close

Вход

Log in using OpenID

arı daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha

embedDownload
doğruluk
doğruluk
la koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kaynakları daha fazla
fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kaynakları daha f
yoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyo
la üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazl
aha fazla üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştifazla koru
la koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kaynakları daha faz
fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kaynakları daha
ı daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kaynakları
akları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz kayna
kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyoruz k
yoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla üretiyo
üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha fazla ü
a fazla üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz daha
aha fazla üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz dah
uz daha fazla üretiyoruz kaynakları daha fazla koruyoruz yaşamları iyileştiriyoruz
Monsanto Tedarikçisi
Davranış Kuralları
Turkish
İÇINDEKILER
GIRIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MONSANTO TEDARİKÇİLERİ İÇİN DAVRANIŞ
KURALLARININ TEMELİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bilimsel Araştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Doğruluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kaliteli Ürünler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Karşılıklı İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Düzenlemelere Uyum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Şeffaflık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Adil Pazarlama Uygulamaları. . . . . . . . . . . . . 10
Paylaşma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Yararlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MONSANTO’NUN DÜNYAYA TAAHHÜDÜ . . . . . . 11
Saygı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sürdürülebilirlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sonuçlara Ulaşma Doğrultusunda Şirketi
Sahiplenmek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Çevreyi Korumak ve Çevre Güvenliği . . . . . . . 11
Çalışmak İçin Mükemmel Bir Yer Yaratmak. . . 2
MONSANTO COMPANY DAVRANIŞ
KURALLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TEDARİKÇİ İLE MONSANTO ARASINDAKİ
KARŞILIKLI GÜVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MONSANTO İLE TEDARİKÇİNİN İNSANLARA
KARŞILIKLI TAAHHÜTLERİ . . . . . . . . . . . . . . . 4
Emniyetli, Sağlıklı ve Güvenli
İş Ortamları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
İnsan Haklarına Saygı. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kişisel Bilgi Gizliliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONSANTO’YA TAAHHÜDÜMÜZ. . . . . . . . . . . . . 6
Yasal Uyum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uluslararası Ticaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
İşle İlgili Hediyeler ve Ağırlama . . . . . . . . . . . 6
Şirketin Varlıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bilgi Güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gizli ve Müseccel Bilgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fikrî Mülkiyet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dürüst Mali Kayıtlar Tutmak . . . . . . . . . . . . . 8
Dış İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
i
BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA, KALİTELİ ÜRÜNLERE,
DÜZENLEMELERE UYUMA VE ADİL PİYASA
UYGULAMALARINA TAAHHÜT . . . . . . . . . . . . . 9
Rüşvet veya Yolsuzlukla Mücadele
Uygulamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Etik Para İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Antitröst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM. . . 13
İrtibat Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Raporlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GİRİŞ
Monsanto Company, toplum için yaptığımız
mükemmel işleri göstererek güven
geliştirmeye taahhütlüdür. Daha fazla
üreterek, kaynakları daha fazla koruyarak
ve dünya genelinde yaşamları iyileştirerek,
gezegenimizi korumak üzere sürdürülebilir
tarıma olan taahhüdümüzü hayatımızın bir
parçası yapıyoruz. Sorumluluk duygusuyla
öncülük etme uğraşımızda, tedarikçi tabanımızı
seçerken ve onlarla çalışırken doğruluğa
taahhütlüyüz. Beklentimiz, benzer taahhütleri
olan tedarikçilerle çalışmaktır.
Tedarikçi Davranış Kuralları, Monsanto’ya ve
dünya genelindeki alt şirketleri ve iştiraklerine
ürün veya hizmet temin eden Tedarikçiler
için genel anlamda geçerli olma amacını taşır.
