close

Enter

Log in using OpenID

"Okuma-yazma, toplumsal ve kültürel özgürleşmenin önkoşuludur

embedDownload
"Okuma-yazma, toplumsal ve kültürel özgürleşmenin önkoşuludur." (Paulo Freire)
Sevgili Gençler,
Yukarıdaki alıntıdan esinlenerek yola çıktık... Okuryazarlığın harfleri, simgeleri birbirine çatmak değil,
demokrasinin ve yurttaşlık bilincinin temeli olduğunu düşünüyoruz ve toplumdaki okuryazarlık algısını,
eğitim dizgemizi sorgulamak, gerçekçi politikalar üretmek amacıyla aşağıdaki başlıkla bir çalıştay
düzenliyoruz:
OKURYAZARLIK "OKURYAZARLIK" MIDIR?
Özgür birey için... Bilinçli yurttaş için... Demokratik toplum için...
Ülkemizin eğitim sorunlarını tartışmak, bu sorunları çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda
çözmek hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu duyumsayan dernekler/kuruluşlar olarak bir araya
geldik. Haziran-Ekim 2014 boyunca yapacağımız çalışmalar sonrasında 17 Ekim 2014'te dinleyicilere
açık bir çalıştay yapacağız.
Çalıştayımız, üç ana çalışmayı kapsayacak:
1) Bilimsel bildiriler: Bilimcilerimizin "okuryazarlık-okuma kültürü-demokrasi" ilişkilerini irdelediği
bildirileri derleyip bilgisunar sayfamızda ("blog"ta) yayımlayacağız. Bu bölüm, çalıştayın "Araştırıyoruz"
başlıklı çalışmasını oluşturacak.
2) Söyleşiler: Çalıştayın "Soruyoruz" bölümünde, toplumdaki "okuryazarlık" ve "demokrasi" algısını
sokak söyleşileriyle saptamayı tasarlıyoruz. Söyleşileri olanaklı olduğunca görsel (video) olarak,
olmazsa yazılı metinle bilgisunarda yayımlayacağız; daha sonra da bir belgesel oluşturacağız.
3) Oturumlar: "Yanıtlıyoruz" başlıklı bölümde, 17 Ekim 2014'te iki çalıştay oturumu düzenleyeceğiz.
Katılımcı kuruluşların konuşmacıları iki konuyu tartışarak eğitim politikamıza girdi oluşturacak somut
çözüm önerileri getirecekler: 1- ÖNDERLER OTURUMU: "İktidardayız: Eğitim Politikamız Ne
Olacak?", 2- DEVRİMCİLER OTURUMU: "Demokratik Kitle Örgütlerinin Görevleri, Eylemleri."
Bu tasarımızın gerçekleşmesinde sizlerle el ele yol almayı umuyor ve aşağıdaki çalışmaları sizlerin
katkılarıyla yürütmeyi diliyoruz:
1) Sokak söyleşileri. (Yaz boyunca, bulunduğunuz her yerde, herkesle yapılacak söyleşiler.)
2) Bilimcilerle, yazarlarla, düşünürlerle söyleşiler.
3) Bilgisunar sayfalarının ("blog"un) güncellenmesi.
4) ÖNDERLER OTURUMU (Mustafa Necati, Reşit Galip) ve DEVRİMCİLER OTURUMU (Hasan Âli
Yücel, İsmail Hakkı Tonguç) kapsamında yapılacak, devrim tarihimizin önemli adlarını bugüne
taşıyan anlama konuşmalarının hazırlanması ve sunulması.
5) Çalıştay oturumlarında dile getirilen konuların anında perdeye yansıtılması.
6) Çalıştay oturumlarının görsel (video) kaydı.
7) Sonuç bildirgesinin hazırlanması.
Çalıştayın ayrıntılı tanıtımı için 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü geniş katılımlı bir toplantı
düzenlenecektir. Toplantı yeri, katılımcı sayısına göre belirleneceğinden 23 Mayıs 2014'te sizlere
duyurulacaktır.
Bir düşü, bir arada üreterek, ortak akıl geliştirerek gerçeğe dönüştürmenin coşkusunu yaşamak
dileğiyle katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz...
Toplantıya katılmak isteyenlerin en geç 14 Mayıs 2014 Çarşamba gününe kadar
www.ankara.cydd.org.tr’den kayit olması gerekmektedir.
Sevgilerimizle,
Ayfer Yüksel
ÇYDD Ankara Şubesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content