close

Enter

Log in using OpenID

2. Ders

embedDownload
II. Ders
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’ndan
Avrupa Birliği’ne
Küreselleşme
Boyutu
Genel Olarak
Küreselleşme
Ekonomik
Küreselleşme
Toplumsal
Küreselleşme
Tanım
Ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması,
uluslararası unsurların ise ulusal hale gelmesidir.

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin,
teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslar
arasında yayılması sürecidir.
Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve
dünya genelindeki toplumların içinde bulunulan zaman
diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler
kazanmaya başlamasıdır.
Kültürel Küreselleşme Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi
Teknolojik
Küreselleşme
Politik Küreselleşme
veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin
yaygınlaşması sürecidir.
Bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan
yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki
değişikliklerin uluslararası duruma gelmesi ve dünyaya
yayılmasıdır.
Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan politik yönetim
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Can düzeyde
BAKKALCIgeçerlilik kazanması ve
modellerinin
küresel
yaygınlaşmasıdır.
2
DÖNEMLERE GÖRE
KÜRESELLEŞME

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
3
1940’lar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
4
Ekonomi
1940’lar
Politika
Teknoloji
• Bretton Woods
Uluslararası Para
Sistemi
• 1948 – 1971
• İkinci Dünya Savaşı
• Birleşmiş Milletler
Kuruluyor
• United Nations
• Plastik ürünlerin
yayılması
• İlk kadın çorabı
• Atom Bombası
• GATT Görüşmeleri
• 1948
• Marshall Yardımları
(1948-52)
• Yeni Avrupa
• Yeni Türkiye
• Suudi Arabistan ve
Bölgede petrol
bulunması 1948
• Mikrodalga Fırın
• Kapitalist – Komünist
Sistem ayrışması
• Sömürgeciliğin Sonu
• Hindistan
Endonezya Mısır
bağımsız oluyor.

• İsmet İNÖNÜ
• Türkiye’de
Seferberlik
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
5
1950’ler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
6
1950’ler
Ekonomi
• Roma Anlaşması
• AAA ve AET kuruldu
(1957)
• Batı Avrupa
bütünleşmesi oluştu.
Teknoloji
Politika
Kore Savaşı (19501953)
Süveyş Krizi (1956)
• Jet Motorları
• Tam zamanında (JIT)
üretiminin Toyata
tarafından
uygulanması
• Afrika’da
sömürgelikten çıkış
(1958 ve 1962 yılları
arasında 15 ülkenin
bağımsız olması
 Avrupa ve
Japonya’nın Orta
Doğu’dan kullandığı
petrolün artması
• Transistörlü Radyo
• Adnan MENDERES
• Türkiye NATO’ya
girdi
• AET’ye Başvuru
• Çok partili hayata
Yrd. Doç. Dr.geçildi
Ahmet Can BAKKALCI
• Sabit Disk



7
1960’lar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
8
1960’lar
Ekonomi
• Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü’nün
(OPEC) kurulması
(1960)
• Londra’daki
Eurodollar
Piyasası’nın gelişmesi
• AET içerisindeki
gümrük vergilerinin
kaldırılması (1968)
• Kuzey yarımkürede
otomobil ve
otoyollarının hızla
yayılması, yakıt
tüketiminin artması
Politika

Berlin Duvarı’nın
inşa edilmesi (1961)
 Küba füze krizi
(1962)Doğu Batı’nın
karşı karşıya gelmesi

Vietnam Savaşı
Teknoloji
• Uzaya ilk insanın
(Yuri Gagarin
1961)çıkması
• Aya ilk insanın (Neil
Amstrong, 1969)
ayak basması
• Entegre devrelerin
kullanılması (1961)
 Offshore petrol ve
gaz üretiminin
gelişmesi
• 1960 Darbesi
• Yeşil Devrim
• Süleyman DEMİREL
• Japon Yüksek Hızlı
• Planlı Dönem
Treni
• 12 Eylül 1963
• Hesap Makinesi
•Yrd.Ankara
Anlaşması
• ATM
Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
9
1970’ler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
10
Ekonomi
• OPEC Krizi
• Düşük büyüme hızı,
işsizlik, istikrarsız
fiyatlar, koruma
politikaları
1970’ler
Politika
Teknoloji
• AET Genişlemeleri
• Afganistan Savaşı
• Çin’de dönüşüm
• LCD Ekran
• Disket
• Yazıcı
• Walkman
• Cep Telefonu

• Borçlanmalar
• Petrodolarlar
• Bölgeselleşme
• Avrupa Para Sistemi
1979
• Morotoryum
• Sağ-Sol Çatışmaları
• Kıbrıs Savaşı
• Bolca Seçim
• Ambargo
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
11
1980’ler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
12
Ekonomi
• Neo Liberalizm
• Arz Yönlü Politikalar
• Ekonomik
Küreselleşme
1980’ler
Politika

• Liberalizmin
yayılması
• Dışa Açılma
• Yeni Korumacılık
Berlin Duvarı’nın
yıkılması
• Avrupa Tek Senedi
1987
• Marksist ekonomilerin
çöküşü
• 24 Ocak Kararları
• Liberalizm
• Tam üyelik
başvurusu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Teknoloji
• IBM PC
• Macintosh
• Windows
13
1990’lar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
14
Ekonomi
1990’ler
Politika
Teknoloji
• Soğuk Savaşın
Bitmesi
• Almanya Birleşmesi
• Soğuk Savaşın
Bitmesi
• Pentium
• DVD
• www

• Maastricht
• Kopenhag
Anlaşmaları
• Gümrük Birliği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
15
AVRUPA BİRLİĞİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
EKONOMİ
SİYASET KÜLTÜR
SOSYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
17
ATOM BOMBASI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
18
Avrupa Birliği

 Demokratik Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bir
aile
 28 Üyeli bir entegrasyon
 Bağımsız Birlik, bağımlı üyeler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
19
MONNET- SCHUMAN
DEKLARASYONU

 Fransız Dışişleri Bakanı Robert SCHUMAN (1886-1963)
 Fransız parlamenter Jean MONNET (1888-1979)
 SCHUMAN, 9 Mayıs 1950 tarihinde ki bir konuşmasında
birleşik Avrupa fikrini savunuyor.
 Amaç Avrupa’da savaş oluşmasını engellemek.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
20
• Nazi Almanya’sının siyasi ve ekonomik gücünü ortadan kaldırmak,
yeni Almanya’nın barışçıl davranmasını sağlamak,
• Jean Monnet ve Robert Schuman’ın “Demir-Çelik üretiminde Üst
Kurul Denetimi” önerisi (9 Mayıs 1950),
• Yeni bir Avrupa ilişkisi yaratmak, milliyetçi ve ulusal devlet
anlayışına dayanan görüşleri önlemek,
• Savaş yıkımları nedeniyle yaşanan ekonomik belirsizliği azaltmak,
• İki süper güce politik ve ekonomik olarak birlikte karşı koyabilmek,
• Batıda Sovyet tehdidini en aza indirmek amacıyla birleşmek,
• Batının ekonomik yapılanmasını geliştirmektir.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
21
Altılar 1951

 PARİS ANLAŞMASI
 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
 European Coal and Steel Community
 Be – Ne – Lux
 İtalya
 Almanya
 Fransa
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
22
GENİŞLEME SÜRECİ
1973
1981
Danimarka
İrlanda
İngiltere
1986
Yunan.
1995

2004
Portekiz
Avusturya
GKRK
Bulgaris.
İspanya
Finlandiya
Çek
Cum.
Romanya
İsveç
Estonya
Macaristan
Letonya
Litvanya
Malta
Polonya
Slovakya
Slovenya
23
2013
2007
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Map: Wikimedia Commons
Hırvatistan
Candidates:
Izlanda
FYR
Makedonya
Turkiye
Sırbistan
Karabağ
Potansiyel
üyeler:
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kosova*
* under UNSCR 1244
?
MERKEZ
?
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
24
Roma Antlaşması
Rome Treaty

 Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957
 European Economic Community
 EURATOM Avrupa Atom Ajansı 1957
 Ortak Tarım Politikası (1962)
 Common Agriculture Policy
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
25
Önemli Gelişmeler

 Üye ülkelerin gümrük vergilerinin kaldırılması
(1968)
 Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (1975)
 European Regional Development Fund (ERDF)
 Avrupa Para Sistemi (1979)
 European Monetary System
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
26
Avrupa Parlamentosu

 Avrupa Parlamentosu kuruluyor (1979)
 Avrupa Parlamenter seçimleri yapılıyor
 Her 5 yılda bir
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
27
Avrupa Tek Senedi
Single European Act

 Delor Raporu – Beyaz Kitap – Ortak Pazar için yol
haritası (1985)
 Avrupa Tek Senedi (1986)
 Avrupa’da Soğuk Savaşın Sona Ermesi (1989)
 Almanya’nın birleşmesi (1990)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
28
Sovyetler Ayrılıyor

 Sovyetler Birliği dağılıyor (1991)
 Maastricht Antlaşması imzalanıyor (1991)
 Maastricht Antlaşması yürürlüğe giriyor (1993)
 Tek Pazar Kuruluyor (1993)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
29
Maastricht Antlaşması
1991

 Avrupa Birliği’ni kuran Antlaşma – Anayasa
 Tek para kararı
 Single Currency
 Ortak Dış İşleri ve Güvenlik Politikası
 Common Foreign and Security Policy
 Ortak İçişleri ve Adalet Politikası
 Common Internal Security Policy
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
30
MAASTRICHT KRİTERLERİ

Fiyat İstikrarı
%
Düşük Faiz Haddi
(düşük enflasyon)
Kamu
Finansmanı
Disiplini
31
İstikrarlı Kur
(Düşük kamu
borçlanması ve
Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
bütçeYrd.açığı)
Kopenhag Antlaşması
1993

 Siyasi Kriterler
 Demokrasi – İnsan Hakları v.s
 Ekonomik Kriterler
 İşleyen piyasa ekonomisinin varlığı
 Rekabet baskısına karşı koyabilme
 Uyum Kriterleri – Hukuki Kriterler
 Müktesebat uyumu – (müzakere)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
32
Lizbon Stratejisi 2000

 Avrupa Birliği’nin ekonomik alanda diğer
endüstrileşmiş ülkeler ve ABD ile rekabet
yapabilmesi amacıyla geliştirilmiştir
 Eğitimin bilgi çağına uydurulması
 Yeni yatırım ve araştırmaların yapılması
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
33
URO 2002

 17 ülkeli bir para sistemi
 Avrupa Merkez Bankası
 Ortak Para Politikası
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
34
Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
35
Avrupa Birliği Ne Yapar?

 Vatandaşının Hayat Standardını Yükseltmek İçin
Çalışır
 I. INOVASYON POLİTİKALARI
 II. DAYANIŞMA POLİTİKALARI / DAYANIŞMA
 III. BİRLİK BÜTÇESİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
36
I. INOVASYON POLİTİKALARI

 Günlük hayatı geliştirmek için yeni teknolojiler;
 Toplum – Çevre – Sağlık – Enerji
 Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme
 Enerji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
37
II. DAYANIŞMA POLİTİKALARI

 Dayanışma politikaları bölgesel kalkınmışlık
farklarının kapatılması, istihdam ve sorunlu
endüstrilerin geliştirilmesi için uygulanmaktadır.
 Bölgesel Yardımlar (Yerel – Bölgesel – Kırsal)
 Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikaları
 Sosyal Politikalar
 (Serbest dolaşım – adil ücret – sendika – cinsiyet eşitliği
– iş güvenliği – işçi sağlığı – çocuk, yaşlı, engelli bakımı)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
38
III. BÜTÇE

 Gümrük vergileri
 KDV’nin %1’i
 Üye ülke refah düzeylerine göre katkı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
39
Kim Neden Sorumlu ?

 Avrupa Birliği Tek Başına






Gümrük Birliği’nden
Tek pazarın rekabet yapısının korunmasından
EURO kullanan ülkelerin para politikalarından
Denizlerdeki biyolojik kaynakların korunmasından
Ortak Ticaret Politikasından
Birlik Yasalarının çıkarılmasından
 SORUMLUDUR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
40
Kim Neden Sorumlu ?
 Avrupa Birliği ve Üye Ülke
Birlikte








Ortak Pazarın uygulanmasından
Lizbon stratejisinin yürütülmesinden
Ekonomik ve sosyal uyumdan
Tarım ve balıkçılık uygulamalarından
Çevrenin ve tüketicinin korunmasından
Ulaştırma – Enerji politikalarından
Özgürlük – Güvenlik – Adaletten
Araştırma Geliştirme – Teknoloji – Uzay araştırmalarından
 SORUMLUDUR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
41
Kim Neden Sorumlu ?

 Üye Ülke Sorumlu AB Koordinatör / Destekleyici






İnsan sağlığının geliştirilmesi – korunması
Endüstri
Kültür
Turizm
Eğitim
Yönetimde işbirliği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content