close

Enter

Log in using OpenID

2 kumaş imalatı iş plan örnekleri - iş planı örnekleri iş planı örneği

embedDownload
BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
KUMAŞ SANAYİ Hazırlayan Oğuz KUYUMCU 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
KUMAŞ SANAYİ SITC NO: Pamuklu Dokuma Kumaş Suni ve Sentetik Dokuma Kumaş İpekli, Yünlü ve Bitkisel Lifli (pamuk hariç) Dokuma Kumaş Örme Kumaş BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
652 653 654 655 ARMONİZE NO: 5007 5111 5112 5113 5208 5209 5210 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5512 5513 5514 5515 5516 5603 5801 5802 5803 5809 6001 6002 6003 6004 6005 6006 İpekten, ipek döküntüsünden dokumalar Karde edilmiş yün ve ince kıldan dokumalar Taranmış yünden, ince hayvan kılından dokumalar Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat Pamuklu dokumalar (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m. kare 200gr) Pamuk mens. (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) Pamuk mens. (dokumalar, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk mens. (dokuma, %85 > pamuklu, suni­sentetik karışık, 200g/m2 den ağır) Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) Keten dokumalar Jüt ve bitki iç kabuğundan dokumalar Dokumaya elverişli diğer bitkisel liften dokumalar Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Sentetik devamsız liften dokumalar – ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetik – pamuk dokuma < 170 gr/m2 Ağırlık: %85 > devamsız sentetik – pamuk dokuma 170g/m2 geçen Diğer devamsız sentetik liften dokumalar Devamsız suni liften dokumalar­ağırlıkça %85 < suni Dokunmamış mensucat Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) Gaz mensucat Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan Örme tüylü mensucat Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Diğer örme mensucat (en<=30cm) Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) Çözgü tipi örgülü diğer mensucat Diğer örme mensucat I­ TÜRKİYE’DE ÜRETİM Cumhuriyetten sonraki dönemde pamuk üretip ihraç eden, buna karşın iplik, kumaş ve giysi ithal eden Türkiye, 1950’den sonra iplik ve kumaş, 1970’lerin başından itibaren ise hazırgiyim ürünleri ihraç eden ve bugün, dünyada önemli tekstil ve konfeksiyon üreticileri arasında yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’de hazır giyim sanayinin gelişimi tekstil sanayinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bugün, tekstil sanayi, iç piyasanın ihtiyacını önemli oranda karşılamanın yanısıra, ihracatta da büyük gelişmeler kaydetmiştir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 1 Türkiye'de üretilen kumaşların çok büyük bir kısmını pamuklu ve suni­sentetik dokuma kumaşlar oluşturmaktadır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Pamuklu kumaş sektörü, hammadde ihtiyacının yarıdan fazlasını yurtiçinden karşılamaktadır. Türkiye dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi ve 4. büyük pamuk tüketicisi konumundadır. Türkiye’nin yıllık 800­900 bin ton civarındaki pamuk üretiminin, ekim alanlarının daralması nedeniyle 2010/2011 sezonunda 400 bin tona kadar gerilediği tahmin edilmektedir. Tüketimin ise 1 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de üretilen tekstillerin büyük çoğunluğunu pamuklu ürünlerin oluşturması, pamuk üretiminin iç talebi karşılayamamasına yol açmaktadır. Net bir pamuk ithalatçısı konumunda olan Türkiye, dünya pamuk ithalatında Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Pamuklu dokuma sektöründen sonra en önemli üretim, suni­sentetik dokuma sektöründe yapılmaktadır. Dokuma kumaşlar ağırlıklı olarak giyim sanayinde ve döşemelikte, çözgülü örme kumaşlar ise mefruşatta (masa örtüsü ve perde) kullanılmaktadır. Suni­sentetik sektöründe, ürünler polyester filament ağırlıklı olup, bunu naylon ve viskon filament esaslı ürünler takip etmektedir. Suni­sentetik dokuma sektöründe, organize fabrikalar genellikle terbiye ile entegredir (%60). Bu entegrasyonun derecesi çözgülü örmede daha az olup, %25 civarındadır. Türkiye'de suni­sentetik dokuma kumaş üreten yaklaşık 7.000 tezgah olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam çözgülü örmede yaklaşık 800­900 arasındadır. Her iki sanayide de makinaların çoğunluğu 10 yaşın altında olup, makina parkı Avrupa'dakinden daha gençtir. Bununla beraber, önemli rakiplerden biri olan Çin, daha genç bir makine parkına sahiptir. Sektörün, rakiplerine göre özellikle Avrupa pazarına yakınlık, çabuk teslimat, moda takibi, artan tasarım yeteneği, güven, üretilen kaliteye göre fiyatların Uzakdoğu'dan düşük olması, makina parkının yeniliği ve ürün yelpazesinin genişliği gibi açılardan önemli bir avantaja sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, sektör hammadde ihtiyacını %75 oranında yurtiçinden sağlayabilmektedir. Hammadde ve işçilik yoğun bir yapıya sahip olan yünlü dokuma sektöründe 2,270 tezgah bulunmaktadır. Bu tezgahların %88'i mekiksiz, %12'si ise mekiklidir. Tezgahların %58'i organize, %42'si de organize olmayan sektörde kullanılmaktadır. Organize sektörde kullanılan tezgahların yaş ortalaması 11 yıldır. Önümüzdeki yıllarda, sektörde, sahip olunan eski teknolojinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar hedeflenmektedir. Kaliteli yünlü ürünlerde İtalya; moda, desen ve teknoloji avantajları ile Türkiye'nin en büyük rakibi durumundadır. Bunun yanında, Uzakdoğu ülkeleri de önemli rakiplerimiz arasındadır. Sektör, kaliteli yün elyafı temininde büyük oranda ithalata bağımlıdır. Türkiye'de keten, kendir ve jütten dokuma kumaş üretimi, hammadde yetersizliği ve talebin çok kısıtlı olması nedeniyle oldukça düşüktür. Yıllık üretim 16 milyon metre civarındadır. Bu sektörde hammadde (keten ve jüt) ihtiyacı tamamen ithalata bağımlıdır. Kendirin büyük bir kısmı ise Batı Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Dış giyimde kullanılan ince keten ipliğinin üretimi, faaliyetteki tek firmanın 1997'de üretimine son vermesiyle tamamen son bulmuştur. Dolayısıyla, keten dış giyimi için gerekli keten ve keten karışımlı kumaşların imalinde kullanılan aramalı ihtiyacı, tamamıyla yurtdışından sağlanmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2 I­ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ İhracat BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
2008 yılında 4,1 milyar dolar olan toplam kumaş ihracatı, küresel krizin etkisiyle 2009 yılında 3,4 milyar dolara kadar gerilemiştir. 2010 yılında toparlanmaya başlayan ihracat yılı 3,9 milyar dolar ihracatla tamamlamıştır. 2010 yılında en çok kumaş ihraç edilen pazarlar; Rusya (%16), İtalya (%9), Almanya (%5), Romanya (%5), Polonya (%4), Bulgaristan (%4) ve İran (4) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi suni sentetik dokuma kumaş ihracatı 1,2 milyar dolardan 1,1 milyar dolara gerilemiştir. Suni sentetik dokuma kumaşların 2010 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; Rusya (%15), İran (%8), Almanya (%7), Romanya (%6) ve Polonya (%4) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi örme kumaş ihracatı 1­1,2 milyar dolar civarında seyretmiştir. Örme kumaşların 2010 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; Rusya (%22), İtalya (%16), Bulgaristan (%8), Romanya (%6), Yunanistan (%4) ve Sırbistan (%4) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi pamuklu dokuma kumaş ihracatı 1,1 milyar dolardan 1 milyar dolara gerilemiştir. Pamuklu dokuma kumaşların 2010 yılında en çok ihraç edildiği pazarlar; İtalya (%12), Tunus (%8), Romanya (%7), Almanya (%7), Polonya (%6) ve Fas (%5) olmuştur. 2008 yılında 96 milyon dolar olan dokunmamış mensucat ihracatı 2010 yılında 145 milyon dolara yükselmiştir. Dokunmamış mensucatın 2010 yılında en çok ihraç edildiği ülkeler; ABD (%10), İngiltere (%10), Polonya (%8), Romanya (%7) ve Fransa (%7) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi yünlü dokuma kumaş ihracatı 145 milyon dolardan 96 milyon dolara düşmüştür. Yünlü dokuma kumaşların en çok ihraç edildiği pazarlar; İstanbul Ahl. Serbest Bölge (%17), Çin (%7), Romanya (%5), Hong Kong (%5), Mısır (%5) ve İran (%5) olmuştur.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 3 Tür kiye’nin Kumaş İhracatı (1000 dolar) GTİP No Ürün Tanımı 5007 İpekten, ipek döküntüsünden dokumalar 2008 2.527 2009 2010 3.149 2.921 Karde edilmiş yün ve ince kıldan dokumalar 17.283 9.636 3.575 5112 Taranmış yünden, ince hayvan kılından dokumalar 128.011 86.495 92.691 5113 Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat 689 1.145 2.454 5208 Pamuklu dokumalar (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m2 200gr) 348.652 262.051 270.859 5209 Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) 536.613 444.498 484.219 5210 Pamuk men (dokumalar, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az) 145.551 107.775 114.463 5211 Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, suni­ sentetik karışık, 200g/m2 den ağır) 75.106 74.590 99.904 5212 Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 11.548 9.660 19.196 5309 Keten dokumalar 22.391 13.188 15.325 248 560 532 615 69 269 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
5111 2010 başlıca pazarlar (%) Tunus (12), Macaristan (9), Romanya (7), Fransa (7), İtalya (5) Rusya (35), Libya (11), İran (7), Litvanya (6), Bosna Hersek (5) İst. Ahl. S. B.(14), Almanya (14), Çin (8), Mısır (6), Fransa (5) Suudi Arab. (94), Ürdün (4) Romanya (10), Almanya (10), İtalya (8), Fransa (6), Fas (5) İtalya (16), Tunus (12), Mısır (9), Fas (7), Almanya (7), Polonya (6) Rusya (10), Romanya (9), Polonya (9), Fas (8), İtalya (6), Almanya (5), Bulgaristan (5) Tunus (15), A.B.D. (8), Almanya (8), İtalya (7), Hong Kong (6) Romanya (38), İspanya (13), Fas (4) Almanya (8), Fas (7), Fransa (7), Hollanda (7), İspanya (6) İspanya (51), Almanya (24), Yeni Zelanda (4) Romanya (45), Hollanda (8),
5310 5311 Jüt ve bitki iç kabuğundan dokumalar Dokumaya elverişli diğer bitkisel liften © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 4 dokumalar Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar 857.284 5408 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 56.752 47.768 54.155 5512 Sentetik devamsız liften dokumalar­ ağırlıkça %85 ve fazla 12.665 9.793 11.170 5513 Ağırlık: %85 > devamsız sentetik­ pamuk dokuma < 170 gr/m2 23.409 33.891 34.317 5514 Ağırlık: %85 > devamsız sentetik­ pamuk dokuma 170g/m2 geçen 6.496 7.896 8.875 5515 Diğer devamsız sentetik liften dokumalar 204.239 182.466 185.780 5516 Devamsız suni liften dokumalar­ağırlıkça %85 < suni 83.985 59.026 79.925 5603 Dokunmamış mensucat 96.617 104.337 145.834 5801 Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) 345.498 236.266 262.962 5802 Havlu nevi bukleli mensucat (tufte 19.286 11.647 14.604 696.486 731.357 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
5407 Kırgızistan (8), Almanya (7), İngiltere (6) Rusya (17), İran (11), Almanya (6), Romanya (5), A.B.D.(5) Romanya (16), İngiltere (10), Rusya (9), Almanya (8), Hollanda (5), İspanya (5) Polonya (13), Rusya (11), Almanya (7), Romanya (7), Libya (6) Azerbaycan (28), İran (22), Mısır (9), Almanya (4), Kazakistan (4) Cezayir (18), Azerbaycan (17), İran (16), İspanya (6), Romanya (6) Rusya (14), Almanya (8), İspanya (8), Bulgaristan (5), Fas (4) İngiltere (10), Irak (7), Romanya (7), Almanya (6), İspanya (5), Rusya Fed. (5) A.B.D. (9), Fransa (8), Polonya (8), İngiltere (7), Rusya Fed. (5), Romanya (5), İtalya (5), Almanya (5) Rusya (20), Polonya (11), İngiltere (8), İran (6), Ukrayna (5), Almanya (5) Rusya (29), Fransa (11),
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 5 edilmiş mensucat) Gaz mensucat 348 1.258 785 5809 Metal/metalize iplikten mens.; giyim ve döşem. kullanılan 133 46 170 60 Örme mensucat 1.132.497 978.768 1.267.134 TOPLAM 4.128.442 3.382.465 3.903.476 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
5803 Beyaz Rusya (11), Cezayir (9), Ukrayna (5) Özbekistan(67), Bosna Hersek (11), Kazakistan (7) Rusya (34), İran (24), Romanya (15), ABD (12), Arnavutluk (5) Rusya (58), Fas (8), Mısır (4) Rusya (16), İtalya (9), Almanya (5), Romanya (5), Polonya (4), Bulgaristan (4), İran (4) Kaynak: DTM İthalat Türkiye’nin 2008 – 2010 dönemi toplam kumaş ithalatı 2,5 milyar dolardan % 18 artışla 2,9 milyar dolara yükselmiştir. 2010 yılında en çok kumaş ithal edilen ülkeler; Çin (%26), İtalya (%11), Pakistan (%11), Endonezya (%9), G. Kore (%6) ve Almanya (%4) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi yünlü dokuma kumaş ithalatı 215 milyon dolardan % 25 düşüşle 161 milyon dolara gerilemiştir. Yünlü dokuma kumaşlar 2010 yılında en çok İtalya (%40), Çin (%33), İst. AHL. S. B. (%13) ve Almanya’dan (%6) ithal edilmiştir. 2008 yılında 910 milyon dolardan %11’lik bir düşüşle 807 milyon dolara düşen pamuklu dokuma kumaş ithalatı, 2010 yılında yaklaşık %36’lık bir artışla 1,1 milyar dolara yükselmiştir. Pamuklu dokuma kumaşların 2010 yılında en çok ithal edildiği ülkeler; Pakistan (%23), Çin (%18), İtalya (%13), İst. AHL. S. B. (%7), Türkmenistan (%6), Hindistan (%6) ve Endonezya (%4) olmuştur. 2008 – 2010 dönemi suni sentetik dokuma kumaş ithalatı 708 milyon dolardan %26’lık bir artışla 892 milyon dolara yükselmiştir. Suni sentetik dokuma kumaşların 2010 yılında en çok ithal edildiği ülkeler; Endonezya (%22), Çin (%17), Vietnam (%9), G. Kore (%8), Malezya (%6), İtalya (%6) ve Pakistan (%6) olmuştur. 2008 yılında 298 milyon dolar olan dokunmamış mensucat ithalatı 2009 yılında %10 düşüşle 277 milyon dolara ve 2010 yılında ise %33 artışla 370 milyon dolara yükselmiştir. Dokunmamış mensucatın 2010 yılında en çok ithal edildiği ülkeler; İtalya (%31), Almanya (%22), İsrail (%11), Çin (%7), ABD (%4), ve Fransa (%4) olmuştur.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 6 2008 yılında 239 milyon dolar olan örme kumaş ithalatı 2010 yılında 372 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. 2010 yılında örme kumaş ithalatının en çok yapıldığı ülkeler; Çin (%33), G. Kore (%23), İtalya (%15) ve Almanya (%) olmuştur. Tür kiye’nin Kumaş İthalatı (1000 dolar) GTİP No İpekten, ipek döküntüsünden dokumalar Karde edilmiş yün ve ince kıldan dokumalar 2008 34.603 2009 26.811 2010 33.348 2010 başlıca tedarikçiler (%) Çin (68), İtalya (16), Hindistan (9) Çin (51), İtalya (40) İtalya (46), Çin (28), İst. AHL. S.B. (13), Almanya (5) İngiltere (34), Almanya (23), İtalya (20), Çin (12), İspanya (11) Çin (48), Pakistan (19), İtalya (6), Türkmenistan (6), Tayland (5) Pakistan (31), Hindistan (11), İtalya (11), Suriye (8), Çin (6), Türkmenistan (5) Çin (36), Tayland (21), İspanya (12), İtalya (6), Endonezya (6) Pakistan (61), Çin (23), Makedonya (4), İtalya (3) Çin (37), İtalya (32), Almanya (7), Yunanistan (6) Çin (35), Beyaz Rusya (18), İtalya (17), Rusya (14) BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
5007 Ürün Tanımı 5111 52.510 44.075 50.564 162.995 101.617 110.891 368 251 349 5112 Taranmış yünden, ince hayvan kılından dokumalar 5113 Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat 5208 Pamuklu dokumalar (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr) 478.538 397.271 554.470 5209 Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla) 286.121 268.382 354.825 57.997 40.285 59.390 77.094 93.424 121.192 5210 5211 Pamuk men (dokumalar, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az) Pamuk men (dokuma, %85 > pamuklu, suni­ sentetik karışık, 200g/m2 den ağır) 5212 Diğer pamuklu dokuma (m2<= 200gr.) 10.879 7.556 9.562 5309 Keten dokumalar 44.229 25.845 26.902 3.252 1.458 3.535 1.321 1.280 Çin (85), 1.749 İtalya (6), Almanya (5)
5310 5311 Jüt ve bitki iç kabuğundan dokumalar Dokumaya elverişli diğer bitkisel liften dokumalar © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 Hindistan (89), Bangladeş (8) 7 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar 356.894 343.368 5408 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 53.454 43.634 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
5407 Endonezya (27), Vietnam (20), 469.684 Malezya (11), Çin (9), G. Kore (9) G. Kore (45), Çin (21), 52.471 İtalya (20), Almanya (5) Çin (44), Almanya (11), 24.360 İspanya (10), Avusturya (9), Fransa (7) 5512 5513 5514 Sentetik devamsız liften dokumalar­ ağırlıkça %85 ve fazla Ağırlık: %85 > devamsız sentetik­ pamuk dokuma < 170 gr/m2 Ağırlık: %85 > devamsız sentetik­ pamuk dokuma 170g/m2 geçen 20.073 15.626 88.103 84.508 Endonezya (40), 89.439 Pakistan (29), Tayland (20) 7.125 7.990 Pakistan (71), 20.511 İtalya (11), Endonezya (11) 5515 Diğer devamsız sentetik liften dokumalar 99.851 101.692 144.183 5516 Devamsız suni liften dokumalar­ağırlıkça %85 < suni 83.388 67.594 91.881 5603 Dokunmamış mensucat 298.339 267.583 313.934 5801 Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat) 37.289 32.654 40.135 5802 Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat) 769 726 8.479 5803 Gaz mensucat 431 167 5809 Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan 99 30 60 Örme mensucat 239.282 230.459 2.495.004 2.204.289 TOPLAM Çin (46), Endonezya (22), Tayland (8), İtalya (8) Endonezya (53), Çek Cum. (14), İspanya (9), Çin (6) İtalya (19), Almanya (19), İsrail (10), Çin (10), ABD (7) Almanya (24), Çin (15), Çek Cum. (14), G.Kore (12), İtalya (8) Türkmenistan (90), Suriye (5) İtalya (89), Almanya (9) Hindistan (55), İtalya (16), 23 Çin (10), İngiltere (9), Japonya (5) Çin (58), 372.156 G. Kore (14), İtalya (10) Çin (26), 2.954.307 İtalya (11), Pakistan (11),
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 273 8 Endonezya (9), G. Kore(6), Almanya(4) Kaynak: DTM III­ DÜNYA KUMAŞ TİCARETİ BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
2009 yılı itibarıyla dünya toplam kumaş ticareti yaklaşık 93 milyar dolar civarında gerçekleşmiş olup, bunun; 34 milyar doları suni sentetik dokumalardan, 23 milyar doları pamuklu dokumalardan, 3,5 milyar doları yünlü dokumalardan, 22 milyar doları örme kumaşlardan ve 10 milyar doları da dokunmamış mensucattan kaynaklanmıştır. Dünya kumaş ticaretinde, ihracatın belirli ülkelerde toplandığı, buna karşın ithalatın çok daha fazla sayıda ülke tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin, kumaş ihracatının %74’ü ilk on ülke tarafından gerçekleştirilmesine karşın, ithalatta ilk on ülkenin payı %44’lerde kalmaktadır. Dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim sanayisine sahip olan Çin, 2009 yılı itibarıyla, hem ithalatta (%10) hem de ihracatta (%29) ilk sırada yer almıştır. Hong Kong, İtalya, ABD, Almanya ve Türkiye hem ithalatta hem de ihracatta ilk on arasında yer alan ülkeler olmuştur. Dünya Kumaş İthalatı (milyon dolar) GTİP No Ürün Tanımı 5007 İpek dokumalar 2.336 2.575 2.033 5111, Yün dokumalar 5112 5.072 5.013 3.490 28.123 29.214 22.783 Keten dokumalar 1.517 1.314 932 5310, Jüt ve dokumaya 389 382 379 2007 5208, 5209, 5210, Pamuklu dokumalar 5211, 5212 5309 2008 2009 © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2009 başlıca ithalatçılar (%) Hong Kong(10), Hindistan(10), İtalya(9), A.B.D.(9), Çin(6), Vietnam(5) Çin(14), Almanya(8), Hong Kong(5), Romanya(5), İtalya(5), Japonya(5), Türkiye(5) Hong Kong(8), Çin(8), Bangladeş(6), Vietnam(4), Benin(4), İtalya(4), Tunus(4), Türkiye(4) Hong Kong(9), A.B.D.(9), Çin(7), İtalya(6), Fransa(5), Almanya(5), İngiltere(4) G. Kore(9),
9 5311 elverişli diğer bitkisel liften dokumalar Suni­sentetik iplik, 5407, filament ve şeritten 5408 dokumalar 21.596 5512, 5513, Suni­sentetik 5514, devamsız liften 5515, dokumalar 5516 12.414 12.588 10.327 10.104 11.131 9.616 4.540 4.858 3.032 24.239 24.868 21.778 110.355 114.464 93.643 19.256 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
22.492 A.B.D.(8), Almanya(6), Hindistan(6), Togo (6), Hollanda(5) Çin(13), B.A.E.(6), Hong Kong(6), Vietnam(5), İran(5), Hong Kong(4), A.B.D.(4), Almanya(4) Çin(7), Vietnam(5), Almanya(4), Hong Kong(3), Fas(3), B.A.E.(3), Türkiye(3), Meksika(3) Almanya(9), A.B.D.(8), Çin(8), İngiltere(5), Fransa(5), Japonya(4) İtalya(4), Meksika(4), Belçika(4) A.B.D.(9), İngiltere(8), Polonya(5), Almanya(5), Bangladeş(5), Çin(4) Çin(12), Hong Kong(11), Vietnam(9), Kamboçya(4), A.B.D.(4), Meksika(4) Çin(10), Hong Kong(7), Vietnam(5), A.B.D.(4), Almanya(4), İtalya(3), Türkiye(3), Bangladeş(3), Fransa(3), Meksika(3) 5603 Dokunmamış mensucat 5801, 5802, Özel dokunmuş 5803, mensucat 5809 60 Örme mensucat TOPLAM Kaynak: TradeMAP
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 10 Dünya Kumaş İhracatı (milyon dolar) Ürün Tanımı 5007 İpek dokumalar 2007 2,337 2008 2009 2,335 2,471 2009 başlıca ihracatçılar (%) Çin(34), İtalya(16), Hindistan(13), Hong Kong(7), Japonya(5), G.Kore(4) İtalya(38), Çin(12), Almanya(9), Japonya(7), İngiltere(5), Hong Kong(3), Fransa(3), Türkiye(3) Çin(34), Hong Kong(8), İtalya(8), Pakistan(7), Almanya(4), Türkiye(4), Hindistan(4) Çin(28), İtalya(18), Hong Kong(8), Belçika(6), İngiltere(6), Almanya(5), Fransa(5) Çin(54), Hindistan(14), Bangladeş(8), İtalya(6) Çin(27), G. Kore(8), Tayvan(8), Hindistan(8), Japonya(6), BAE(5), İtalya(5), Almanya(4), Türkiye(4) Çin(38), İtalya(5), Almanya(5), Hindistan(4), Fransa(4), Japonya(4) Almanya(17), A.B.D.(13), İtalya(9), Çin(8), Japonya(6),
BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
GTİP No 5111, Yün dokumalar 5112 4,789 5,066 4,949 28,272 27,899 28,571 1,655 1,515 1,290 383 389 372 Suni­sentetik iplik, 5407, filament ve şeritten 5408 dokumalar 20,050 21,547 21,399 5512, 5513, Suni­sentetik 5514, devamsız liften 5515, dokumalar 5516 11,808 12,382 12,544 8,913 10,077 10,934 5208, 5209, 5210, Pamuklu dokumalar 5211, 5212 5309 Keten dokumalar Jüt ve dokumaya 5310, elverişli diğer bitkisel 5311 liften dokumalar 5603 Dokunmamış mensucat © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 11 5801, 5802, Özel dokunmuş 5803, mensucat 5809 4,546 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
3,703 Fransa(5), Belçika(4) Çin(50), Türkiye(8), 4,827 Belçika(8), Almanya(6), İtalya(4) Çin(29), G. Kore(14), Hong Kong(10), Tayvan(8), 23,290 İtalya(5), Almanya(5), Türkiye(5), A.B.D.(4) Çin(29), İtalya(8), G. Kore(6), Hong Kong(6), Almanya(6), 110.680 Tayvan(4), Japonya(4), A.B.D.(4), Türkiye(4), Hindistan(4) 60 Örme mensucat TOPLAM 21,842 24,295 103.781 110.083 Kaynak: TradeMAP
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 12 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content