close

Вход

Log in using OpenID

39. DÖNEM - Anadolu Gençlik Derneği

embedDownload
ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİ
SYONU ÇALIŞMA PROGRA
MI
39. DÖNEM
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Çalışan Gençlik Komisyonu
Çalışma Programı
39. Dönem
(Eylül 2013 - Ağustos 2014)
2013 - Ankara
Anadolu Gençlik Derneği
Genel Merkezi
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
2
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında
yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması çalışmalarını
organize eden komisyondur.
Komisyon Başkanı il sınırları içerisinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki Çalışan Gençlik
çalışmalarının tamamından sorumludur.
8 birim ve 6 masadan oluşmaktadır.
Başkanı Çalışan Gençlik Komisyonu başkanıdır.
ÇALIŞMA AMACIMIZ
Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş
gençlere tanıtmak, sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
ÇALIŞMA ALANIMIZ (HEDEF KİTLEMİZ)
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM)
İş Merkezlerinde çalışan gençler.
Siteler(toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
Meyve, Sebze ve Balık hallerinde çalışan gençler.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYON BAŞKANI
Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere komisyon üyeleri arasında
iş bölümünü gerçekleştirir.
Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
3
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYON BAŞKANI
Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını
takip ve temin eder.
Haftalık düzenli olarak Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ile toplantı yapar.
Şube Başkanlık Divanı üyeleriyle veya Çalışan Gençlik komisyonuyla beraber düzenli
OSB, KSS, AVM, İş Merkezleri ziyareti yapılmasını sağlar.
Şube Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
Nihai görüş açıklama makamıdır.
Tüm Birimlerin modele uygun çalışmasını sağlar.
Birimlerin, klasör ve dosya nizamının kurulmasını sağlar.
Birimlerin, haftalık, aylık, dönemlik, yıllık faaliyet plan ve program taslaklarının hazırlanmasını
sağlar.
Aylık Çalışma raporunu her ayın 25'inde Genel Merkeze gönderir.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU TEŞKİLAT BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde temsilcilerle ilgili çalışmaları yürütür.
Bütün birimlerle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf temsilcilerinin tespitini yapar ve atamalarını titizlikle takip eder.
Raporların, dokümanların sağlıklı olarak değerlendirilmesini takip eder.
Teşkilat Birim Başkanı, sadece merkezden değil, o ilin sınırları içerisinde bulunan ilçelerden de
sorumludur, dolayısıyla ilçelerdeki Çalışan Gençlik komisyonlarının da atamasını
yapar ve çalışmalarını takip eder.
Aylık düzenli İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının ziyaret edilmesini takip eder.
İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının haftalık ve aylık raporlarını takip edip toplar.
AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf temsilcileriyle haftalık düzenli toplantı yapar.
AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf temsilcilerinin raporlarını düzenli takip eder.
AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf yönetimlerinin haftalık toplantılarını takip eder.
Aylık Divanların tertip edilmesini sağlar.
Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezlerinde temsilci atayıp çalışmalarını takip eder.
Aylık Çalışma raporunu her ayın 25'inde hazırlayıp Şube Çalışan Gençlik Başkanına teslim eder.
Her Dönem başında AVM, İş Merkezleri sayılarını günceller.
Şube Çalışan Gençlik Başkanı olmadığında Başkana vekâlet eder.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimiyle koordineli olarak çalışır.
4 masadan oluşmaktadır. Masaların görev tanımları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
4
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
İş Merkezleri Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane iş merkezinin olduğunu tespit eder.
İş Merkezlerinde teşkilatlanma ve buralardaki temsilcilerin çalışmalarını organize eder ve
Teşkilat başkanına yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık rapor sunar.
Toplu işyerlerinde dükkânları tek tek dolaşıp derneğimizin tanıtılmasını sağlar.
İş Merkezleri temsilcileriyle haftalık toplantı yapar ve Teşkilat başkanına rapor eder.
Herhangi bir caddede apartmanlar altında bulunan dükkânların tamamını bir iş merkezi olarak
kabul edip buralara temsilci atanmasını sağlar.
Toptancılarının (gıda, mobilya vb.) bir arada bulundukları siteler mevcut bir iş merkezi kabul
edilerek temsilci atamasını sağlar.
Meyve, Sebze ve Balık hallerinin bir arada bulundukları siteler mevcut bir iş merkezi kabul
edilerek temsilci atamasını sağlar.
Mesleki Eğitim Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane Mesleki Eğitim Merkezi olduğunu
tespit eder.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde teşkilatlanmayı sağlar.
Mesleki Eğitim Merkezlerindeki temsilcilerin çalışmalarını organize eder ve Teşkilat başkanına
yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık rapor sunar.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde çalışma yapmanın en temel şartı öğretmenler ile birlikte çalışma
yürütmektir.
Halk Eğitim Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane Halk Eğitim Merkezi olduğunu tespit eder.
Halk Eğitim Merkezlerinde teşkilatlanmayı sağlar.
Halk Eğitim Merkezlerindeki temsilcilerin çalışmalarını organize eder ve Teşkilat başkanına
yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık rapor sunar.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
5
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Meslekler Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerindeki mesleklerin tespitini yapar.
İllerde bulunan meslek gruplarına yönelik mesleki koordinasyon çalışması yapar.
Meslek gruplarına yönelik teşkilatlanma çalışmasını yapar.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU SANAYİ SİTELERİ BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde sanayi siteleriyle ilgili çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
Sanayi Siteleri Birim Başkanı, sadece merkezden değil, o ilin sınırları içerisinde bulunan
ilçelerden de sorumludur. Dolayısıyla ilçelerdeki OSB VE KSS atamalarını da takip eder.
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ve Küçük
Sanayi Sitesi(KSS) olduğunu tespit eder.
Sanayi Siteleri (OSB, KSS) temsilcilerinin atamalarını titizlikle takip eder.
Sanayi Siteleri (OSB, KSS) temsilcileriyle haftalık düzenli toplantı yapar.
Sanayi Siteleri (OSB, KSS) temsilcilerinin raporlarını düzenli takip eder.
Sanayi Siteleri (OSB, KSS) yönetimlerinin haftalık toplantılarını takip eder.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Sanayi Siteleri birimiyle koordineli olarak çalışır.
Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinde(KSS) temsilcilerin çalışmalarını
organize eder ve Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanına yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık
rapor sunar.
OSB, KSS'lerin yöneticilerini ziyaret edip yakın ilişkiler kurulmasını sağlar.
Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinde(KSS) haftalık toplantı
yapılarak Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanına rapor eder.
(Örneğin; OSTİM temsilcisi ataması yapılacak, akabinde blok temsilcilerinin atanması
sağlanacaktır. İlgili sanayi sitesinin temsilcisinin başkanlığında her hafta blok temsilcileri ile toplantı
yapılacak ve toplantı raporu Sanayi Siteleri Birim Başkanına ulaştırılacaktır.
Sanayi Siteleri Birim Başkanı sorumlu olduğu bütün sanayi sitelerinden gelen raporları bir araya
getirdikten sonra tek rapor halinde Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanına ulaştıracaktır).
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
6
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Meslekler Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerindeki mesleklerin tespitini yapar.
İllerde bulunan meslek gruplarına yönelik mesleki koordinasyon çalışması yapar.
Meslek gruplarına yönelik teşkilatlanma çalışmasını yapar.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU SANAYİ SİTELERİ BİRİM BAŞKANI
Temsilcimizin olduğu yerlerde yapılacak çalışmalar:
Atanan Temsilci bünyesinde Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler yapmak
(Futbol Turnuvası, bilek güreşi gibi).
Haftalık Ev Sohbetlerinin düzenlenmesi.(Asr-ı Saadet dersleri).
Bu bölgelerin kat, blok, dükkân temsilciliklerinin atanması.
Temsilcimizin olmadığı yerlerde yapılacak çalışmalar:
Haftalık veya aylık dini günlerde bu bölgelere afiş, branda, el ilanı, bilboard çalışması yapılması.
Bu bölgelerdeki yoğunlukta olan meslek gruplarına yönelik seminer, konferans düzenlenmesi.
2 masadan oluşmaktadır. Masaların görev tanımları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane OSB olduğunu tespit eder.
OSB'lerde teşkilatlanma ve buralardaki temsilcilerin çalışmalarını organize eder ve Sanayi Siteleri
başkanına yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık rapor sunar.
OSB'deki dükkânları tek tek dolaşıp derneğimizin tanıtılmasını sağlar.
Kat, blok, dükkân temsilcileriyle haftalık toplantı yapar ve Sanayi Siteleri başkanına rapor eder.
Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Masası
Sorumlu olunan ilin merkezinde ve ilçelerinde kaç tane KSS olduğunu tespit eder.
KSS'lerde teşkilatlanmayı sağlar ve buralardaki temsilcilerin çalışmalarını organize eder ve
Sanayi Siteleri başkanına yaptığı çalışmalarla ilgili haftalık rapor sunar.
KSS'deki dükkânları tek tek dolaşıp derneğimizin tanıtımını yapar.
Kat, blok, dükkân temsilcileriyle haftalık toplantı yapar ve Sanayi Siteleri başkanına rapor eder.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
7
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU EĞİTİM BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde eğitim ile ilgili çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
Çalışanlarla ilgili eğitim faaliyetlerinin planlanması, koordinesi ve yürütülmesinden sorumludur.
Genel Merkez tarafından belirlenen eğitim müfredatına göre tüm teşkilat birimlerinde haftalık
sohbetlerin yapılmasını sağlar.
Genel Merkez tarafından yapılacak olan dönem içi eğitimlerine katılımı sağlar.
Haftalık Ev sohbetlerinin düzenlenmesini sağlar (Asr-ı Saadet).
İlçelere, Sanayi Sitelerine, İş Merkezlerine 'Haftalık Sohbet' hedeflerini dağıtır.
İlçe çalışan gençlik komisyonlarına (her ilçede en az bir sohbet) hedef verilmesini sağlar.
Derslerin Genel Merkez tarafından belirlenen kitaplar ve konular üzerinden yapılmasını sağlar.
Derslerin mümkün mertebe Çalışan Gençlik evlerinde yapılmasını sağlar.
Haftalık Sohbet yapılan nokta ve katılımcı sayısı takibinin yapılmasını sağlar.
Sohbete katılanların isim-telefon listeleri toplanıp Genel Merkeze gönderilmesini sağlar.
Genel içerikli teşkilat eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, denetimi, uygulamada
ortaya çıkabilecek eksikliklerin tespiti ve giderilmesiyle görevlidir.
Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR ile koordineli meslek edindirme kurslarının
açılmasını sağlar.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Konferansların çalışanlara
yönelik yapılmasını sağlar.
Kur-an-ı Kerim ve Namaz hususunda eğitim verilmesini sağlar.
Teşkilat mensuplarına Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Üniversitesi ile alakalı bilgilendirme
yapar ve sınav tarihleri mesajla gönderir.
Çalışanların yakınlarının Ortaöğretim ve Üniversite komisyonlarına yönlendirilmesini sağlar.
Çalışanların mesleki koordinasyonunu sağlayarak çalışanların kişisel gelişim, mesleki formasyon,
genel kültür ve benzeri donanımların kazanılması yönünde çalışır.
Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını düzenler.
Haftalık sohbet ve eğitim çalışmalarının planlamasını ve organizasyonunu yapar.
Mesleki ve kariyer gelişimleri ile alakalı çalışmaları yürütür.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim birimiyle koordineli olarak çalışır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
8
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyet çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
Temsilcimizin olmadığı yerlerde Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilat kurulmasını
sağlar.
Temsilcimizin olduğu yerlerde de Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilatçı sayımızın
artmasını sağlar.
Temsilcimiz olmayan yerlerde temsilci atamak ve çalışmalarımızı sürdürmek amaçlı yeni çalışanlara
ulaşılmasını sağlar.
Çalışanların ilgisini çekecek daha çok sosyal aktiviteli(spor, yarışma, futbol, masa tenisi vb.)
bir kamp gerçekleştirip, çalışanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlar.
Sosyal medyanın (facebook, twitter, msn) aktif kullanılmasını sağlar ve buralardaki tanıtım
çalışmalarını yapar.
Yapılan faaliyetlerin fotoğraflarını çekerek Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir
ve sosyal paylaşım sitelerine(facebook, twitter) ekler.
Organizasyonlarımızın alanı ne olursa olsun, temel ölçülerimize göre şekillendirilmesini sağlar
(örnek: futbolda küfür ve kavga yok).
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından belirlenen 'Yıllık Çalışma Takvimi' ni düzenli
olarak takip eder ve gerekli hazırlıkları yapar.
Organizasyonlarla ilgili yapılan bütün çalışmaların arşivini tutar.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimiyle koordineli
olarak çalışır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
9
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU ÜRETİM BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde üretim ile ilgili çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik 'Milli Gazete' ve 'Anadolu Gençlik' dergisinin abonelik
çalışmasını yürütür.
İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik 'Fahri Üye' çalışmasını yürütür.
İnsan Kaynakları komisyonuyla koordineli olarak 'Fahri Üye' kartlarının takibini, hedef sayıya
ulaşmasını sağlar.
Doldurulan 'Fahri Üye' formlarının Genel Merkeze ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
Tüm teşkilat mensuplarının, isim, görev ve telefon bilgilerini içeren 'Bilgi Formlarını' hazırlar ve
güncellemelerini düzenli yapar.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim birimiyle koordineli olarak çalışır.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU EVLER BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde evler ile ilgili çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
Evlerin detaylı dokümanını çıkartır (adedi, kalan sayısı vb.).
Haftalık düzenli olarak Ev Başkanları ile toplantı yapar.
Evlerde kalan çalışanlarla ilgili çalışmaları yürütür.
Evlerde kalanlara yönelik hazırlanan 'Ev Eğitim Programını' uygular.
Evlerde kalan çalışanların ihtiyaçlarını tespit eder ve teminini sağlar.
Evlerde kalan çalışanlara yönelik Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin abonelik çalışmasını
yürütür.
Evlerde kalan çalışanlara yönelik Fahri Üye çalışmasını yürütür.
Evlerimizin, ayda en az bir kez, şube veya çalışan gençlik yönetiminden oluşan bir heyet tarafından
ziyaret edilmesi sağlar.
Takip ettiği tüm toplantılarda, temsilcilerimizden belirlenen formatta raporlar istenerek düzenli bir
takip sağlar.
Evlerde kalan arkadaşların çalışan gençlik teşkilatlarında da aktif görev almaları sağlar.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu evler birimiyle koordineli olarak çalışır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
10
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU MALİYE BİRİM BAŞKANI
Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde maliye ile ilgili çalışmaları yürütür.
Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
Çalışan Gençlik Komisyon çalışmalarının her türlü mali kaynağını sağlar, gereken maddi kaynakların
temini noktasında teşkilat mensuplarının ve üyelerin aidat takibini yapar.
Bağımsız mali kaynakların koordinesini ve tek merkezde toplanmasını sağlar.
Esnafları ve çalışanları düzenli takip eder ve aidat alınmasını sağlar.
Kumbara çalışması yapar.
Yapılan büyük organizasyonları finanse etmek ve diğer çalışmalarımıza yardımcı olmak için sponsor
çalışması yapar.
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu'nun yıllık bütçesinin hazırlar.
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Maliye birimiyle koordineli olarak çalışır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
11
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALI
ŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
Eylül 2013 - Ağustos 2014
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
EYLÜL 2013
1. HAFTA
Eylül Ayı Gündemi:
Ahilik
Planlama Toplantıları
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu Planlama toplantılarının yapılması
Yıllık çalışma takvimlerinin belirlenmesi
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi ve kitapların temin edilmesi
OSB, KSS, İş Merkezleri, MEM, HEM ve çalışan sayılarının güncellenmesi
Açık öğretim Liselerine kayıt yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
EYLÜL 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu Planlama toplantılarının yapılması
Yıllık çalışma takvimlerinin belirlenmesi
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi ve kitapların temin edilmesi
OSB, KSS, İş Merkezleri, MEM, HEM ve çalışan sayılarının güncellenmesi
Açık öğretim Liselerine kayıt yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
13
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
EYLÜL 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu Planlama toplantılarının yapılması
Yıllık çalışma takvimlerinin belirlenmesi
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi ve kitapların temin edilmesi
Açık öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt tarihleri
Açık öğretim Üniversitesi güz dönemi yeni kayıt tarihleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
EYLÜL 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu Planlama toplantılarının yapılması
Yıllık çalışma takvimlerinin belirlenmesi
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Ahilik Çalışmaları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
14
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
EYLÜL AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir
şekilde yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi ve kitapların temin edilmesi
3.Aylık Seminer-Konferans: Ahilik Çalışmaları
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Ahilik haftası ile alakalı
konferansların yapılması. Basın açıklaması, Ahilik pilavı dağıtımı, Ahilik kitapçık dağıtımı
gibi etkinliklerle Ahiliği insanlarımızın gündemine taşımak.
