close

Enter

Log in using OpenID

deney4 föyü - Alper BAYRAK - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

embedDownload
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
Deney 4
Amaç:
Bu deneyin amacı, öğrencilere
i) Seven segment,
ii) tuş takımı ve
iii) Giriş çıkış portlarının kullanımını
öğretmektir.
Deney 1 :
1. ISIS programını açın.
2. Şekil 1'deki tasarımı oluşturun.
Şekil 1. Deney tasarımı
3. Projeyi, masaüstünde oluşturmuş olduğunuz bir klasörün içine kaydedin.
4. Aynı klasörün içine “tus_takimi_kesme.asm”, isim ve uzantısı ile, bir dosya oluşturun.
5. Source->Add/remove source files seçeneğini tıklayın ve Şekil 2'deki gibi asm dosyanızı
projeye ekleyin.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
Şekil 2.
6. Source seçeneğinin altında, eklemiş olduğunuz dosyayı açın ve aşağıdaki programı yazın.
;program 74c922 yongasini ve INTO harici kesmesini kullanarak
;tus takımı kodlarını okur. yedi segment LED ;ekranda gösterir.
TUSPORT
EQU P1
DIJIT1
EQU 30H
TUS
EQU 31H
;Reset Vektör
ORG
LJMP
ORG
LJMP
0000H
ANA ;Ana program başlangıcına dallan
0003H ; INTO kesme vektör adresi
INT0_INT
;Program başlangıcı
ANA:
TEKRAR:
ORG 0030H
MOV DIJIT1,#00
MOV P2,#00
MOV IE,#81H
SETB IT0
SETB T1
NOP
JMP TEKRAR
INT0_INT:
;INT0 kesmesini yetkile
;Düşen kenat tetiklemeli
; Harici kesme-0 alt yordamı
CLR
MOV
MOV
MOV
EX0;
TUSPORT,#0FH
A,TUSPORT
TUS,A
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
MOV DIJIT1,TUS
LCALL
EKR_GOSTER
SETB EX0
RETI
EKR_GOSTER:
RET
DELAY:
LOOP1:
MOV P0,DIJIT1
MOV P2,#01H
LCALL
DELAY
MOV R7,#5
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ
R1,LOOP1
RET
END
7.
Kodu derleyin.
8.
Mikrodenetleyicinin üzerine çift tıklayarak, Şekil 3'deki gibi hex dosyasını
mikrodenetleyiciye yükleyin.
Şekil 3.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
Deney 2.
1. ISIS programını açın.
2. Şekil 4'deki tasarımı oluşturun.
Şekil 4. Deney tasarımı
3. Projeyi, masaüstünde oluşturmuş olduğunuz bir klasörün içine kaydedin.
4. Aynı klasörün içine “tus_takimi_kesme_c.c”, isim ve uzantısı ile, bir dosya oluşturun.
5. Source->Add/remove source files seçeneğini tıklayın ve Şekil 5'deki gibi asm dosyanızı
projeye ekleyin.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
Şekil 5.
Source seçeneğinin altında, eklemiş olduğunuz dosyayı açın ve aşağıdaki programı yazın.
#include <REG52.H>
/
*================================================================
=============
=================================================================
============*/
unsigned char TUSPORT = 0;
unsigned char TABLO[16]={7,4,1,11,8,5,2,0,9,6,3,12,13,14,15,16};
sbit
P2_0=P2^0;
void Delay(unsigned char Time);
void ekr_goster(unsigned char DIJIT);
void ex0_isr (void) interrupt 0
{
EX0=0;
P1=0X0F;
TUSPORT=P1;
ekr_goster(TUSPORT);
EX0=1;
}
/
*================================================================
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
=============
=================================================================
============*/
void main (void)
{
/*----------------------------------------------Configure INT0 (external interrupt 0) to generate
an interrupt on the falling-edge of /INT0 (P3.2).
Enable the EX0 interrupt and then enable the
global interrupt flag.
-----------------------------------------------*/
IT0 = 1; // Configure interrupt 0 for falling edge on /INT0 (P3.2)
EX0 = 1; // Enable EX0 Interrupt
EA = 1; // Enable Global Interrupt Flag
P0=0;
P2=0;
P2_0=1;
ekr_goster(0);
/*----------------------------------------------Wait forever.
-----------------------------------------------*/
while (1)
{
}
}
void Delay(unsigned char Time)
{
unsigned char counter=0;
while(counter < Time)
counter++;
}
void ekr_goster(unsigned char DIJIT)
{
P0=TABLO[DIJIT];
P2_0=1;
Delay(255);
}
7.
Kodu derleyin.
8.
Mikrodenetleyicinin üzerine çift tıklayarak, Şekil 6'deki gibi hex dosyasını
mikrodenetleyiciye yükleyin.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Elek.-Elekt. Müh. Bölümü
Mikroişlemciler Laboratuvarı I
Şekil 6.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 005 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content