Bir Tedarikçinin Monsanto Tedarikçi Davranış
Kurallarına uyması, Monsanto’nun söz konusu
Tedarikçiyle bir iş ilişkisini başlatmayı veya
devam ettirmeyi düşündüğü sıradaki karar
verme sürecinde önemli rol oynayacaktır. Bir
Tedarikçinin bu Tedarikçi Davranış Kurallarına
uymaması, Monsanto’nun o Tedarikçiyle
olan ilişkisini tekrar değerlendirmesine
neden olacaktır (söz konusu ilişkiyi sözleşme
haklarımız ve ilgili yasalar çerçevesinde
feshetmek dahil).
MONSANTO TEDARİKÇİLERİ İÇİN
DAVRANIŞ KURALLARININ TEMELİ
Monsanto Güvencesi, Monsanto Tedarikçileri
İçin Davranış Kurallarının temelidir.
Monsanto Güvencesi, işimizi yapma şeklimize
olan taahhüdümüzdür. Bizi daha fazla
dinlemek, hareketlerimizi ve etkilerini geniş
çapta düşünmek ve sorumlu bir şekilde liderlik
yapmak zorunda bırakan bir bildirimdir. Öz
değerlerimizi harekete dönüştürmemize,
kim olduğumuzu ve neleri savunduğumuzu
netleştirmemize yardım eder.
Doğruluk
Doğruluk, yaptığımız her şeyin temeli olup,
dürüstlük, nezaket, tutarlılık ve cesareti
içine alır. Bu değerlerin üzerine aşağıdakileri
yapılandırmaya kararlıyız:
1
Karşılıklı İletişim
Farklı görüş açılarını dikkatle dinleyecek ve
düşünceli ikili iletişimlere gireceğiz. Toplumun
ve birbirimizin gereksinim ve kaygılarını daha
iyi ele almak için sorunları anlama kapasitemizi
genişleteceğiz.
Şeffaflık
Bilgilerin bulunabilir, erişilebilir ve anlaşılır
olmasını sağlayacağız.
Paylaşma
Gelişmekte olan ülkelerde bilimsel anlayışı
ilerletmek, tarımı ve çevreyi iyileştirmek,
ürünlerin kalitesini artırmak ve çiftçilere yardım
etmek için bilgi ve teknolojiyi paylaşacağız.
Yararlar
Güvenilir ve yenilikçi bilimin yanı sıra düşünceli
ve etkili gözetim kullanarak müşterilerimize
ve çevreye yararlı yüksek kaliteli ürünler
vereceğiz.
Saygı
Dünya genelinde insanların dinsel, kültürel
ve etik kaygılarına saygı göstereceğiz.
Çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz
yerlerdeki toplumların, müşterilerimizin,
tüketicilerin ve çevrenin güvenliği en yüksek
önceliğimiz olacaktır.
2
Sonuçlara Ulaşma Doğrultusunda Şirketi
Sahiplenmek
Yön, rol ve sorumluluk netliği oluşturacak;
müşterilerimiz ve dış ortaklarımızla güçlü
ilişkiler kuracak; akıllı kararlar verecek;
şirketimizin kaynaklarını koruyacak; ve
hemfikir olduğumuz sonuçları elde etmek için
sorumluluk yükleneceğiz.
Çalışmak İçin Mükemmel Bir Yer
Yaratmak
Kişi ve düşünce farklılıkları sağlayacağız;
yenilik, yaratıcılık ve öğrenmeyi teşvik
edeceğiz; dışlayıcı olmayan takım çalışması
uygulayacağız; ve çalışanlarımızı ödüllendirip
takdir edeceğiz.
MONSANTO COMPANY DAVRANIŞ
KURALLARI
Tedarikçilerimizden beklediğimiz davranışlar,
kendimizden beklediğimiz davranışlardan
fazla değildir. Monsanto’nun, çalışma ve iş
faaliyetlerimizi yürütme doğrultusundaki
beklentilerimizi daha derinlemesine tanımlayan
şirket içi İşyeri Davranış Kuralları vardır.
Tedarikçilerin bu linki açarak Monsanto İşyeri
Davranış Kuralları hakkında bilgi edinmeleri
teşvik edilir:
http://www.monsanto.com/whoweare/pages/
business-conduct.aspx
TEDARİKÇİ İLE MONSANTO ARASINDAKİ KARŞILIKLI GÜVEN
Tedarikçilerimiz, Monsanto’nun şirket
olarak başarısında önemli bir rol oynarlar.
Tedarikçilerimiz daima karşılıklı saygı ve güven
ilişkisi içinde olmak isteriz. Bu doğrultuda,
mevcut veya müstakbel Tedarikçilerle olan
ilişkilerimizde dürüstlüğe değer veririz. Bütün
sözleşmeler adil bir şekilde görüşülmeli ve
aldatmaca veya yanlış bilgi içermemelidir.
Ayrıca, Monsanto’ya mal veya hizmet sağlayan
Tedarikçileri adil bir şekilde seçeceğiz.
Seçimlerimizi, asla adil olmayan ön yargı veya
diğer uygunsuz ya da yasa dışı nedenlere
dayanarak değil, Tedarikçinin kalitesi, güvenlik
kayıtları, teknik kapasitesi, geçmiş deneyimi,
güvenilirliği, maliyet, zaman programı ve
bulunabilirlik gibi nitelikleri içeren bütün ilgili
bulguları doğru şekilde tartarak ve bu Tedarikçi
Davranış Kurallarıyla uyumlu bir şekilde
yapacağız.
3
MONSANTO İLE TEDARİKÇİNİN İNSANLARA KARŞILIKLI TAAHHÜTLERİ
Emniyetli, Sağlıklı ve Güvenli İş Ortamları
İnsan Haklarına Saygı
Monsanto’da emniyet ve güvenlik
herkesin sorumluluğudur. Emniyet
tehlikeleri içermeyen ve her çalışanın,
ziyaretçinin veya müşterinin yanı sıra
içinde çalıştığımız toplumların sağlık
ve emniyetini destekleyen bir iş ortamı
oluşturmakta kararlıyız.
Monsanto, insan haklarını koruma,
ilerletme ve bu haklara saygı duyma
şeklindeki taahhüdümüzle tutarlı bir
şekilde, İnsan Hakları Politikasını 2006
yılında benimsemiştir. Bu konuda daha
fazla bilgi için lütfen kurumsal internet
sitemizdeki “Monsanto’nun İnsan
Haklarına Taahhüdünü”ne başvurun.
Benzer şekilde, Tedarikçilerin bulundukları
konum ve işyerleri için geçerli olan yasa
ve düzenlemelere uymalarını bekleriz. İşle
ilgili yaralanma ve hastalıklardan yoksun bir
işyeri elde etmek için sürekli çaba sarf eden
Tedarikçilere değer veririz. Monsanto’nun
Temsilcisi, Monsanto’nun güvenlikle ilgili çeşitli
prosedür ve politikaları hakkındaki bilgilerin
Tedarikçiler için hazır olmasını temin edecektir.
Tedarikçilerimizden, Monsanto’ya sağladıkları
ürün ve hizmetlerle ilgili olarak doğan
güvenlik sorunları üzerinde bizimle yakından
çalışmalarını bekleriz.
4
Tedarikçilerimizden, ilgili tüm istihdam ve iş
yasalarına uymalarını bekleriz. Bunlara, ırk,
cilt rengi, din, cinsiyet, yaş, ulusal köken,
engellilik, askerlik statüsü, cinsel kimlik,
cinsel ifade, (gerçek ya da kimlik, hareketler,
beyanlar veya birliktelikler dolayısıyla
zannedilen) cinsel yönelim ya da ilgili yasaların
koruması altındaki diğer özellikler nedeniyle
herhangi bir kişiye karşı herhangi bir istihdam
süresi, koşulu veya ayrıcalığı çerçevesinde
ayrımcılık yapılmasını yasaklamak dahildir.
Uygun olduğu zaman Monsanto, Tedarikçilerin
ilgili istihdam ve iş yasalarına uyup uymadığını
saptamak üzere onların muhasebe defterlerinin,
kayıtlarının ve çalışanlar tarafından kullanılan
tesislerinin, Monsanto adına hareket eden
üçüncü şahıslar veya Monsanto tarafından
makul ölçüde denetlenmesine Tedarikçilerin izin
vermesini bekler.
Ayrıca Monsanto, tantal, kalay, tungsten veya
altın içeren malzemelerin Tedarikçilerinden
bu madenlerin çıkarıldığı yerleri bilmelerini ve
sorulduğu takdirde sözü edilen içerik ve kaynak
bilgilerini Monsanto’ya temin etmelerini bekler.
Eğer bir Tedarikçi, Monsanto çalışanlarına
ait bilgilerin izinsiz olarak açıklanmasından
veya açıklanma olasılığından haberdar olursa,
Tedarikçinin bu durumu derhal İnternet:
www.contactBCOglobal.com; Eposta:
[email protected]; Posta:
Post Office Box 21526, St. Louis, Missouri
63132 ABD veya http://www.monsanto.com/
whoweare/pages/business-conduct.aspx
kanalıyla Monsanto İşyeri Davranış Kuralları
Bürosuna bildirilmesini bekleriz.
Kişisel Bilgi Gizliliği
Kişisel bilgiler arasında, geçmişte
çalışılan yerler, devlet tarafından verilen
kimlik numaraları, irtibat bilgileri,
medeni hal, adli sicil ve tıbbi geçmiş
bulunabilir.
Tedarikçilerden, Monsanto çalışanları,
müşteriler ve üçüncü şahıslara ilişkin olarak
Monsanto’nun Tedarikçilere verdiği veya
Tedarikçiler tarafından elde edilen kişisel
bilgileri, ilgili veri gizliliği yasalarıyla tutarlı bir
şekilde korumalarını bekleriz.
5
MONSANTO’YA TAAHHÜDÜMÜZ
Yasal Uyum
Tedarikçilerden, Monsanto ile ilgili işlerini
ilgili yasa, kural ve düzenlemelere tam olarak
uyarak yürütmek için özenle çalışmalarını
bekleriz.
Uluslararası Ticaret
Bir Tedarikçinin Monsanto ile olan işi
uluslararası ticaret içeriyorsa, Monsanto
Tedarikçiden ekonomik yaptırımlar, gümrük
gereklilikleri ve ihracat kontrolleri dahil
olmak üzere ilgili uluslararası ticaret kontrol
yasa ve düzenlemelerini anlamasını ve
bunlara uymasını bekler. Uygulanabilir
olduğu zaman, Tedarikçiler, ilgili ihracat
ve ithalat düzenlemelerine uyumu temin
etmek üzere gerekli ürün spesifikasyonlarını
ve ilgili belgeleri Monsanto’ya verecektir.
Ayrıca, Monsanto’nun işiyle bağlantılı olarak,
Tedarikçiler Amerika Birleşik Devletleri
tarafından onaylanmayan hiçbir boykota
katılmamalı ve bu tür onaylanmamış
herhangi bir boykotun desteklendiği şeklinde
yorumlanabilecek bilgi vermemelidir.
6
Gerektiğinde Tedarikçiler, Yetkilendirilmiş
Yükümlü (AEO) standartları, ABD İç Güvenlik
Bakanlığının Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret
Ortaklığı (C-TPAT) girişimi ve Tedarikçilerin
Monsanto ile çalıştıkları ülkelerdeki ilgili küresel
tedarik zinciri güvenlik programları uyarınca
kendi tedarik zincirlerinin güvenliğini temin
edecek uygulama ve prosedürleri harekete
geçirmelidir.
İşle İlgili Hediyeler ve Ağırlama
Hediyelerin, yemeklerin ve ağırlama
etkinliklerinin ilişki geliştirmek için olumlu bir
şekilde kullanılabileceğinin bilincindeyiz. Ancak,
bu konular aynı zamanda doğruluk açısından
gerçek veya görünüşte sorunlar da sunabilir.