4.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
5.Çalışan Gençlik Komisyonu Planlama toplantısı
Yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin plan-program dâhilinde kararlaştırıldığı toplantıdır.
6.Yıllık Çalışma Takvimlerinin Belirlenmesi
Planlama toplantısı sonucunda alınan kararların ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde yılın bütün
haftalarına yayarak yazılması.
7.OSB, KSS, İş Merkezleri, MEM, HEM,AVM ve çalışan sayılarının güncellenmesi
Sanayi odasından, sendikalardan ve milli eğitim müdürlüklerinden faydalanarak çalışan
sayılarının güncellenmesi yapılır.
8.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması.
Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi kavramları
içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
15
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Ekim Ayı Gündemi:
Asr-ı Saadet Dersleri
Ahilik
EKİM 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Ahilik Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
EKİM 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Ahilik Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
EKİM 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Kurban Bayramı
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
16
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
EKİM 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
EKİM 2013
5. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
17
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
EKİM AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Aylık Seminer-Konferans: Ahilik Çalışmaları
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Ahilik haftası ile alakalı
konferansların yapılması. Basın açıklaması, Ahilik pilavı dağıtımı, Ahilik kitapçık dağıtımı gibi
etkinliklerle Ahiliği insanlarımızın gündemine taşımak.
4.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
5.Kurban Bayramı
Bayram çalışmaları çerçevesinde şube yönetimine destek verilir.
Teşkilat mensuplarına ve diğer çalışanlara bayram mesaj tebriki gönderilir.
6.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alın teri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
18
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Kasım Ayı Gündemi:
Birimlerin tamamlanması
İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
KASIM 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Türkiye geneli komisyonlar toplantısı
Hamle Programı: Çalışan Gençlik komisyonunda münhal birimlerin tamamlanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
Hicri Yılbaşı
Pazartesi ve Cuma mesajları
KASIM 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik komisyonunda münhal birimlerin tamamlanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
Aşure Haftası Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
19
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
KASIM 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik komisyonunda münhal birimlerin tamamlanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
Aşure Haftası Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
KASIM 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik komisyonunda münhal birimlerin tamamlanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
20
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ARALIK 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe başkanlarının atanması
Ziyaretler: OSB ve KSS ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ARALIK 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe başkanlarının atanması
Ziyaretler: OSB ve KSS ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
Yılbaşına yönelik eleştirel faaliyetlerde bulunmak
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
24
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
KASIM AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Çalışan Gençlik komisyonunda münhal birimlerin tamamlanması
Genel Merkezden gönderilen Teşkilat Modeline göre, Şube Çalışan Gençlik Komisyonunda
olması gereken birimlere gerekli görevlendirmelerin yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından, ilimizde ki bütün ilçelerin ziyaret edilmesi ve
çalışmalarını yerinde takip edilmesi adına yapılan ziyaretlerdir.
5.Aylık Seminer-Konferans: Kardeşlik ve Paylaşmak
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Kardeşlik ve Paylaşmak ile
alakalı konferansların yapılması. Basın açıklaması, kitapçık dağıtımı gibi etkinliklerle
Kardeşlik ve Paylaşmak insanlarımızın gündemine taşımak.
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
21
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
KASIM AYI AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
7.Türkiye geneli komisyonlar toplantısı
Belirtilen tarihlerde Genel Merkezde Şube Çalışan Gençlik Başkanları ve komisyonlarının
katılım sağlayarak yapıldığı toplantıdır.
8.Aşure Haftası Çalışmaları
10 Muharrem'in denk geldiği hafta OSB, KSS, İş Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)
Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM) yapılacak olan etkinliktir. ( aşure dağıtımı, Muharrem ayının
önemini anlatan broşür vb.)
9.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
22
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ARALIK AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Münhal İlçelere Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Atama Çalışması
Çalışan Gençlik Komisyon başkanımızın olmadığı ilçelerde önceki ay yapılan ziyaretler
sonucunda ulaşılan isimlere Çalışan Gençlik Başkanı atamasının yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: OSB ve KSS ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu veya İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından sanayi
sitelerinde tanıtım yapmak ve teşkilatlanmak için yapılan ziyaretlerdir.
5.Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla İslam da İş ve İşçi Hakları
ile alakalı konferansların yapılması. Basın açıklaması, İslam da İş ve İşçi Hakları kitapçık
dağıtımı gibi etkinliklerle İslam da İş ve İşçi Haklarını insanlarımızın gündemine taşımak.
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
7.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
25
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Aralık Ayı Gündemi:
İlçe ÇGK Başkanlarının atanması
OSB ve KSS ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
ARALIK 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe başkanlarının atanması
Ziyaretler: OSB ve KSS ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ARALIK 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe başkanlarının atanması
Ziyaretler: OSB ve KSS ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: İslam da İş ve İşçi Hakları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
23
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Ocak Ayı Gündemi:
Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
OCAK 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Ziyaretler: İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
OCAK 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Ziyaretler: İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
26
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
OCAK 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Ziyaretler: İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Mevlid Kandili
Pazartesi ve Cuma mesajları
OCAK 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Ziyaretler: İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
27
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
OCAK AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir
şekilde yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat
mensuplarımızın ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Münhal OSB, KSS başkanlarının atanması
OSB ve KSS başkanımızın olmadığı yerlerde önceki ay yapılan OSB ve KSS ziyaretleri
sonucunda ulaşılan isimlerin OSB ve KSS Başkanı olarak atamasının yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: İş Merkezleri ve AVM ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu veya İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından
İş Merkezleri ve AVM lere tanıtım yapmak ve teşkilatlanmak için yapılan ziyaretlerdir.
5.Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Helal Kazanç ile alakalı
konferansların yapılması. Basın açıklaması, Helal Kazanç kitapçığı dağıtımı gibi etkinliklerle
Helal Kazancı insanlarımızın gündemine taşımak.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
28
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
OCAK AYI AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
7.Fabrika eğitimleri ve sohbetleri
Yoğun mesaisinden dolayı sohbetlere katılamayan fabrika çalışanlarımıza yönelik haftalık
20-25 dakikalık sohbetlerin yapılması.
8.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
29
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Şubat Ayı Gündemi:
Münhal İş Merkezi ve AVM başkanlarının atanması
MEM ve HEM ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
ŞUBAT 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İş Merkezi ve AVM başkanlarının atanması
Ziyaretler: MEM ve HEM ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Pazartesi ve Cuma mesajları
ŞUBAT 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İş Merkezi ve AVM başkanlarının atanması
Ziyaretler: MEM ve HEM ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
30
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBAT 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İş Merkezi ve AVM başkanlarının atanması
Ziyaretler: MEM ve HEM ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Pazartesi ve Cuma mesajları
ŞUBAT 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İş Merkezi ve AVM başkanlarının atanması
Ziyaretler: MEM ve HEM ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Erbakan hocamız ve tüm şehitlerimiz için sanayi camiinde Cuma namazından önce mevlit
okutulması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
31
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
ŞUBAT AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: İş Merkezleri ve AVM başkanlarının atanması
İş Merkezleri ve AVM başkanımızın olmadığı yerlerde önceki ay yapılan İş Merkezleri ve AVM
ziyaretleri sonucunda ulaşılan isimlerin İş Merkezleri ve AVM Başkanı olarak atamasının
yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: MEM ve HEM ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu veya İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından MEM ve
HEM'lere tanıtım yapmak ve teşkilatlanmak için yapılan ziyaretlerdir.
5.Aylık Seminer-Konferans: Helal Kazanç
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Helal Kazanç ile alakalı
konferansların yapılması. Basın açıklaması, Helal Kazanç kitapçığı dağıtımı gibi etkinliklerle
Helal Kazancı insanlarımızın gündemine taşımak.
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
7.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
31
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Mart Ayı Gündemi:
Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
MART 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
Çanakkale Şehitleri Hatim Çalışması
Pazartesi ve Cuma mesajları
MART 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
Çanakkale Şehitleri Hatim Çalışması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
33
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
MART 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
Pazartesi ve Cuma mesajları
MART 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
34
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
MART AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir. Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir.
Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Münhal MEM, HEM başkanlarının atanması
MEM ve HEM başkanımızın olmadığı yerlerde önceki ay yapılan MEM VE HEM ziyaretleri
sonucunda ulaşılan isimlerin MEM VE HEM Başkanı olarak atamasının yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: İlçe ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından, ilimizde ki bütün ilçelerin ziyaret edilmesi ve
çalışmalarını yerinde takip edilmesi adına yapılan ziyaretlerdir.
5.Aylık Seminer-Konferans: Namaz ve Şehadet
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Namaz ve Şehadet ile alakalı
konferansların yapılması. Basın açıklaması, Namaz ve Şehadet kitapçığı dağıtımı gibi
etkinliklerle Namaz ve Şehadeti insanlarımızın gündemine taşımak.
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
7.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri
gibi kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
35
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Nisan Ayı Gündemi:
Münhal İlçe komisyonlarının atanması
İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Aylık Seminer-Konferans: Kutlu Doğum Etkinlikleri
Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
NİSAN 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe komisyonlarının atanması
Ziyaretler: İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
NİSAN 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe komisyonlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Kutlu Doğum Etkinlikleri
Ziyaretler: İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
36
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
NİSAN 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe komisyonlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Kutlu Doğum Etkinlikleri
Ziyaretler: İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Pazartesi ve Cuma mesajları
NİSAN 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Münhal İlçe komisyonlarının atanması
Aylık Seminer-Konferans: Kutlu Doğum Etkinlikleri
Ziyaretler: İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Üç Ayların başlangıcı
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
37
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
NİSAN AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat
mensuplarımızın ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Münhal İlçe komisyonlarının atanması
Geçen ay yapılan İlçe ziyaretlerimizde Teşkilat Modeline göre Çalışan Gençlik Komisyonunda
münhal olan birimlerimizin atama çalışmasının yapılmasıdır.
4.Ziyaretler: İşçi Sendikaları, Odalar ve STK ziyaretleri
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından, ilimizde ki bütün İşçi Sendikaları, Odalar ve
STK'ların tanıtım amaçlı ziyaret edilmesidir.
5.Aylık Seminer-Konferans: Kutlu Doğum Etkinlikleri
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.s) in çalışan gençlerce anlaşılması için yapılan
etkinliklerdir. Konferansların yapılması, basın açıklaması, kitapçık dağıtımı gibi etkinliklerle
Kutlu Doğumu insanlarımızın gündemine taşımak.
6.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
7.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri
gibi kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
38
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Mayıs Ayı Gündemi:
Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
Fetih Çalışmaları
MAYIS 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
İl genelinde Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
Diyarbakır'ın Fethi Çalışmaları
Regaib Kandili
Pazartesi ve Cuma mesajları
MAYIS 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
İl genelinde Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
İstanbul'un Fethi Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
39
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
MAYIS 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
İl genelinde Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
İstanbul'un Fethi Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
MAYIS 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
İl genelinde Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
İstanbul'un Fethi Çalışmaları
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
40
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
MAYIS AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Gazete ve Dergi abone çalışması yapılması
Çalışan Gençlik teşkilatlarımızın (OSB, KSS, İş Merkezleri, AVM, Haller, Mesleki Eğitim
Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri) Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisi abone
çalışmasının yapılmasıdır.
4.Aylık Seminer-Konferans: Fetih Etkinlikleri
Fetihlerle alakalı sosyal faaliyetler, basın açıklaması ve tanıtım faaliyetleriyle özellikle
İstanbul ve Diyarbakır'ın fetihlerini insanlarımızın gündemine taşımak.
5.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
41
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
6.Diyarbakır'ın Fethi Çalışmaları
Diyarbakır'ın fethini çalışan gençlerimizin doğru anlamaları ve idrak etmeleri için yapılan
faaliyetlerdir.
7.İstanbul'un Fethi Çalışmaları
İstanbul'un fethini çalışan gençlerimizin doğru anlamaları ve idrak etmeleri için yapılan
faaliyetlerdir.
8.Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
İlimizdeki çalışan gençlerin katılımlarıyla futbol turnuvalarının düzenlenmesi.
9.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması.
Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi kavramları
içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
42
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Haziran Ayı Gündemi:
Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
HAZİRAN 2013
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
HAZİRAN 2013
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Berat Kandili
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
43
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
HAZİRAN 2013
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
HAZİRAN 2013
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Hamle Programı: Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Ramazan ayının başlangıcı
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
44
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
HAZİRAN AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat
mensuplarımızın ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Hamle Programı: Çalışan Gençlik evlerinin açılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ve İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde çalışanlara
yönelik evlerin açılması.
4.Aylık Seminer-Konferans: Mevsimsel işçilerle alakalı çalışma yapılması
Genel Merkez tarafından belirlenen konferansçıların katılımıyla Mevsimsel işçilerle alakalı
konferansların yapılması, basın açıklaması, kitapçık dağıtımı gibi etkinliklerle Mevsimsel
işçileri insanlarımızın gündemine taşımak.
5.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
6.Futbol Turnuvasının düzenlenmesi
İlimizdeki çalışan gençlerin katılımlarıyla futbol turnuvalarının düzenlenmesi.
7.Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ve İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde organize
edilecek olan çalışan gençlerin aileleriyle katılacağı organizasyonlardır.
8.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
45
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Temmuz Ayı Gündemi:
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
TEMMUZ 2014
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
TEMMUZ 2014
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
46
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
TEMMUZ 2014
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
TEMMUZ 2014
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Aylık Divan Toplantılarının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Kadir Gecesi
Pazartesi ve Cuma mesajları
TEMMUZ 2014
5. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
Ramazan Bayramı
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
47
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
TEMMUZ AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat
mensuplarımızın ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
4.Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonunun organize edeceği, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonlarının katılacağı organizasyonlardır.
5.Çalışan Gençlik Pikniklerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ve İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde organize
edilecek olan çalışan gençlerin aileleriyle katılacağı organizasyonlardır.
6.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri
gibi kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
48
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
Ağustos Ayı Gündemi:
Yılsonu Değerlendirme toplantılarının yapılması
Yeni dönem Planlama Toplantılarının yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
AĞUSTOS 2014
1. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu yıllık değerlendirme toplantılarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
AĞUSTOS 2014
2. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu yıllık değerlendirme toplantılarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
49
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
AĞUSTOS 2014
3. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu yıllık değerlendirme toplantılarının yapılması
Yeni dönem Planlama Toplantılarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
AĞUSTOS 2014
4. HAFTA
Haftalık Çalışan Gençlik Komisyon toplantısının yapılması
Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Çalışan Gençlik Komisyonu yıllık değerlendirme toplantılarının yapılması
Yeni dönem Planlama Toplantılarının yapılması
Pazartesi ve Cuma mesajları
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
50
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇAL
IŞMA PROGRAMI
39. DÖNEM
AĞUSTOS AYI AÇIKLAMALARI
1.Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantısı
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, başkanlığını yaptığı ve her hafta mutat bir şekilde
yapılan, yeri, zamanı ve katılacak kişilerin belli olduğu toplantıdır.
2.Haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonlarına verilen hedefler doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızın
ve çalışan gençlerimizin katıldığı haftalık derslerdir.
Dersler Asr-ı Saadet kitabından işlenecektir. Derse katılanların isim-telefon-mail bilgileri
haftalık olarak Genel Merkez gönderilecek.
3.Şube Çalışan Gençlik Komisyon Divanının İcra Edilmesi
Her ayın sonunda, Aylık Raporlar Genel Merkeze gönderilmeden, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonu Birim Başkanları, İlçe Çalışan Gençlik Başkanları ve Komisyonlarının katılacağı
toplantıdır.
4.Çalışan Gençlik Kamplarının yapılması
Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonunun organize edeceği, Şube Çalışan Gençlik
Komisyonlarının katılacağı organizasyonlardır.
5.Yeni dönem Planlama Toplantılarının yapılması
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ve İlçe Çalışan Gençlik Komisyonlarının yapacağı
40. Dönem çalışmalarının planlanacağı toplantılardır.
6.Pazartesi ve Cuma mesajları
Her pazartesi sabahı çalışanların umudunu, yaşama sevincini artıran sms ya da tweet'ler
atılması. Her Cuma günü yine bereket, kardeşlik, merhamet, paylaşmak, emek, alınteri gibi
kavramları içeren sms ya da tweetler atılması.
ÇALIŞAN GENÇLİK ÇALIŞMA PROGRAMI
51
Sokullu Mehmet Paşa Cad. No: 184 Dikmen / ANKARA
t: 0 312 480 15 68 f: 0 312 480 15 69
AnadoluGenclikDernegi
AnadoluGencligi
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
11 631 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа