close

Enter

Log in using OpenID

AB 7. Çerçeve ERA-Net Programı kapsamında Tarımsal Araştırmalar

embedDownload
Avrupa Birliği ERA-NET Programı
BiodivERsA-2 Projesi
Avrupa’da Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Programları için
Ortak Stratejiler ve İşbirliği
Dr. Esin DİLBİRLİĞİ
Koordinatör
26 Mart 2014 ANKARA
Sunu Planı:
AB 7. Çerçeve Programı
ERA-NET Projeleri;
BiodivERsA
Program Çıktıları
Planlanan Çalışmalar
Horizon 2020
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (ÇP)
 ÇP, AB’nin bilim-teknoloji politika ve uygulamalarının
uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan, 1984 yılından bu yana
sürdürülmekte olan genellikle çok uluslu Ar-Ge projelerinin
desteklendiği Topluluk Programıdır.
 Türkiye;
 29 Ekim 2002 tarihinde 6. ÇP’ye,
 01 Haziran 2007 tarihinde 7. ÇP’ye katılmıştır.
 TAGEM, ÇP çalışmaları 2003 yılında başlatılmıştır.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
ERA-NET Projeleri
ERA-NET (Avrupa Araştırma Alanı Ağı) Amaç:
 Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde
araştırma programlarının koordinasyonu,
 Araştırma Programlarının güçlendirilmesi,
 Avrupa çapında eşgüdüm ve ortaklıkların geliştirilmesi.
Yöntemler;
 ERA-NET veya ERA-NET (+)
ERA-NET Uygulama Yöntemi;
 Konsorsiyum,
 Koordinasyon eylemleri,
 Ortak programlar,
 Ortak Çağrılar,
 Fonlama.
Biyoçeşitlilik araştırmalarının amacı;
• Küresel değişikliklerle ilgili olarak biyolojik çeşitliliğin dinamiklerini ve
Yeryüzü & ekosistem etkileşiminde biyoçeşitliliğin kaderini anlayabilmek,
• İnsan yaşamı ve yaşayan dünya ile karşılıklı yarar ilişkisi içerisinde,
gerekli bilginin üretilebilmesi ve paylaşılması.
Amaçlara Ulaşmak için;
• Fonlayan kuruluşlar arasında işbirliği,
• Stratejik ve yönetim seviyesinde koordinasyon.
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları
İçin İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
Ortaklar;
15 Ülkeden 21 Ortak
FRB (FR)
MEDDLT (FR)
ANR (FR)
PT-DLR (DE)
DFG (DE)
BelSPO (BE)
NWO (NL)
FWF (AT)
RCN (NO)
FCT (PT)
SEPA (SE)
FORMAS (SE)
NERC (UK)
ETF (ET)
VM (HU)
MFAL (TR)
BNSF (BG)
RCL (LT)
DEFRA (UK)
MINECO (ES)
JNCC (UK)
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin
İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
7. Çerçeve Programı «Koordinasyon ve Destek Aktiviteleri»
Tematik öncelik ERA-Net
Koordinatör: Fransa
Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.11.2010- 01.11.2014 (48 ay)
4 Teknik İş Paketi:
WP1: İletişim ağının güçlendirilmesi ve genişletilmesi:
Yeni ortakların entegrasyonu ve sürecin iyileştirilmesi.
WP2: Avrupa biyolojik çeşitlilik araştırma alan ve bilim-politika entegrasyonu.
WP3: ERA (Avrupa araştırma Alanı) kapsamında Biyoçeşitlilik desteklerinin
ortak fonlama aktiviteleri.
WP4: Sürdürülebilir araştırma fonlama platformu oluşturulması.
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin
İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
BiodivERsA Çalışma Sistemi;





Koordinatör
Yönetim Kurulu
Genel Kurul
Uzman Havuzu
Sekretarya
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin
İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
Ortak Çağrılar;
Proje kapsamında TAGEM’in katılım sağladığı 2 Çağrıya çıkılmıştır. Bunlar;
1. Çağrı konusu: Biyolojik çeşitlilik dinamikleri: senaryolar geliştirmek,
dönüm noktası belirlemek ve direncini arttırabilmek.
Bu çağrıya TAGEM’e bağlı Enstitülerden 1 başvuru gerçekleşmiştir.
Proje son değerlendirme aşamasında reddedilmiştir.
2. Çağrı Konusu: Yayılmacı Türler ve Biyolojik İstilalar.
Bu çağrı başlığı için 11 Enstitü başvuru yapmış. 1 tanesi kabul edilmiştir.
2014 Mayıs ayında resmi olarak başlatılacaktır.
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin
İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
3. Çağrı Konusu:
Gıda Tedariği, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri
Arasındaki Sinerjinin Teşvik Edilmesi ve Risklerin Azaltılması.
Ön duyuru ve Çağrı Duyurusu yapılmıştır.
www.tagem.gov.tr ve www.biodiversa.org
Çağrı iki temel konuyu kapsamaktadır:
 Biyoçeşitliliğin tarımsal ekosistemler ve tarımsal üretime katkı olanakları,
 Biyoçeşitlilik ve ekosistem servislerinin yardımıyla tarımsal ekosistem ve
üretimin desteklenmesi, bu amaç için uygun politika ve
yönetim sisteminin seçimi.
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Araştırma Programları İçin
İşbirliği ve Ortak Stratejiler (BiodivERsA 2)
Çağrı prosedürü;





Ön duyuru
Genel duyuru (Kasım 2013)
Ön değerlendirme (Aralık 2013)
Proje tekliflerinin teslim edilmesi (Mart 2014)
Değerlendirme
 İdari Komite/ 14 uzman
 Bilimsel Komite /8 uzman
 Projelerin Fonlayıcı Kurumlarca onaylanması (Mayıs 2014)
 Projelerin Başlatılması (Ekim 2014)
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları Aktiviteleri
BiodivERsA 2
 2012 Mayıs; Genel kurul ve Çağrı Yönlendirme Komitesi, I. Çağrı
projelerinin başlatılması. Stockholm
 2012 Eylül; II. Çağrı Yönlendirme Komitesi. Oslo
 2013 Şubat; Biodiversa gelecek çalışma planının oluşturulması
çalıştayı. Lahey
 2013 Haziran; Genel kurul ve Çağrı Yönlendirme Komitesi, II. Çağrı
projelerinin başlatılması. Almeria
 2013 Eylül; Uzman değişim programı. Sofya
 2014 Şubat; Genel kurul, üst düzey biyoçeşitlilik uzmanlar toplantısı.
Viyana
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları Çıktıları
BiodivERsA 2
Biodiversa2 Veritabanı 2004-2011
Yılda 399-672 arası proje üretildi.
4159 proje
1.218.741 kelime
(Moleküler, biyoçeşitlilik, genetik, iklim değişikliği,
ekosistem servisleri…)
TAGEM
24 Araştırma Enstitüsü
226 Araştırıcı
87 Proje
Gelecek Çalışmalar BiodivERsA 3
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servislerinin
Avrupa Araştırma Alanları İçerisinde Birleştirilmesi
(Consolidating the European Research Area
on biodiversity and ecosystem services)





Avrupa Komisyonuna başvuru 8 Nisan 2014.
2015-2018 Yıllarını kapsayacak.
TAGEM ortaklığı devam edecek.
ERA-NET co-funding sistemi uygulanacak.
İlk çağrısı Kasım 2014
Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı (2014-2020)
H2020
Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı (2014-2020)
 80 Milyar Euro bütçe
 Bilim insanları yanı sıra sanayi ve KOBİ’lerin AB destekli projelerden
fon alabilmesini kolaylaştırmak hedeflenmektedir.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
[email protected] TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content