close

Enter

Log in using OpenID

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kış Okuluna

embedDownload
ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KIŞ OKULUNA
KATILDI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri
yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği ile ilgili
Afyon’da düzenlenen etkinliğe katıldılar.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
ile Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜRAM) Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen '3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu'
etkinliğine katılan Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri yenilenebilir enerji
sistemleri
ve
enerji
verimliliği
konularında
dersler
verdiler.
TUBİTAK tarafından desteklenen etkinlik, Afyon Kocatepe, Pamukkale, Eskişehir
Osmangazi - Anadolu, Bilecik, Ege ve İstanbul Teknik Üniversiteleri işbirliğiyle
gerçekleştirildi.
Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, program ile
ilgili yaptığı açıklamada üçüncüsü düzenlenen etkinliğin, bu yıl yurt içi ve yurt
dışından 29 farklı üniversiteden yaklaşık 100 öğrenci ve akademisyenin katılımıyla
gerçekleştirildiğini
belirtti.
Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl yurt dışından (Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan)
4 farklı üniversiteden öğrenci düzeyinde katılımın gerçekleştiğini ifade eden Hocaoğlu,
"Bu denli önemli bir bilimsel organizasyonun Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiş
olması Afyonkarahisar için de bir gurur vesilesi olmuştur. Ayrıca, etkinlik
katılımcılarının
konaklama
organizasyonun,
ilimizdeki
Termal
otellerde
gerçekleştirilmiş olması Afyonkarahisar Termal turizmine de önemli bir katkı
sağlamıştır" dedi.Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda AKÜ GÜRAM Müdürü ve
Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu'nun, atık
ısılardan enerji üretimi konulu dersiyle başlayan programda, Romanya, Polonya ve
Bulgaristan'dan katılan öğretim üyelerinin yanı sıra Ege Üniversitesi, Pamukkale
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi,
Uşak Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve AKÜ öğretim üyeleri
yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği konularında dersler verdiler.
Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri genel hatlarıyla yenilenebilir enerji
kaynağının enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme
hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilme özelliğinden bahsederek, en
genel yenilenebilir enerji şeklinin güneşten gelen enerji olduğunu belirttiler.
Ayrıca yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak
tüketilmesinin mümkün olmadığı, fosil yakıtların çok uzun bir zaman çizelgesi göz
önüne alındığında teorik olarak yenilenebilirken, istismar edilerek kullanılması sonucu
yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Şeyh
Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan
kullanılabilir olduğunu veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebileceğini
belirterek, direkt olarak kullanımına güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma,
su veya rüzgâr değirmenlerini, en direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik
üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pillerini göstererek enerji
sistemlerini
öğrencilere
anlattılar.
Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının,
toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 olarak biliniyor. Bu payın dağılımı ise
% 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 3.5 diğerleri (rüzgâr,
jeotermal,
güneş,
dalga,
gel-git
olayları
vs.)
olarak
gösteriliyor.
Afyon’da düzenlenen '3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu' etkinliğine ayrıca
yurt dışından etkinliğe katılan öğretim üyeleri ile ülkelerinde benzer yapıların
kurulumu ve işletmesi üzerine karşılıklı bilgi paylaşımında da bulunuldu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content