close

Enter

Log in using OpenID

bedelli askerlik araştırması

embedDownload
BEDELLİ ASKERLİK
ARAŞTIRMASI
Nisan 2014
1
İçerik
Giriş
Yönetici Özet
Bulgular
Demografik Dağılım
Askerlik Yapıp Yapmama Durumu
2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu
Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır
Bedelli ile Normal Askerlik Arasındaki Farklar Değerlendirmesi
Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Değerlendirmesi
Bedelli Askerlik Hakkında İfadelere Katılım Derecelendirmesi
Siyasi Tercih Değerlendirmeleri
Sonuç
2
Giriş
3
Araştırmanın Kapsamı
• Bu
araştırma,
kişilerin
bedelli
askerliğe
bakışını
değerlendirmek ve bilgi toplamak amacıyla 18-23 Mart 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
• Araştırmada toplam 4.652 kişi ile online veri toplama yöntemi
kullanılarak görüşülmüştür.
4
Araştırmanın Kapsamı
• Araştırmanın geniş bir katılım ile gerçekleştirilmesi adına ulusal haber siteleri ve
sosyal medya üzerinden kamuoyu bilgilendirilmiştir.
Haber Sitelerinde Yer Alan Haber Metni
Bedelli askerlik bekleyen yaklaşık 700 bin kişi müjdeli haber bekliyor.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın "Yerel seçimler sonrası bir torba yasa daha getireceğiz, o
yasaya kadar Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşünü alırız" demesi beklentileri iyice artırdı.
2011'de çıkan bedelli askerlikte yaşın ve ücretin çok yüksek olmasıyla mağdur olduklarını
belirten bedelli bekleyenler, kapsamlı bir anket çalışması başlattı.
5
Yönetici Özet
6
Bedelli Askerlik Yasasını bekleyenlerin büyük bir çoğunluğunun (% 78) doğum yıllarının 1983 – 1987 arasında
olduğu gözlemlenmiştir.
 Görüşülen kişiler arasında % 21 ile 1984 yılında doğanlar ilk sırada ve % 17,9 ile 1983 yılında doğanlar
ikinci sırada yer almaktadır.
Görüşülen kişilerin aylık gelir ortalaması 2.840 TL olduğu gözlemlenmiştir.
 Katılımcılar en yoğun olarak (% 33), 2.000 TL ile 3.500 TL arasında bir gelire sahip olduğunu belirtmiştir.
Görüşülen kişilerin büyük bir bölümü (% 71,7) Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu olduklarını
belirtmiştir.
7
Katılımcıların % 98,4’ü Askerlik Görevini yerine getirememiştir.
 Katılımcıların Askerlik görevini yerine getirememiş olmalarının en önemli sebebi olarak % 37,3 ile Eğitim
ve Kariyer ilk sırada gelmekte, daha sonra ise % 24,1 ile Evli ve Çocuk Sahibi olmaları gelmektedir.
Görüşülen kişilerin % 98,7’si 2011 yılında çıkan bedelli askerlik yasasından yararlanamamıştır.
 2011 yılında çıkan yasadan yararlanamayanlar, % 90,2 ile 30 yaşını doldurmadıkları için başvuru
yapamadıklarını belirtmişlerdir.
Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır sorusuna katılımcıların % 42,5’lik bölümü “Aileme Bakıyorum” ve %
16,3’lük bir bölümü de “İşimi, İşyerimi kaybetmek istemiyorum” cevaplarını vermişlerdir.
 Katılımcıların Bedelli Askerlik beklentisinde genel olarak “Gelecek Kaygısı” ön plana çıkmaktadır.
8
Katılımcıların % 17 ‘si Normal Askerlik ve Bedelli Askerliğinin her ikisinin de Devlete Hizmet Olduğunu
düşünüyor.
 Katılımcıların % 16,8’i Normal askerliğin iş gücü kaybı, bedelli askerliğin ise devlete maddi kazanç
olduğunu belirtmişlerdir.
Ankete Katılanların tamamına yakını % 99,2’si “Bedelli Askerlik Yasası çıkmalı mıdır?” sorusuna EVET cevabını
vermiştir.
 Katılımcılar kendileri haricinde, çevrelerinde Bedelli Askerlik Yasasını bekleyen ortalama 11 kişi olduğunu
belirtmiştir.
Katılımcıların büyük bir bölümü Arkadaşları ve Sosyal Çevrelerinden kişilerin Bedelli Askerlik beklediğini
belirtmişlerdir.
9
Katılımcıların % 74,6’sı Bedelli Askerlik Yasasının 25 Yaş ve 15 Bin TL ile çıkmasını talep etmektedir.
 Katılımcıların % 41,7’si 27 Yaş ve 20 Bin TL olması durumunda Bedelli Askerlik yasasından
yararlanabileceğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra % 27,5’lik bir bölüm ise “Ücret Önemli Değil” ifadesini
kullanmıştır.
Ankete Katılanların % 66,2’lik büyük bir bölümü 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti’ye oy vereceklerini
belirtmişlerdir.
 Siyasi Tercihlerde etkili olan sebepler incelendiğinde ise, Bedelli Askerlik Yasasını AK Parti’nin
çıkarabileceğine olan inanç, oy dağılımda etkili olmuştur.
Katılımcıların % 46,8’i 2014 Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmayacağını belirtmiştir.
 GBT ve Yakalanma Korkusu % 91,5 ile Oy Kullanmamada etkili olan unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.
10
Bulgular
11
Demografik Dağılım
• Görüşülen kişilerin 18 yaş üstü ortalama hane halkı sayısı 3’dür.
• Görüşülen kişiler arasında % 21 ile 1984 doğumlular ilk sırada yer almaktadır.
Yaş Dağılımı
1982
1989
%
2,0
3,8
1988
1987
1986
1985
1983
1984
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
8,4
10,6
12,9
15,6
17,9
21,0
12
Demografik Dağılım
• Görüşülen kişilerin aylık gelir ortalaması 2.840 TL olduğu gözlemlenmiştir.
• Ankete katılanların yarıdan fazlası (%56,5) Üniversite Mezunudur.
Aylık Gelir
%
5001+
Eğitim Durumu
%
12,3
3501-5000
Doktora
14,0
Yüksek Lisans
2001-3500
846-1000
12,5
33,1
1501-2000
1001-1500
2,7
20,3
10,5
Üniversite
56,5
Lise
26,3
4,2
1-845
2,5
Gelirim yok
3,1
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
Ortalama Aylık
Gelir: 2.840 TL
Ortaokul
1,5
İlkokul
0,6
13
Askerlik Görevi Durumu
• Katılımcıların %98,4’ü askerlik görevini yerine getirmemiştir. Askere gitmemenin
en önemli nedenleri ise Eğitim, kariyer çalışmaları ve bir yuva sahibi olmalarıdır.
Nedenler
%
0,1
%
0,5
1,0
98,4
Evet
Hayır
Bedelli
Cevap Yok
Askere
Gitmeme
Nedenleri
Eğitim ve kariyer
çalışmalarımdan dolayı
37,3
Evliyim ve çocuk sahibi
olduğum için
24,1
İş yeri sahibiyim
bırakamıyorum
18,3
Anne ve babama bakmakla
yükümlü olduğum için
İnanç ve görüşlerimden
dolayı
16,3
1,4
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
%1’in üzerindeki cevaplar belirtilmiştir.
14
2011 Bedelli Askerlik Yasasından
Faydalanma Durumu
• Katılımcıların %98,7’si 2011 yılında Bedelli Askerlik yasasından faydalanmamıştır.
Faydalanmamanın en yoğun nedeni ise 30 yaş sınırıdır.
Nedenler
0,8
0,5
%
2011 Bedelli
Askerlikten
Yararlanmama
Nedenleri
98,7
%
30 yaşını
doldurmadığımdan
90,2
30 yaşını doldurdum
ama fiyat yüksekti
6,5
Cevap yok
2,3
Sadece ilk taksidini
yatırabildim
0,9
Evet, başvurdum ve yararlandım
Hayır, yararlanamadım
Cevap yok
N: 4615 (Cevap Verenler)
15
Bedelli Askerlik Neden
Çıkmalıdır?
Nedenler
Aileme bakıyorum, sorumluluklarım var alternatifim
yok
42,5
16,3
İşimi, işyerimi kaybetmek istemiyorum
14,7
Acil ihtiyaç
Ülkemiz için mutlaka gereklidir
6,7
Profesyonel askerlik olmalı
6,2
Eğitimime ara vermek istemiyorum
3,2
Bakaya yığılması var çıkmalı
3,0
Düzenimi kurmamda büyük engel
2,0
Yaştan dolayı çıkmalı
1,1
Diğer
4,4
N: 4591 (Cevap Verenler)
%
16
%1’in üzerindeki cevaplar belirtilmiştir.
Bedelli Askerlik ile Normal Askerlik
Arasındaki Farklar
Farklar
%
17,0
Normal askerlik fiziki hizmettir, bedelli ise maddi…
16,8
Normal askerlik iş gücü kaybıdır, bedelli ise devlete…
9,7
Sorumluluklarım var, ailemi ve işimi bırakamıyorum
8,7
Normal askerik zaman kaybıdır
7,5
Farkı, ödenen para ve kazanılan süre
5,4
Süre farkı
4,7
Bedelli, ihtiyaç ve haktır
4,3
Profesyonel orduya gecilmeli
3,1
Ücret
İş,eğitim ve kariyer
Bedelli askerlik çıkarsa kurulan düzen bozulmaz
Yorum yok
Diğer
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
1,9
1,5
6,4
12,9
%1’in üzerindeki cevaplar belirtilmiştir.
17
Bedelli Askerliğin Çıkması
Konusundaki Tercih
• Katılımcılara «Bedelli askerlik yasası çıksın mı?» sorusu sorulmuş ve
%99,2’si «Evet, çıksın» şeklinde belirtmiştir.
0,8
%
99,2
Evet
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
Hayır
18
Bedelli Askerliği Bekleyenler
• Katılımcılara «Çevrenizde bedelli askerlik bekleyen kaç kişi vardır?» diye
sorulmuş ve alınan cevaplara göre katılımcı başına, çevrelerindeki ortalama 11
kişinin daha bedelli askerliği beklediği görülmüştür.
• Bu kişilerin kimler olduğu sorulduğunda ise aşağıdaki gibi bir dağılım gözlenmiştir;
83,4
Arkadaşlarım
45,4
Sosyal çevrem
38,0
Yakın akrabalarım
Abim-Kardeşim
12,3
Eşim
4,1
Çocuğum
2,1
N: 3025 (Çok Seçenekli Cevap)
19
Bedelli Askerliğin Yaş Sınırı ve Ücret
Beklenti Aralığı
• Katılımcıların bedelli askerlikle ilgili yaş sınırı ve ücret beklentisi sorgulanmış
ve %74,6’sı 25 yaş & 15 bin TL aralığını seçmiştir. Yine katılımcılar arasında 27
yaş & 20 bin TL ve “Ücret Önemli Değil” diyenlerin oranlarının yüksek olması
da bir diğer dikkat çeken husustur.
74,6
25 Yaş 15 bin TL
41,7
27 Yaş 20 Bin TL
29,9
28 Yaş 25 Bin TL
Ücret önemli değil
yeter ki çıksın
30 Yaş 30 Bin TL
27,5
21,0
N: 4652 Tüm Katılımcılar (Çok Seçenekli Cevap)
20
Şuan Yapılan İşin Normal Askerlik Sonrasında
Devam Ettirebilme Durumu
• Katılımcılara «Şuan Yapmakta Olduğunuz İşinizi Normal Askerlik Sonrası Devam
Ettirebilecek Misiniz?» sorusu sorulmuş ve %62,7’si «Hayır» şeklinde belirtmiştir.
Nedenler %
Askerden döndüğümde
aynı düzeni bulamam
%
62,7
36,9
0,4
Evet
Hayır
N: 4635 (Cevap Verenler)
Cevap yok
İşini Devam
Ettirememe
Nedenleri
82,5
İşyeri/şirket sahibiyim
ve askere gidersem tüm
düzen bozulacak
5,1
Özel sektörde
çalışıyorum ve
döndüğümde aynı
pozisyonda çalışamam
3,2
Eğitimim sekteye
uğrayacak
1,2
Sözleşmeliyim, işimi
kaybederim
0,9
21
Bedelli Askerlikle İlgili İfadelere
Katılım Derecesi
Katılıyorum
Bedelli askerlik bir sosyal sorundur
Bedelli askerlik bir haktır
Bedelli askerlik yapmak kişiye ait bir karar olmalıdır
Bedelli askerlik tüm gençlerin sorunudur
Bedelli askerlik ülke ekonomisine katkı sağlar
Yeni bir askeri düzenlemeye ihtiyaç vardır
N: 4652 Tüm Katılımcılar (Çok Seçenekli Cevap)
Katılmıyorum
Kararsızım
88,7
5,3
6,0
6,4
2,2
5,1
2,2
9,2
5,9
1,1
1,0
91,4
92,8
84,9
97,9
96,4
22
2,9
0,8
Siyasi Tercih Bölümü
Bedelli Askerlik ile Siyasi Tercihler Arasındaki İlişki
23
2014 Yerel Seçimlerinde Oy
Kullanımına GBT ile Aramanın Etkisi
• Katılımcılara «2014 Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmanıza GBT ile aranma etki
edecek mi?» sorusu sorulmuş ve %63, 7’si «Evet, edecek» cevabını vermiştir.
36,3
63,7
%
Evet
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
Hayır
24
2014 Yerel Seçimlerinde Oy Kullanım
Durumu
• Katılımcıların %53’ü 2014’de yerel seçimlerde oy kullanabileceğini
belirtirken, %46,8’i de kullanmayacağını belirtmiştir. Oy kullanmama nedenlerinin
başında ise GBT/Asker Kaçağı/Yoklama ve Yakalanma korkusu gelmektedir.
Nedenler %
GBT/Asker kaçağı durumundan
dolayı hayır/Yakalanma korkusu
Oy
Kullanmama
Nedenleri
%
53,2
46,8
Evet
Hayır
91,5
Yurtdışında ikamet
ettiğim/çalıştığım için
2,4
Başka bir şehirde
okuduğum/çalıştığım için
1,3
Tepki için
1,1
Belirtmek istemiyorum
1,0
Hiçbir partiye
1,0
güvenmiyorum/Oy verecek…
Kararsızım, henüz belli değil
0,7
Diğer
1,0
N: 4652 (Tüm görüşülenler)
%1’in üzerindeki cevaplar belirtilmiştir.
25
Bir Önceki Genel Seçimde Oy
Verilen Parti
2014 Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmayacak Olanların Dağılımı
60,2
14,3
14,2
5,5
AK Parti
CHP
Kullanmadım
MHP
1,5
BDP
4,3
Cevap yok
%
26
N: 1689 (2014 Yerel seçimlerinde oy kullanmayacağını belirtenler)
2014 Yerel Seçimde Oy Verilecek
Parti
66,2
14,8
6,6
AK Parti
%
CHP
Boş oy
kullanacağım
5,2
MHP
N: 2454 (Yerel seçimde oy kullanacağını belirtenler)
2,6
1,8
1,3
0,7
Kararsızım
BDP
Bedelli
askerliği kim
çıkarırsa o
partiye oy
vereceğim
SP
27
Sonuç
28
Sonuç
• 2014 Yerel Seçimlerinde Oy Verilecek Parti seçiminde, Bedelli Askerlik Yasası ile
ilgili beklentilerin, katılımcıların siyasi tercihlerinde etkili olduğu görülmüştür.
• Yerel Seçimler öncesinde Hükümet Yetkililerince Bedelli Askerlik Yasası
hakkında yapılan olumlu beyanatların AK Parti oylarına (% 66) olumlu yönde
katkı sağladığı görülmektedir.
• Yine açık uçlu sorulardan elde edilen verilere göre, Bedelli Askerlik yasasının AK
Parti hükümetince çıkarılabileceği yönündeki beklenti, AK Partinin Yerel
Seçimlerde oyunu arttıracağı yönünde yorumlanmaktadır.
29
Sonuç
• 2014 Yerel Seçimlerinde oy kullanmayacağını belirten % 46,8’lik kesimin, bir
önceki genel seçimlerde büyük oranda (%60,2) AK Partiye oy verdiği
görülmektedir.
• Bedelli Askerlik Yasasını bekleyenlerin büyük bir çoğunluğunun (% 78) doğum
yıllarının 1983 – 1987 arasında olduğu gözlemlenmiştir.
• Bedelli Askerlikte 25 Yaş ve 15 Bin TL bu yasayı bekleyen çok büyük bir kesimin
beklentisini karşılayacağı gözlenmektedir.
• 27 Yaş ve 20 Bin TL’nin ise ikinci sırada yer almış olup, bu yasayı bekleyenlerin
yaş ortalaması dikkate alındığında ikinci bir seçenek olarak karşımıza
çıkmaktadır.
30
31
Misyon
Misyonumuz, mükemmelliğin belirleyicisi olarak, etik kurallara ve bilimsel yöntemlere önem vererek, tarafsız
bir gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte dizayn etmektir.
Vizyon
Vizyonumuz, yeni uygulamalara öncülük ederek talep yaratan, başarısını uluslararası alana da taşıyan, aktif
olduğu çalışma alanlarını geliştirebilmeyi ve yönlendirebilmeyi hedefleyen, paydaşları ile ilişkilerinde birbirini
destekleyen, tamamlayan ve sinerji yaratan bir şirket olmak.
Değerlerimiz
 Şeffaf bir ekibiz
 Açık iletişime inanırız
 Tecrübe paylaşırız
 Fedakarlığa önem veririz
 Çevik bir takımız
 Fark yaratırız
 İnsana değer veririz
32
AGS GLOBAL Araştırma & Danışmanlık Şirketi
Adres
: Bağdat Caddesi Site Varol No: 42 D: 38
Kızıltoprak – Kadıköy İstanbul
Tel
: (0216) 450 40 80
Faks
: (0216) 345 93 06
E-mail
: [email protected]
Web
: www.agsdanismanlik.com
33
TEŞEKKÜRLER
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 913 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content