaptırıldı.Zıt anlamlı, eşsesli, eş anlamlı sözcükler üzerine pekiştirici çalışmalar
yaptırıldı.
İçerik, ifade ve organizasyonda kendi yazısını geliştirmek için tekrar okur, değiştirir ve
düzenler.
Kurgu ve kurgu dişi hikâyeler arasındaki ayrımı anlar ve belirli amaçlar için uygun
kitaplar seçer.
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını
tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası, ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Benzetme, kişileştirme ve metafor( Bir şeyi başka şey ile benzetme) gibi mecazi
anlamları anlar ve kullanır.
Alfabe ve sesli ve sessiz harfler kavratıldı. Okuma saatinde kitap okuma çalışmaları yaptırıldı
ve okunan kitaplar üzerinde yorumlar yaptırıldı,
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerimiz
Bu derste öğrenciler birey olarak kendi özgünlüğünü kabul etmeyi öğrendiler.
Fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu birey olarak yetişmesini öğrendiler.. Kendi örf ve
adetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini
öğrendiler.Hayat serüvenim ve ailemkonusu işlenerek yaşamlarına ilişkin kronolojik sıraya
koymayı öğrendiler.Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrendiler.Kimlik
bilgilerini ve kimlik kartylarını incelediler.ve sosyal bilgiler atölyesinde ÖZLEM ÖZDEMİR
ÖĞRETMENİ eşliğinde derse katılarak konuları pekiştirdiler .Elektroy ve yardımcı kitaplarla
konuları pekiştirme çalışmaları yapıldı.
Din Kültürü Dersinde Öğrencilerimiz
Din ve ahlak hakkında neler biliyorum etkinliği yapıldı(Günah, sevap, Elhamdülillillah, Allah’a
şükür sözcüklerinin anlamları kavratıldı.Dini ifadelerin günlük yaşamlarımızda nerede ve nasıl
kullanıldığını fark etmeleri sağlandı.Dilek ve dularımızda hangi dini ifadeleri kullandığımız
konuları üzerinde çalışmalar yaptırıldı.Ders kitabı üzerinde sorular yanıtlandı.
Trafik Güvenliği dersinde öğrencilerimiz
Trafik Güvenliği dersinde öğrencilerimize kendilerini ve başkalarının hayatının önemli olduğu
sezdirilerek trafik bilinci kazandırıldı. İnsana değer verme, saygı, hoşgörü, duyarlılık,
sorumluluk kelimeleri üzerinde tartışıldı. Güvenli oyun yerleri seçmenin önemi
kavratıldı.Cadde ve sokakların oyun yerleri olmadığı bilinci oluşturuldu.Konu ile ilgili
inecektim zaten öyküsü okundu ve çıkarılan sonuç üzerinde tartışıldı.
İnsan hakları ve demokrasi dersinde öğrencilerimiz
insanın değeri ve her insan değerlidir temaları üzerinde tartışıldı.Demokrasi kavramı verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content