close

Enter

Log in using OpenID

başkent üniversitesi 2014-2015 akademik yılı önlisans ve lisans

embedDownload
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI
BAŞVURU SÜRECİ
2014-2015 ACADEMIC YEAR PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENT EXAM
APPLICATION (ASSOCIATE’S DEGREE AND UNDERGRADUATE PROGRAMMES)
Başvuru Tarihi/ Application Date :05.05.2014-20.05.2014
Sınav Tarihi /Date of Exam
: 23.05.2014
www.baskent.edu.tr
Sınav başvuru formunu (tıklayınız/click)
doldurunuz./Fill in the application form
Vesikalık fotoğrafınızı ilgili alana yükleyiniz.(Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş
olmalıdır.) /Upload your photograph to the relevant field(Photograph must be
taken no longer than 6 months ago)
Başvuru ücretini yatırınız. Onay kodunu dekonta belirtmeyi unutmayınız./ Pay
the application fee.Don't forget to write confirmation code in your bank receipt
Pasaport numaranız ile sisteme tekrar giriş yapıp Başvuru
Formunun Çıktısını alınız ve imzalayınız. /Login again with
your passport no to the system. Print and sign your application
form
Sınav Giriş Belgenizin çıktısını alınız./ Print your Exam
Enterance Card
Başvuru belgelerini sınav tarihinden önce Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yolu
ile veya şahsen ulaştırınız./Sent to exam application documents to Başkent Universitıy Office of Student
Affairs by post or submitted personally before the exam's date
Başvuru İşleminiz tamamlanmıştır./ Your application process has
been completed
Başvuru için Gerekli Belgeler/Application & Admission Requirements
* Başvuru Formu / Application Form
* Pasaport Fotokopisi / A Photocopy of the Passport
* Ücret Dekontu 100 ABD Doları (%8 KDV Dahil)/ Receipt of Application Fee : 100 USD (Including % 8 VAT)
Adres/Adress: Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km, 06530, ANKARA /TÜRKİYE
Tel: 312 - 246 67 63 - 246 67 66 Faks: 312 - 246 67 56
Pasaportları ve sınav giriş belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Applicants who don't have the
passport and Exam Enterance Card will not be admitted to take the exam.
Adayların başvuruları formu doldurduktan sonra başvuru tarihinin son gününe kadar başvuru ücretini ilgili banka
hesabına yatırmadıkları takdirde sistem tarafından geçersiz sayılacaktır. The application will be invalid unless the
examination fee has been paid before the deadline of application date.
Ödemede karşılaşılan sorunlarla ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görüşülmesi gereken görevliler ve
ulaşılacak telefon numaraları/ If you have a problem about payment you can get information in Administrative
and Financial Affairs
Orhan TUNCA, Suat COŞKUN
Tel: (312) 212 0434 Dahili: 2187 - 2188
Tel: (312) 246 6666 Dahili: 1115
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content