Dolayısıyla, Monsanto çalışanlarına uygunsuz
hediyeler, yemekler, ağırlama etkinlikleri, iş
olanakları, ayrıcalıklar, dış istihdam (aile üyeleri
için istihdam dahil) veya diğer değerli şeyler
ya da maddeler teklif ederek Monsanto’nun
doğruluğa olan taahhüdüne gölge düşürmeye
teşebbüs eden bir Tedarikçi, Monsanto ile olan
Tedarikçi statüsünü kaybedebilir.
Uygunsuz ayrıcalıklı davranışın görüntüsü dahi
vermekten kaçınmak için, Tedarikçiler Monsanto
çalışanlarına Monsanto ile ilgili olarak sadece
aşağıdaki koşullara uyan hediye, yemek veya
ağırlama etkinlikleri sunabilirler:
•Talep edilmemiş
•Makul değerli
•Yasal
•Sık sık olmayan
•Güzel zevki yansıtan, zarif
•Nakit veya nakit eşdeğeri içermeyen
Hediye veya ağırlama şekli yukarıdaki
kriterlere uysa dahi, değeri 100 ABD dolarını
geçmemelidir. Devam etmekte olan bir Teklif
İsteme (RFP) veya Fiyat Kotesi İsteme (RFQ)
sürecinde, ya da aktif sözleşme görüşmelerinin
herhangi bir diğer aşamasında bir Monsanto
çalışanına herhangi bir hediye veya ağırlama
şekli teklif eden herhangi bir Tedarikçiyi
Monsanto özellikle gözden düşürecektir.
Tedarikçinin herhangi bir hediye, yemek
veya ağırlama şekli teklif etmenin uygunluğu
hakkında soru ya da kaygıları varsa, bu tür bir
teklifi yapmadan önce Monsanto İşyeri Davranış
Kuralları Bürosuyla temas kurmalıdır.
Şirketin Varlıkları
Tedarikçiler, Monsanto ile çalışmanın bir
parçası olarak çeşitli Monsanto varlıklarına
erişim sahibi olabilirler. Bu varlıklar arasında,
ekipmanlar, araçlar, bilgisayarlar, fonlar ve
tesisler gibi fiziksel mal varlıklarımız bulunabilir.
Tedarikçilerden bu varlıkları kayıp, hırsızlık,
hasar, israf veya uygunsuz kullanıma karşı
korumalarını bekleriz. Tedarikçilerden ayrıca,
Monsanto kaynaklarını sadece uygun iş
amaçları için kullanmalarını bekleriz.
Bilgi Güvenliği
Gizli ve Müseccel Bilgi
Monsanto kaynakları sadece fiziksel mallarla
sınırlı değildir. Monsanto’nun en değerli
varlıklarından bazıları, elimizde olan gizli ve
müseccel bilgilerdir. Gizli bilgi tipik olarak,
Monsanto tarafından kamuya açıklanmamış
bilgiyi içerir. Bir Tedarikçinin Monsanto’ya
ait gizli iş bilgilerini koruma yeteneği,
Monsanto’nun gelecekteki başarısı ve
Tedarikçileriyle olan ilişkileri açısından kritik
düzeyde önem taşır. Bilgi güvenliği, birlikte
çalıştığımız bütün müşterilerin, tedarikçilerin ve
diğer şahısların bize olan güvenini sürdürmek
açısından Monsanto için son derece önemlidir.
Tedarikçilerden, gizlilik hakkındaki tüm
sözleşme yükümlülüklerine uymalarını ve
Monsanto’nun gizli ve müseccel bilgilerini
izinsiz kullanıma karşı korumalarını bekleriz.
Tedarikçiler bu tür bilgileri Monsanto dışından
ve hatta Monsanto içinden işi gereği bilmesi
kesin olarak gerekmeyen hiçbir kimseye
açıklamamalıdır. Tedarikçiler bu tür bilgilere
uygunsuz şekilde asla erişilmemesini, bu tür
bilgilerin asla kaybolmamasını, çalınmamasını,
yanlış kullanılmamasını, yanlış yere
konmamasını veya başıboş bırakılmamasını
temin etmek için kendi çalışanlarını bu
konuda eğitmek dahil olmak üzere uygun
tedbirleri almalıdır. Monsanto, herhangi bir
Tedarikçinin, Monsanto Company hisselerini
borsada alıp satmak için Monsanto’nun gizli ve
müseccel bilgilerini kullanmasına müsamaha
göstermeyecektir.
7
Fikrî Mülkiyet
Dolayısıyla, mali defterlerimizi ve kayıtlarımızı
aldığımız bilgilere güvenerek hazırlamamız
nedeniyle, Monsanto’ya verilen Tedarikçi
bilgilerinin tamamen doğru, gerçek ve eksiksiz
olmasını bekleriz. Tedarikçilerden, Monsanto’ya
bilgi gönderirken tüm ilgili muhasebe
gerekliliklerine ve iç kontrollere uymalarını
bekleriz.
Tedarikçinin erişim sahibi olabileceği bilgilerin
bazıları Monsanto’nun Fikrî Mülkiyet hakkına
tabi bilgiler içerebilir ki, bunlar değerli
Monsanto malı sayılır. Tedarikçilerden
Monsanto Fikrî Mülkiyetini korumalarını
bekleriz; bunun örnekleri arasında aşağıdakiler
sayılabilir:
Eğer Tedarikçi, Monsanto’ya sağlanan hizmet
veya ürünlerle ilgili olarak alacaklı hesapları,
satın alma emirleri ve fon havaleleri dahil,
ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir
yanlış veya eksik kayıttan haberdar olursa,
Tedarikçiden durumu derhal Monsanto’ya
bildirmesini bekleriz.
Gizli ve Müseccel Bilgi – Devam
Monsanto’nun gizli bilgi ya da verilerini içeren
Tedarikçi bilgi sistemlerinin uygun şekilde
yönetilmesini ve izinsiz erişim, kullanım,
açıklanma, değişiklik, imha veya hizmet
reddine karşı korunmasını bekleriz.
•Ticari sırlar
•Telif hakları
•Ticari markalar
•Patentler
•Tasarım hakları
•Logolar
•Markalar
Dürüst Mali Kayıtlar Tutmak
Monsanto’nun mali kayıtları, kamu tarafından
işimizin genel başarısını değerlendirmek için
kullanılabilecek bir penceredir. Kamu, ilgili yasa
ve düzenlemelerle tutarlı bir şekilde dürüst,
doğru ve gecikmesiz açıklamalar yapmamıza
güvenir.
8
Dış İletişim
Tedarikçiler, bu konuda özellikle yetkilendirilip
görevlendirilmedikçe Monsanto adına
konuşmamalı ve kendilerine böyle bir yetki
veya görev verildiğinde ise bunu sadece
yetkileri ölçüsünde yapmalıdırlar.
BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA, KALİTELİ ÜRÜNLERE, DÜZENLEMELERE UYUMA VE
ADİL PİYASA UYGULAMALARINA TAAHHÜT
Bilimsel Araştırma
Monsanto’da etik bilimsel araştırma
yapmanın önemini anlar ve biliriz.
Başarımızın büyük kısmı çeşitli grup
ve insanlarda güven oluşturmaya
bağlı olup, bu güvenin büyük kısmı
sağladığımız bilimsel verilerin doğruluk
ve güvenilirliğine dayanır.
Yaptığımız araştırmalara katkıda bulunan veya
bizim adımıza araştırma yapan Tedarikçilerden
doğru, güvenilir ve etik araştırma yapmayı
taahhüt etmelerini bekleriz.
Kaliteli Ürünler
Monsanto, ürünlerinin bütünlüğüne ve
sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler
teslim etmeye taahhütlüdür. Kaliteye
olan taahhüdümüz tüm kurumu
kapsayan ortak bir unsur olup, bizi
müşterilerimize bağlar.
Bu doğrultuda, Tedarikçilerimizden
Monsanto’ya ilgili yasa ve düzenlemelerin
yanı sıra sözleşmelerden kaynaklanan şart
ve standartları karşılayan veya aşan yüksek
kaliteli ürün ve hizmetler teslim etmelerini
bekleriz.
Düzenlemelere Uyum
Monsanto, küresel işini büyük ölçüde
düzenlemelere tabi bir ortamda yapar.
Biyoteknoloji ve bitki koruma ürünlerimizin,
ticarileştirilmeden önce düzenleyici makamlar
tarafından onaylanması gerekmektedir.
Bu nedenle, Tedarikçilerden, Monsanto’ya
temin ettikleri hizmet ve ürünlerle ilgili
tüm uluslararası, ulusal ve yerel yasa ve
düzenlemelere uymalarını bekleriz.
9
Düzenlemelere Uyum – Devam
Tedarikçilerimizden, teknolojimizin gözetim
ilkeleri altında sorumlu bir şekilde ve ilgili
yasa ve düzenlemelerle uyum halinde
yönetilmesini sağlamak üzere Monsanto’nun
gösterdiği çabaları desteklemeleri beklenir.
Tedarikçilerimizden, birlikte yaptığımız her
şeyin, Monsanto’nun etkili ürün gözetimine
olan yaklaşımını sürdürme doğrultusunda
gösterdiği çabaları pekiştirmesini temin etmek
üzere Monsanto ile işbirliği içinde çalışmalarını
bekleriz.
Adil Pazarlama Uygulamaları
Ürünlerimizi pazarlarken veya
satarken sadece adil ve etik yöntemler
kullanmamız hayatî önem taşır.
Bu doğrultuda, Monsanto adına satış, reklam,
promosyon ve pazarlama materyalleri
hazırlayan Tedarikçilerden, bu görevlerini
gerçeğe uygun ve doğru beyanlarla yerine
10
getirmek için özen göstermelerini bekleriz.
Reklam hizmetleri sunan Tedarikçiler,
Monsanto ürünlerinin kalitesi veya bulunurluğu
hakkında yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda
bulunmamalıdır. Ayrıca, reklam hizmetleri
sunan Tedarikçiler, Monsanto’nun ürünleri ve
rakiplerimizin ürünleri arasında adil olmayan
veya gerçek dışı karşılaştırmalar yapmamalıdır.
MONSANTO’NUN DÜNYAYA TAAHHÜDÜ
Sürdürülebilirlik
Monsanto, sosyal açıdan sorumlu iş
uygulamaları kullanmaya taahhütlüdür.
Biz sadece ilgili yasa ve düzenlemelerin
gereklilikleri uyarınca değil, bir liderden
beklenen şekilde davranırız ve aynı
davranışları Tedarikçilerimizden de bekleriz.
Tedarikçilerimizin yönetim uygulamalarının;
tüm çalışanların işçilik ve istihdam haklarına
saygı göstermesini, çevre üzerindeki etkileri
en aza indiren süreçler sergilemesini ve
ürünler üretmesini, güvenli ve sağlıklı bir işyeri
temin etmesini, ve tüm çalışanların sağlık ve
esenliğini desteklemesini bekleriz.
Çevreyi Korumak ve Çevre Güvenliği
Monsanto’da, başarımızın büyük bir kısmının,
içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara
atfedileceğini biliyoruz. Bu toplumların,
etraflarındaki çevrelerin ve bir bütün olarak
dünyamızın korunmasına yardım etmek ve
desteklemek için, Tedarikçilerden faaliyet
gösterdikleri her yerde çevre yasa ve
gerekliliklerine uymayı taahhüt etmelerini
bekleriz. Monsanto, doğal kaynakların
korunmasına, geri dönüştürmeye, su
kullanımını ve atıkları azaltmaya, kirlilik
kontrolüne, ve daha temiz hava ve suya
taahhütlü Tedarikçilere değer verir.
Rüşvet veya Yolsuzlukla Mücadele
Uygulamaları
Monsanto, küresel bir kurum olarak
dünya genelinde çeşitli yolsuzlukla
mücadele yasalarına tabidir. Bu tür
yasalar, devlet yetkilileriyle adil, etik ve
şeffaf ilişkilerde bulunmamıza yardım
etmek için tasarlanmıştır.
Monsanto, Tedarikçilerinden ABD Yabancı
Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu
(“FCPA”) dahil olmak üzere tüm küresel
yolsuzlukla mücadele yasalarına uymalarını
bekler. Monsanto ayrıca Tedarikçilerinden,
ticari rüşvetin herhangi bir şekline doğrudan
veya bir üçüncü şahıs kanalıyla girişmemelerini
bekler.
11
Etik Para İşlemleri
Para aklama, gerçek veya tüzel kişilerin
gayrimeşru fonları saklama veya bu fonların
kaynaklarına meşru görünümünü verme
teşebbüsünde bulundukları süreçtir. Bu tür
fonlar; yasa dışı girişimler, terörist eylemleri,
uyuşturucu madde kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığı kanalıyla elde edilmiş olabilir. İçinde
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin çoğunda para
aklamayı yasaklayan kanunlar vardır.
Dolayısıyla, Tedarikçilerimizden para aklama
faaliyetlerinin hiçbir şekline girişmemelerini
ve yasa dışı yollarla elde edilmiş fonları asla
bilerek kabul etmemelerini bekleriz.
Antitröst
Monsanto, tedarikçilerin Monsanto işi
için birbirleriyle güçlü bir şekilde rekabet
etmelerini bekler ve birbirleriyle rekabet eden
tedarikçilerin kendi aralarında Monsanto ile
yaptıkları işi etkileyen anlaşmalar veya danışıklı
düzenlemeler yapmaları yasaktır. Normal
olarak birbirleriyle rekabet eden tedarikçilerin
işbirliği yaptıkları takdirde Monsanto’nun
bundan yarar göreceğini düşünmeleri
halinde, bu tür bir işbirliğine girmeden önce
Monsanto’nun olurunu almaları şarttır.
12
TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM
Bir Tedarikçinin Monsanto Tedarikçi
Davranış Kurallarına uyması,
Monsanto’nun söz konusu Tedarikçiyle
bir iş ilişkisini başlatmayı veya devam
ettirmeyi düşündüğü sıradaki karar
verme sürecinde önemli rol oynayacaktır.
Monsanto, Tedarikçilerinin bu Kurallara
uyan yeterli denetim ve kayıt tutma sistemi
bulundurmalarını bekler.
Tedarikçilerden, Monsanto işiyle ilgili
performanslarını veya bir Tedarikçinin ve
Monsanto’nun itibarını olumsuz şekilde
etkileyebilecek yasal davalardan, idari
soruşturma veya kovuşturmalardan
Monsanto’yu haberdar etmeleri beklenir.
İrtibat Bilgisi
Tedarikçiler, bu Tedarikçi Davranış Kuralları
hakkındaki soru ya da yorumları Monsanto
Tedarik Temsilcilerine yöneltebilirler.
Raporlama
Monsanto, bu Tedarikçi Davranış Kurallarından
sapmaları, Tedarikçi ve Monsanto arasında
çözümlenmek üzere derhal Monsanto
Temsilcilerine raporlamalarını Tedarikçilerden
rica eder. Eğer Tedarikçi herhangi bir zaman
bir Monsanto çalışanının Monsanto Davranış
Kurallarına aykırı hareket ettiğini düşünürse,
endişelerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini
kullanıp detaylı olarak İşyeri Davranış Kurallar
Büromuza bildirmeniz rica olunur: İnternet www.contactBCOglobal.com; Eposta [email protected]; Posta Post Office Box 21526, St. Louis, Missouri
63132 ABD veya http://www.monsanto.com/
whoweare/pages/business-conduct.aspx
Tedarikçilerden, Monsanto ile çalışmak üzere
seçilmedikleri takdirde, bu duruma Monsanto
Davranış Kurallarının belirli bir hükmünü ihlal
eden bir Monsanto çalışanı neden olmadıysa,
üzüntülerini bu büroya bildirmemeleri rica
olunur.
13
Monsanto ve Vine Design®, Monsanto Technology LLC’nin tescilli markasıdır. ©2014 Monsanto Company.
Yayın Tarihi: Temmuz 2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 344 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа