close

Enter

Log in using OpenID

1. Adı: / / 2. Soyadı: 1. Erkek 2. Kadın 3. Baba Adı: 6. Uyruğu: 7. Kodu

embedDownload
YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİ DERLEME FORMU
(LÜTFEN ARKADAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ)
1. Adı:
4. Doğum Tarihi:
2. Soyadı:
5. Cinsiyeti:
1. Erkek
2. Kadın
8. Çift Uyruklu mu:
1. Evet
2. Hayır
/
/
3. Baba Adı:
6. Uyruğu:
7. Kodu:
9. Medeni Durumu:
1. Bekar
2. Evli
3. Boşanmış / Dul
1. Profesör
2. Doçent
3. Yrd. Doçent
4. Öğretim Görevlisi
5. Okutman
6. Uzman
7. Arş Görevlisi
8. Çevirici
9. Eğitim- Öğretim Planlamacısı
10. Akademik Görevi:
11. Görevli olduğu üniversite birimi
:
Üniversite
:
Fakülte
:
Yüksekokul/Enstitü/Araştırma ve
Uygulama Merkezi/Konservatuar
Bölüm
Anabilim Dalı (varsa)
12. Brüt Sözleşme Ücreti
:
Burs Akıyor mı?
:
1. Evet
Cevap Evet (1) ise;
Aldığı Yer:
Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
13. Verdiği Dersler :
Sonbahar
:
:
:
2. Hayır
Aldığı Ücret:
Kış
Yaz
Kredisi(varsa):
14. Bildiği yabancı diller (Bilimsel bir tebliğ yapabilecek seviyede olanları yazınız)
A)
1. Almanca
2. Arapça
3. Frasça
B)
4. Fransızca
5. İngilizce
6. İspanyolca
C)
7. İtalyanca
8. Rusça
9. Diğer (Belirtiniz)
15. Diploma ve Ünvanlar:
A) Önlisans
B) Lisans
C) Y.Lisans
D) Doktora/Tıp.Uz./San.Yet.
E) Yrd. Doç.
F) Doçentlik
H) Profesörlük
Üniversitenin Adı
Dalı
Yabancı Ülke Kodu
10. Bilmiyor
Diploma/unvan
Yılı
16. Daha önce yurt içinde çalıştığı kurumlar:
1.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
2.
3.
17. Yurt dıışnda çalıştıığ kurumlar:
Çalıştığı Kurum:
1.
Çalıştığı Ülke Adı:
2.
3.
18. Bilimsel Çalışmaları:
1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar,
2. Uluslararası kitaplarda basılı yayınlar,
3. Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler,
4. Uluslararası konferanslarda sunulan poster tebliğler,
5. Ulusal dergilerdeki yayınlar,
6. Ulusal konferanslarda sunulan tebliğler,
7. Kitaplar,
8. Diğer (Ders veya kurs notları, vb.),
9. Uluslararası ve/veyaulusal yarışmalarda kazanılan ödüller,
Bilimsel Çalışmaları yukarıda belirtilen başlıklar altında yayınladıkları/basıldıkları yer ve yıllar belirtilerek isimleri ile birlikte ek bir liste olarak
bildiriniz.
19. Son bir yılda yürütülen bilimsel faaliyetleri:
1. Tez Danışmanlığı,
2. Yürüttüğü Proje ve Araştırma Çalışmaları,
3. Kongre ve Konferanslar,
4. Tebliğ, Makale,
5. Verdiği Ders (Öğrenci Sayısı Dahil),
6. Diğer (isim belirtilerek).
İsim belirtilerek ek bir liste olarak bildiriniz.
Öğretim elemanının:
Formu Onaylayanın:
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
/
/
İmzası:
Tarih:
/
AÇIKLAMALAR:
1. Uyruk Kodu, ekli listeden faydalanılarak doldurulacaktır.
2. 15, 16, 17, 18. maddlerdeki bilgilerin bu form ilk defa doldurtulduğu için tüm yabancı uyruklar tarafından doldurulması, bundan sonraki
formlarda ise bu bilgilerin ilk defa çalıştırılacak yabancı uyruklular tarafından doldurulması gerekmektedir.
3. Taralı alanlar Kurumumuz tarafından doldurulacağındanbu alanlara herhangi bir kod yazılmayacaktır.
4. Formu onaylayanın adı-soyadı, onay tarihi doldurulacaktır.
/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content