close

Вход

Log in using OpenID

CEN 335 Computer Networks

embedDownload
Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri Derslerinin
Laboratuvar-Uygulama-Proje Kılavuzu
Bu kılavuz, sanallaştırma platformunu ve uygulamaları yapılandırmada kullanılan
temel işlemleri özetlemektedir. Kullanıcıların kılavuzda örnek olarak tanımlanan veri,
ve değişkenleri kendi tanımlarına göre değiştirmeleri gerekmektedir !!
İÇİNDEKİLER
1. ORACLE VM VirtualBox Sanallaştırma Platformunu Yapılandırma
2. Sanal Sistem Klonlama ve Kullanıma Hazırlama
3. Sanal Sistem Ağ Bağdaştırıcılarının Protokol Ayarları
4. Host-only Sanal Ağının Yapılandırma
4.1. Ana Sistem Host-Only Ağ Bağdaştırıcısını Yapılandırma
4.2. Host-Only Ağı DHCP Hizmetini Yapılandırma - Kullanıma Açma
4.3. Host-Only Ağı DHCP Hizmetini Durdurma
5. Ana Sistemde (Host) Ağ Geçidi Hizmetlerini Yapılandırma
5.1. MS W’7 ICS (Internet Connection Sharing) Hizmetini Yapılandırma
5.2. MS W’7 Kapı Yönlendirme (Port Forwarding) Hizmetini Yapılandırma
6. W’XP/W’7 IP Paket Yönlendirme Hizmetini Kullanıma Açma
7. Wireshark Uygulamasında Özet Rapor Hazırlama
8.
Sanallaştırma ve Uygulama Platformu

ORACLE VM VirtualBox (64 bits) v4.3.16
https://www.virtualbox.org

Wireshark (64 bits)
v1.12.1
https://www.wireshark.org

TigthVNC viewer (64 bits)
v2.7.10
http://www.tightvnc.com

WinSCP
v5.5.5
http://winscp.net

PuTTY
v0.63
http://www.putty.org/
Temel Tanimlar
Oracle VM VirtualBox sanallaştırma platformu gerçek ve sanal sistemleri ve bunların üzerlerinde çalışan donanım ve
yazılımı aşağıda özetlenen karşılıklarıyla tanımlamktadır.
 Host System: Ana Sistem. Oracle VM VirtualBox sanallaştırma
platformunun çalıştığı gerçek bilgisayar
 Host Operating System: Ana İşletim Sistemi. Ana (gerçek) sistemde
çalışan İşletim Sistemi (kurulu laboratuvarda Windows7)
 Virtual Machine/Guest Sistem: Sanal Sistem. Sanallaştırma
platformunda yaratılan sanal bilgisayar sistem
 Guest Operating System: Konuk İşletim Sistemi. Sanal system
üzerinde çalışan işletim sistemi (CentOS7, W’XP, …)
 Host Only Network Adapter: Host-Only Ağ Bağdaştırıcı
Ana ve sanal sistemleri özel yerel ağa (Host-Only-Network) bağlayan
sanal ağ bağdaştırıcı
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 1/8-
1. ORACLE VM VirtualBox Sanallaştırma Platformunu Yapılandırma
Oracle VM VirtualBox sanallaştırma platformu kurulduktan sonra yapılandırılması/denetlenmesi
gereken özelliklere, sol alt pencerede gösterilen, yönetici ekranında (Oracle VM VirtualBox
Manager) yer alan “Tercihler” (Preferences) sekmesinde erişilir.
Oracle VM VirtualBox yönetici ekranında sol pencerede gösterilen sanal sistemler, “varsayılan
sistem dosyası” (Default Machine Folder) olarak adlandırılan dosyada tutulmaktadır (sağ alt
pencere). Bu dosyayı sistemin diğer kullanıcılarıyla paylaşılmak istemiyorsanız, “genel tanımlar”
(General) sekmesini seçip “varsayılan sistem dosyası” (Default Machine Folder) güncelleyin.
Ana sistemin ve sanal bilgisayarların bağlanabilecekleri sanal yerel ağı (Host-Only-Network)
yapılandırmak için, sol alt pencerede gösterilen yönetici ekranında “Ağ” (Network) sekmesini seçip
“Host-Only Networks” alanını açın ve onarım simgesini (tornavida şekli) tıklayın. Diğer ağ türü
“NAT Networks” laboratuvar/proje çalışmalarında kullanılmayacaktır.
Seçilen Host-Only sanal ağına ilişkin tanımlar sağ alt pencerede gösterilmektedir. Ana bilgisayarın
“Host-Only” ağına bağlandığı sanal bağdaştırıcının IP adresi “Bağdaştırıcı” (Adapter) ekranında
tanımlanmıştır. Bu bağdaştırıcının varsayılan IP adresi bu ekrandan değiştirillebileceği gibi, ana
sistemdeki diğeri bağdaştırıcıları denetleyen sistem ekranından da güncellenebilir (ayrıntılı bilgi için
Host-only Sanal Ağının Yapılandırılması - 4. bölüm- adımlarına bakın).
Ana sistemin, sanal bilgisayarları dış ağlara bağlayan köprüleme “Bridging” hizmetini vermesi için,
laboratuvar bilgisayarınızı dış ağa bağlayan bağdaştırıcıda bu sürücünin etkin olmasa gereklidir.
Control Panel=>View Network Status and Tasks=> Change Adapter Settings izini kullanarak
bilgisayarınızı yerel ağa bağlayan bağdaştırıcıyı seçin ve özelliklerini yapılandırma menüsüne
ulaşın; “VirtualBox Bridged Network Driver” kutucuğunu seçip onaylayın (alt pencere).
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 2/8-
2. Sanal Sistem Klonlama ve Kullanıma Hazırlama
Sanal sistemleri VBOX a kattığınız prototipleri “klonlayarak” yaratıp, çoğaltabilirsiniz. Aşağıdaki
sunulan yöntemde kullanılan “XP-SP3-Ref” prototip dosya adı örnek olarak verilmiştir, bu ad yerine
kurduğunuz sanallaştırma sisteminizde kayıtlı karşılığını kullanın.
Klonlama:
 Oracle VM VirtualBox çalıştırın, XP-SP3-Ref sanal bilgisayar prototipini şeçin (sol alt pencere)
 Machine => Clone sekmelerinden klonlama menüsüne gidin (sol alt pencere)
 Clone Virtual Machine menüsünden (sağ alt pencere):
 sisteminizi aşağıda tanımlı biçime göre adlandırın
“İşletim Sistemi - Öğrenci numaranız – Son ek”
o İşletim Sistemi: XP, W7, WS2008, CentOS6-2 .
o Öğrenci No: 1107xxxxx
o Son ek: yarattığınız aynı tür sanal sistemleri biri birlerinden ayırmak için onlara XPnnnn -1, XP-nnnn-www gibi son eki sıra numarası, sunucu adı verebilirsiniz.
 Klonladığınız sistemdeki ağ bağdaştırıcılarının MAC adreslerini yenilemek üzere
“reinitialize the MAC address” kutucuğunu seçin ve Next düğmesine basın
 Clone Type menüsünde Full clone seçeneğini işaretleyin ve Clone düğmesine basın
Klonlanan Sistemi Kullanıma Hazırlama:
 Sanal sistem yaratıldıktan sonra, şeçip Machine->Settings menüsünü açın (sol alt pencere)
 XP-xxxx-1 Settings menüsünden sistemin önemli parametrelerini değiştirebilirsiniz. Örneğin:
 Sistem adını “General” girişini tıklayıp açılan kutuyu doldurarak güncelleyebilirsiniz;
 ağ bağdaştırıcıların özelliklerini “Network” menüsünü açıp, istenen bağdaştıcıyı üst
sekmelerden (örneğin Adapter 1) seçtikten sonra değiştirebilirsiniz. Deneylerimiz için
Promiscuous Mode kutucuğunda Allow All seçeneğini işaretleyin (sağ alt pencere)
 XP-xxxx-1 sistemini Start tuşunu kullanarak başlatın
 Sisteminizi Computer Administrator hesabından ( Control Panel=>User Accounts =>
Administrator Account=> Create a Password seçeneği) şifreleyin. Böylece sanal
makinanızı başkalarının yanlışlıkla kullanmasına karşı korumuş olursunuz.
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 3/8-
3. Sanal Sistem Ağ Bağdaştırıcılarının Protokol Ayarları
Sanal sistemlerin ağ bağdaştıcı protokol ayarlarını yapmadan önce, bu bağdaştırıcıların doğru ağa
ağlı olduklarını (Host-only Adapter, Bridged Adapter, Internal Network ..) Oracle VirtualBox
Manager denetim arayüzünden doğrulayın.
İşlemler:
 Sanal makinanızın Local Area Connection Properties menüsünü açın (1.pencere)
(Control Panel=>Network Connections => Local Area Connection=> Properties)
 Internet Protocol (TCP/IP) dışındaki seçenekleri
 Client for Microsoft Networks
 File and Printer Sharing for Microsoft Networks
 QoS Packet Scheduler
kaldırın (kutucuklardaki işaretleri boş bırakarak) ve OK tuşuyla güncelleyin
 Internet Protocol (TCP/IP) seçeneğini işaretleyip Properties sekmesine basın (2.pencere)
 Internet Protocol (TCP/IP) Properties menüsünde (3. pencere) Advanced tuşuna basın
 DNS ve WINS sekmelerindeki parametreleri aşağıdaki pencerelerde gösterildiği gibi
güncelleyip, her biri için OK tuşuna basın.
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 4/8-
4. Host-only Sanal Ağının Yapılandırma
VBOX’ta yaratılan sanal sistemler aralarında ve Ana Sistemle (Host), ağ bağdaştırıcıları “Hostonly” sanal ağına bağlanarak iletişim kurabilirler. VBOX sanallaştırma yazılımının varsayılan
kurulumu bu amaçla Ana Sistemde:
 “Virtual-Box Host-only Ethernet Adapter” adlı sanal bir bağdaştırıcı yaratır;
 bu bağdaştırıcıya 192.168.56.1/24 IP adresini atar;
 “Host-only” sanal ağına DHCP hizmeti vermek üzere, IP adresi 192.168.56.254/24 olan
sanal bir DHCP sunucusunu çalıştırır.
Ana Sistemde (Host) yaratılan “Virtual-Box Host-only” ağ bağdaştırıcının protokol ayarları, işletim
sisteminde bulunan araçlarla, gerçek ağ başdaştırıcıları gibi yapılır. Sanal DHCP sunucusunun
sınırlı ayarları Oracle VM Virtual-Box Manager denetim yazılımıyla yapılır. Ayrıntılı ayarlar için
sanallaştırma yazılımının El Kitabına başvurun.
4.1 Ana Sistem “Virtual-Box Host-only” Ağ Bağdaştırıcısını Yapılandırma
Ana Sistem “Virtual-Box Host-only” ağ bağdaştırıcının, herhangi bir nedenle değişen, ayarlarını
laboratuar uygulamaları için saptanan değerlerle güncellemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 Control Panel=>View Network Status and Tasks menüsünden (sol alt pencere) VirtualBox
Host-Only Network tıklayın
 açılan Virtualbox Host-Only Network Status menüsünden Properties butonunu tıklayın
 açılan Virtualbox Host-Only Network Properties menüsünde (sağ alt pencere) Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dışında kalan tüm seçenekleri kaldırıp, OK tuşunu tıklayın
 Host-only Adapter ağ bağdaştırıcının IPv4 ayarları için, Properties menüsünü açın (sol alt
pencere) ve istenen IP adresini girin (varsayılan laboratuar adresi 192.168.56.1)
 Properties menüsünde “Advanced” tuşuna basın
 DNS sekmesinden (sağ alt pencere), “Register this connection’s address in DNS” seçimini
kaldırıp OK tuşuna basın
 WINS sekmesinden “Enable LMHOSTS lookup” seçimi kaldırın, ve “Disable NetBIOS over
TCP/IP” opsiyonunu seçtikten sonra OK tuşuna basın.
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 5/8-
4.2 “Host-Only” Ağı DHCP Hizmetini Yapılandırma / Kullanıma Açma
 Oracle VM Virtual-Box Manager denetim arayüzünden File->Preferences yolunu kullanarak
VirtualBox Settings menüsünü açın, Network seçeneğini tıklayın (sol alt pencere)
 sol alt pencerede gösterilen VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter bağdaştıcısını tıklayın,
ya da onarma butonuna basın (tornavida işareti)
 Host-only Network Details menüsünde DHCP sekmesini seçin (sağ alt pencere)
 Enable Server kutucuğunu işaretleyin; laboratuvar için saptanan değerleri girip onaylayın ve
denetim yazılımını yeniden başlatın
 DHCP sunucu IP adresi: 192.168.56.2 (varsayılan laboratuar adresi)
 DHCP sunucu ağ maskesi: 255.255.255.0 (varsayılan laboratuar maskesi)
 atanacak IP adres öbeği: 192.168.56.128 - 192.168.56.224 (varsayılan lab. adresleri)
4.3 Host-Only Ağı DHCP Hizmetini Durdurma
DHCP hizmetinin Host-Only ağında çalışmasını idurdurmak için Oracle VM Virtual-Box Manager
denetim arayüzünü kullanarak aşağıda tanımlanan adımları uygulayın:
 Oracle VM Virtual-Box Manager denetim arayüzünden File->Preferences yolunu kullanarak
VirtualBox Settings menüsünü açın, Network seçeneğini tıklayın (sol alt pencere)
 sol alt pencerede gösterilen VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter bağdaştıcısını tıklayın,
ya da onarma butonuna basın (tornavida işareti)
 Host-only Network Details menüsünde DHCP sekmesini seçin (sağ alt pencere)
 Enable Server kutucuğunu işaretini kaldırıp onaylayın ve denetim yazılımını yeniden başlatın
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 6/8-
5. Ana Sistemde (Host) Ağ Geçidi Hizmetlerini Yapılandırma
5.1 MS W’7 NAT/ICS (Internet Connection Sharing) Hizmetini Yapılandırma
“Host-only” ağına bağlı sanal sistemlerin dış ağlara (Internet) ana sistem aracılığıyla erişimini
sağlayan adresi dönüştürme (NAT) hizmeti MS sistemlerinde ICS (“Internet Connection
Sharing”) olarak adlandırmaktadır. Ana sistemde bu hizmeti yapılandırmak için:
 Control Panel=>View Network Status and Tasks menüsünü açın (bölüm 4.1 sol pencere)
 “Change Adapter Settings” bağını tıklayarak, ana sisteminizi Üniversite ağına bağlayan
bağdaştırıcıyı seçin, bağlantı durumu “Local Area Connection Status” menüsünü açın;
özellikler “Properties” seçeneğ,nden “Local Area Connection Properties” menüsüne ulaşın
 Local Area Connection Properties” menüsünde “Sharing” sekmesini seçerek aşağıda sol
pencerede gösterilen paylaşım seçeneklerine ulaşın;
 ilk kutucuğu işaretleyerek paylaşımı açın; ana bilgisayarda ikiden fazla ağ bağdaştırıcı
varsa, bunlar sol pencerede gösterildiği gibi listelenecektir; bunlardan VirtualBox HostOnly Network bağlantısını seçin;
 ikinci kutucuğu boş bırakarak diğer sistemlerin paylaşımı denetleme izinini kaldırın; ICS
hizmetini OK butonuyla onaylayarak başlatın.
 Bu aşamada sistem Host-Only ağ bağdaştırıcı IP adresinin 192.168.137.1 olarak değişeceği
uyararısnı yapacaktır; uyarıyı kabul edin (“YES”); değişen adresi daha sonra düzeltin.
5.2 MS W’7 Kapı Yönlendirme (Port Forwarding) Hizmetini Yapılandırma
 Ana Sistemi dış ağa bağlayan bağdaştırıcının özellikleri “Local Area Connection Properties”
menüsü “Sharing” sekmesinin altındaki ayarlar “Settings” butonuna basın (sol üst pencere)
 açılan “Advanced Settings” menüsünde Web Server (HTTP) kutucuğunu işaretleyip düzelt
“EDIT” tuşuna basın (sol alt pencere)
 “Service Settings” menüsünde iç ağa bağlı Sunucunun IP @ girip onaylayın (sağ alt pencere)
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 7/8-
6. W’XP / W’7 IP Paket Yönlendirme Hizmetini Kullanıma Açma
Ağ trafiğini yönlendiren hizmetler, amaçlanan hizmet türleri gereği, Microsoft işletim sistemlerinde
yer almamaktadır. Ancak, bu sistemlerde ağ trafiğine yönelik sınırlı hizmetler de verilebilmektedir.
Bunlardan biri W’XP, W’7 vb. sistemlerde IP paket yönlendirme hizmetidir. Bu işlev kullanıma
açıldığında, işletim sistemi bilgisayara bağlı ağ bağdaştırıcılara gelen paketler dışındaki diğer
paketleri de kabul edip, ilgili ağ bağdaştırıya yönlendirip, iletir.
W’XP, W’7 sistemlerinde paket yönlendirme işlevinin verildiği “ipconfig /all” komutu ile görülebilir
Aşağıda, 1. Penceredeki çıktıda yer alan “IP Routing Enabled : No” bilgisi, sistemin bu hizmeti
vermek için yapılandırılmadığını göstermektedir.
İşlemler: W’XP paket yönlendirme işlevinin yapılandırılması
 “REGEDIT.EXE” programını Start => Run arayüzünü kullanarak çalıştırın (bu işlem W’7, Vista
vb. sistemlerde arama kutusu “Search Box” aracılığı ile yapılabilir).
 Açılan pencerede “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters” alt
veri kümesine erişin (pencere 2).
 “Registry Editor” menüsündeki seçenekler arasında “IPEnableRouter” parmetresini tıklayın ve
açlan alt menüde “1” değerini girin.
 İşlemin etkinleşmesi için W’XP sistemini yeniden başlatın (W’7 de bu işlem gerekmemektedir)
7. Wireshark Uygulamasında Özet Rapor Hazırlama
Wireshark paket yakalama işlevini durdurduktan sonra raporlamak istediğiniz paketleri seçin.
Seçme işlemini, yakalanan paketleri süzerek te yapabilirsiniz (1.pencere).
İşlemler: Özet Rapor Yaratma
 “Wireshark File => Print sekmesinde, “Plain text” ve “Output to a File” kutucuklarını işaretleyin
 “Output to file” alanına dosya adı ve yolunu “D:\YourDirName\YourStudentId.txt” yazın ve
“Displayed” sekmesini seçin (D:\YourDirName kılavuzu yoksa yaratın)
 yalnız “Packet summary line” seçeneğini işaretleyip, “Print” düğmesine basın.

“xxx.txt” dosyasında aşağıda gösterilen özet rapor benzerinin bulunduğunu denetleyin
No.
Time
Source
Destination Protocol Length
1
6
0.000000000
0.000629000
08:00:27:00:a4:54
192.168.56.1
ff:ff:ff:ff:ff:ff
ARP
192.168.56.11 HTTP
42
304
Info
Who has 192.168.56.11? Tell 192...
GET / HTTP/1.1
2014-15 Akademik Yılı Sürüm 26.10.2014
-sayfa 8/8-
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 590 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа